CKD spriedumi 1939.g. jūlijs (LVVA 1535. f. 8. apr. 25. lieta)