Avoti

Krimināllieta pret Aleksandru Šaltu. LNA Latvijas Valsts arhīvs, 1986. fonds, 2. apraksts, P-8474. lieta.

Aleksandra Šalta ģimenes izsūtīšanas lieta. LNA Latvijas Valsts arhīvs, 1987. fonds, 1. apraksts (Bauska), 14934. lieta.

Teodora Treiģes ģimenes izsūtīšanas lieta. LNA Latvijas Valsts arhīvs, 1987. fonds, 1. apraksts (Bauska), 15925. lieta.

Fotogrāfija no Bauskas muzeja krājuma: BNM-27881.

Fotogrāfijas no Ilmāra Šalta ģimenes arhīva.

Materiāli no Aijas Ušerovskas personīgā arhīva.

Nolaupītā bērnība. Piecas ziemas Sibīrijā. Rīga, Likteņstāsti, 2001.