CKD spriedumi 1939.g. septembris (LVVA 1535. f. 8. apr. 27. lieta)