Avoti

Latvijas Valsts arhīva 1987. fonds (1941. gada 14. jūnijā no Latvijas izsūtīto iedzīvotāju personas lietas):

Āpšu ģimenes lieta (1987. fonds, 1. apraksts, 16511. lieta)

Latvijas Valsts arhīva 1986. fonds (Latvijas PSR Valsts drošības komitejas par sevišķi bīstamiem pretvalstiskiem noziegumiem apsūdzēto personu krimināllietas):
Jēkaba Āpša lieta (1986. fonds, 2. apraksts, P-7602. lieta)

Foto no Kuldīgas novada muzeja krājuma

Kalvenes stacijas foto: interneta resursi

Dati par izsūtītajiem:
Zālīte Indulis, Eglīte Sindija. 1941.gada 14.jūnija deportācijas struktūranalīze. Grām.: Aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs. Rīga: Latvijas Valsts arhīvs, 2007, 689. lpp. un Latvijas Valsts arhīva datu bāze