Par izstādi

Izstādē eksponēto dokumentu komentāros sniegtas ziņas par dokumentu kontekstu, to nozīmi 1940. un 1941. gada "vēlēšanās", par to saturu (ja nav publicēts viss dokuments), par citiem ar to saistītajiem dokumentiem, datējumu (ja pats dokuments nav datēts), kā arī cita informācija, kas ļauj pilnvērtīgāk izprast eksponēto dokumentu saturu. Iespējams, ka vecākās un vidējās paaudzes cilvēkiem, kas paši dzīvojuši PSRS okupācijas laikā un to atceras, daži komentāri šķitīs paši par sevi saprotami, taču izstādes veidotāji cer, ka šo izstādi aplūkos arī jaunākās paaudzes pārstāvji, kuriem par PSRS pastāvēšanas laiku personīgu atmiņu nav. Tādēļ komentāros atrodami skaidrojumi, kas palīdzēs izstādi labāk izprast tiem, kam daudzas nianses par PSRS okupācijas laika "vēlēšanu" organizēšanu nav pašsaprotamas.

Izstādē eksponētie dokumenti sadalīti divās tematiskās grupās:

  1. ”Tautas Saeimas” vēlēšanas 1940. gadā
  2. PSRS Augstākās padomes vēlēšanas 1941. gadā

Katra no šīm grupām ir sadalīta tematiskās apakšgrupās.

Dokumenti, kuru oriģināli ir krievu valodā, ir tulkoti latviski. Tulkojumos izstādes veidotāji centās saglabāt PSRS okupācijas laika birokrātiskā žargona īpatnības, lai iztulkotā dokumenta saturs būtu pēc iespējas autentiski uztverams. Dokumentiem, kuru oriģināli ir rokrakstā un rokraksta teksts ir grūti salasāms, izstādes veidotāji ir ievietojuši arī šo dokumentu atšifrējumu.

Lai aplūkotu izstādē ievietotu dokumentu, ir jāuzklikšķina uz dokumenta attēla, kas novietots izstādes labajā malā. Kad dokuments atveras pilnekrāna izmērā, tā apakšdaļā redzami navigācijas rīki, ar kuru palīdzību iespējams apskatīt dokumenta nākamo lapu, iepriekšējo lapu, pārvietot dokumenta attēlu pa ekrānu, palielināt dokumentu pilnā izmērā un aizvērt dokumentu.

Dokumentu, fotogrāfiju apskate un iespējas

1. Skatīt dokumenta iepriekšējo lapu 4. Pārvietot dokumentu pa ekrānu
2. Apskatīt dokumentu automātiskajā režīmā 5. Palielināt dokumentu pilnā izmērā
3. Skatīt dokumenta nākošo lapu 6. Aizvērt dokumentu


Virtuālajā izstādē eksponētos dokumentus nedrīkst kopēt vai pavairot. Izmantojot izstādē eksponēto informāciju, lūdzam atsaukties uz šo iestādi un avotu.

Atsauksmes un komentārus par virtuālo izstādi sūtīt Latvijas Nacionālajam arhīvam (adrese: Šķūņu iela 11, Rīga, LV-1050; e-pasts: lna@arhivi.gov.lv, gints.zelmenis@arhivi.gov.lv).