Meklēšana

Meklēšanas parametru ievadei izmantojami datubāzes sākumlapā redzamie kritēriju lauki. Iespējams kombinēt dažādus meklēšanas parametrus. Meklēšanas parametrs „Dzimums” darbojas tikai kombinācijā ar kādu citu kritēriju.

Meklētājs atlasa visus rezultātus neatkarīgi no tā, vai meklētā simbolu virkne ir personas vārda sākumā, vidū vai beigās. Meklētājs nenodala īsos un garos patskaņus kā arī lielos un mazos burtus (piemēram, rezultāts ir vienāds, neatkarīgi no tā, vai tiek ievadīts „Šmits” vai „šmīts”).

Meklēšanu izsauc vai nu ar klaviatūras taustiņu „Enter” vai ar pogu „Meklēt”. Poga „Atcelt” nodzēš meklēšanas kritērijus.

Meklēšanas rezultātu sarakstā par personu tiek attēlota sekojoša informācija, ja tā ir zināma:

  • uzvārds (iekavās – citi (mainītie) uzvārdi vai to formas),
  • vārds,
  • dzimšanas datums,
  • studiju fakultāte,
  • studiju uzsākšanas gads,
  • matrikulas numurs (formā „M+numurs”),
  • fonda apraksta (uzskaites saraksta) numurs (formā „A+numurs”),
  • lietas numurs (formā „L+numurs”).

Meklēšanas rezultāti tiek attēloti saraksta veidā alfabēta secībā. Personas uzvārds un vārds katrā ierakstā veido saiti, kas aizved uz attiecīgās personas pilno datu kartiņu.