CKD spriedumi 1939.g. novembris (LVVA 1535. f. 8. apr. 29. lieta)