CKD spriedumi 1939.g. februāris (LVVA 1535. f. 8. apr. 20. lieta)