Apvienotās sapulces spriedumu izlase 1923–1935
(LVVA 1533. f. 1. apr. 634. lieta)