CKD spriedumi 1939.g. oktobris (LVVA 1535. f. 8. apr. 28. lieta)