Latvijas universitātes studentu meklētājs

Ievadiet meklēšanas parametrus:

Uzvārds 
Vārds 
Dzimšanas gads 
Dzimums* 
Apraksts 
Lieta 
Matrikula 
Fakultāte 
Iestāšanās gads 
      

Iespējams kombinēt dažādus meklēšanas parametrus.
* Meklēšanas parametrs „Dzimums” darbojas tikai kombinācijā ar kādu citu kritēriju.

Meklētājs atlasa visus rezultātus neatkarīgi no tā, vai meklētā simbolu virkne ir personas vārda vai uzvārda sākumā, vidū vai beigās. Meklētājs neizšķir latviešu alfabēta burtus, kā arī lielos un mazos burtus (piemēram, rezultāts ir vienāds, neatkarīgi no tā, vai tiek ievadīts „Šmits” vai „smits”).

Meklēšanu izsauc vai nu ar klaviatūras taustiņu „Enter” vai ar pogu „Meklēt”. Poga „Atcelt” nodzēš meklēšanas kritērijus.

Meklēšanas rezultātu sarakstā par personu tiek attēlota sekojoša informācija, ja tā ir zināma:
uzvārds (iekavās – citi (mainītie) uzvārdi vai to formas), vārds, dzimšanas datums, studiju fakultāte, studiju uzsākšanas gads, matrikulas numurs (formā „M+numurs”), fonda apraksta (uzskaites saraksta) numurs (formā „A+numurs”), lietas numurs (formā „L+numurs”).

Meklēšanas rezultāti tiek attēloti saraksta veidā alfabēta secībā. Personas uzvārds un vārds katrā ierakstā veido saiti, kas aizved uz attiecīgās personas pilno datu kartiņu.