Izstādi sagatavoja (2011 - 2021)

 

Latvijas Nacionālais arhīvs

LNA Cēsu zonālais valsts arhīvs: Anda Opoļska
LNA Latvijas Valsts arhīvs: Aija Kalnciema, Ainars Mazvērsītis, Ainārs Bambals, Guntis Švītiņš, Iveta Šķiņķe
LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvs: Gints Zelmenis
LNA Liepājas zonālais valsts arhīvs: Agnese Blūma
LNA Valmieras zonālais valsts arhīvs: Aija Pelēkā, Māra Stabrovska
LNA Ventspils zonālais valsts arhīvs: Dināra Ārnesta

 

Muzeji

Aknīstes Novadpētniecības muzejs: Līga Jaujeniece
Alūksnes muzejs: Zanda Palvova
Baltinavas muzejs: Andra Keiša
Balvu Novada muzejs: Iveta Supe
Bauskas muzejs: Ilva Strautzele
Cēsu Vēstures un mākslas muzejs: Dace Tabūne
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs: Zane Melāne
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzejs: Valentīna Slavkovska, Vladislavs Ivanovs
Eduarda Veidenbauma memoriālais muzejs "Kalāči"
Jelgavas vēstures un mākslas muzejs: Aldis Barševskis
Jēkabpils Vēstures muzejs: Iluta Bērziņa
Kuldīgas novada muzejs
Latgales Kultūrvēstures muzejs
Latvijas Dzelzceļa muzejs: Ilze Freiberga
Limbažu muzejs: Rasma Noriņa
Ludzas novadpētniecības muzejs: Iveta Matvijenko, Milana Bule
Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs: Līvija Zepa,Ilze Gaujēna
Tukuma muzejs: Anita Neimane, Dace Kleinhofa, Dace Valdmane
Valkas novadpētniecības muzejs: Aija Priedīte, Ligita Drubiņa
Valmieras muzejs
Viļakas novada muzejs: Rita Gruševa

 

Latvijas Politiski represēto biedrības

Jelgavas Politiski represēto apvienība, Vitālijs Upenieks
Latvijas Politiski represēto apvienība, Ivars Kaļķis
Tukuma Politiski represēto kopa ”Atauga”, Ināra Skrube
Valmieras Politiski represēto biedrība, Māra Grāvele

 

Citas institūcijas

Daugavpils Universitāte, Mutvārdu Vēstures centrs, Irēna Saleniece
Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra seno lietu krātuve "Sēļu istaba", Vanda Rimša
Nodibinājuma “Fonds Sibīrijas bērni” vadītāja Dzintra Geka, Aivars Lubānietis
Priekuļu novada Liepas pagasta bibliotēka
Rēzeknes augstskolas vēstures maģistrante, Jeļena Aleksejeva
Viļakas novada dome, Maruta Brokāne

 

Privātpersonas

Aija Ušerovska, Aija Pelēkā, Ainars Birkmanis, Alvis Jansons, Andris Eglītis, Anita Stangaine, Arnolds Treide, Astrīda Petaško, Astrīda Zenta Baumane, Aurēlija Pauliņa, Benita Dzintra Nazarova, Benita Kalniņa, Daira Munce, Gunta Grosbārde, Igors Gailītis, Ilmārs Šalts, Ināra Dreimane, Inese Šalta, Jānis Priede, Jevgēnija Kauliņa, Lida Biruta Bērziņa, Ligita Drubiņa, Margarita Stradiņa, Miervaldis Buks, Pārsla Skrebele, Ruta Birkmane, Rūta Dzene, Silva Linarte, Valērija Zutis, Velta Vija Kalvāne, Viktors Krims, Vilnis Eglītis, Vilnis Ivanovs, Vitālijs Upenieks, Vizma Rass, Voldemārs Ivdris, Zigrīda Perevalova

 

Virtuālajā izstādē publicētos materiālus nedrīkst kopēt vai pavairot.

© Latvijas Nacionālais arhīvs 2011 - 2021