CKD spriedumi 1939.g. decembris (LVVA 1535. f. 8. apr. 30. lieta)