Latv. Ev. lut. Baznīcas virsvaldes pilnvarnieka sūdzība par Rīgas-Valmieras zemes grāmatu nodaļas priekšnieka lēmumu par nekustamā īpašuma Rīgā (I. hip. ar zemes gr. Nr.1071) nostiprināšanu
(LVVA 1535. f. 12. apr. 1834. lieta)