Vārds un/vai uzvārds:
Dzimšanas gads:
Apriņķis, pagasts:
 

Meklējot Valmieras apr., atrasti 420 cilvēki

Alksnis Voldemārs Gustava d., dz. 1890

Alsiņš Roberts Pētera d., dz. 1900

Andersons Aleksandrs Inta d., dz. 1898

Ankmane Kristīne Lība m., dz. 1879

Aptaka Marta Antona m., dz. 1905

Arklons Nikolajs Pētera d., dz. 1900

Asare Skaidrīte Jāņa m., dz. 1931

Asars Alfons Antona d., dz. 1906

Asars Jānis Jāņa d., dz. 1885

Atvars Leonards Onufrija d., dz. 1915

Avotkalns Eduards Tomasa d., dz. 1913

Ābelītis Jānis Miķeļa d., dz. 1895

Ābeltiņš Nikolajs Jēkaba d., dz. 1897

Balgalve Kristīne Henriha m., dz. 1908

Balgalvis Ernests Jāņa d., dz. 1915

Balgalvis Jānis Ādama d., dz. 1868

Balode Karlīne Friča m., dz. 1893

Balode Rita Eduarda m., dz. 1923

Balodis Eduards Jāņa d., dz. 1886

Balodis Jānis Mārtiņa d., dz. 1909

Bergins Osvalds Jāņa d., dz. 1905

Bergmane Emīlija Jāņa m., dz. 1876

Bergmanis Herberts Pēteris Jāņa d., dz. 1903

Bērziņa Elizabete Antona m., dz. 1914

Bērziņa Elvīra Eduarda m., dz. 1912

Bērziņa Rasma Jāņa m., dz. 1936

Bērziņa Ruta Oskara m., dz. 1930

Bērziņa Vija Jāņa m., dz. 1938

Bērziņš Jānis Jāņa d., dz. 1910

Bērziņš Oskars Pētera d., dz. 1899

Blanka Arvīds Jānis Antona d., dz. 1891

Blanka Elizabete Jāņa m., dz. 1900

Boča Anna Jēkaba m., dz. 1904

Boča Elfrīda Ernesta m., dz. 1900

Boča Jūlija Otto m., dz. 1878

Boča Mudīte Eduarda m., dz. 1932

Bočs Eduards Jēkaba d., dz. 1899

Bočs Gunārs Eduarda d., dz. 1925

Bricis Arnolds Jāņa d., dz. 1903

Briedis Pēteris Jēkaba d., dz. 1894

Briežkalna Lūcija Jāņa m., dz. 1910

Briežkalna Mudīte Jāņa m., dz. 1938

Briežkalna Vija Jāņa m., dz. 1934

Briežkalns Jānis Jāņa d., dz. 1906

Brolis Edvīns Leonards Jēkaba d., dz. 1908

Brože Ernests Kārļa d., dz. 1878

Brože Nikolajs Ernesta d., dz. 1909

Brože Zelma Jāņa m., dz. 1887

Bundže Emma Pētera m., dz. 1886

Bundže Pēteris Kriša d., dz. 1886

Bušs Arnolds Ādams Gusta d., dz. 1892

Ceriņa Emma Jāņa m., dz. 1903

Ceriņa Gita Ruta Viktora m., dz. 1930

Ceriņš Viktors Dāvja d., dz. 1901

Ceriņš Ziedonis Alvis Viktora d., dz. 1933

Čakstiņš Voldemārs Rodiona d., dz. 1910

Daliņa Velta Jāņa m., dz. 1912

Daliņš Roberts Jāņa d., dz. 1902

Daliņš Uldis Roberta d., dz. 1940

Dalīte Julianna, dz. 1864

Dalīte Milda Mārtiņa m., dz. 1898

Dalīte Velta Jēkaba m., dz. 1928

Dalīte Zenta Jēkaba m., dz. 1932

Dalītis Gunārs Jēkaba d., dz. 1930

Dalītis Ījabs, dz. 1863

Dalītis Jēkabs Ījaba d., dz. 1892

Dance Alma Jēkaba m., dz. 1905

Dancis Alfrēds Eduarda d., dz. 1926

Dancis Ansis Eduarda d., dz. 1931

Dancis Eduards Jāņa d., dz. 1879

Dancis Jānis Eduarda d., dz. 1930

Dauka Jānis Jāņa d., dz. 1910

Dārziņa Aina Ādama m., dz. 1909

Dārziņa Dace Alfrēda m., dz. 1937

Dārziņš Alfrēds Mārtiņa d., dz. 1904

Dobe Pēteris Antona d., dz. 1890

Dobe Zelma Pētera m., dz. 1902

Dūne Emma Jāņa m., dz. 1900

Dūnis Jānis Jāņa d., dz. 1927

Dūnis Jānis Jura d., dz. 1891

Dūnis Romāns Jāņa d., dz. 1925

Eiduka Māra Jāņa m., dz. 1939

Eiduka Ruta Jāņa m., dz. 1938

Eiduka Šarlote Eduarda m., dz. 1915

Eiduks Jānis Pētera d., dz. 1901

Ezeriņš Alberts Mārtiņa d., dz. 1895

Ezeriņš Nikolajs Pētera d., dz. 1912

Ezerkalna Izolde Jāņa m., dz. 1933

Ezerkalna Regīna Jāņa m., dz. 1929

Ezerkalna Zelma Laura m., dz. 1892

Ezerkalns Jānis Jēkaba d., dz. 1888

Feldmane Edīte Jāņa m., dz. 1936

Feldmane Erna Jāņa m., dz. 1908

Feldmane Erna Jāņa m., dz. 1939

Feldmane Malda Jāņa m., dz. 1932

Feldmanis Jānis Friča d., dz. 1891

Feldmanis Jānis Jāņa d., dz. 1934

Fiģis Aleksandrs Jāņa d., dz. 1895

Gailīte Ligita Elmāra m., dz. 1938

Gailīte Velta Jāņa m., dz. 1912

Gailītis Elmārs Teodora d., dz. 1907

Grīslis Aleksandrs Natālijas d., dz. 1905

Grobiņš Vilis Kārļa d., dz. 1901

Grundule Minna Jāņa m., dz. 1894

Grundulis Dailonis Kārļa d., dz. 1927

Grundulis Kārlis Jāņa d., dz. 1895

Gubats Oļģerts Valentīns Jāņa d., dz. 1919

Gulbe Emma Andreja m., dz. 1903

Gulbis Arvīds Ludviga d., dz. 1931

Gutbergs Leo Kārļa d., dz. 1914

Gūtmane Emma Ādama m., dz. 1881

Gūtmanis Arnolds Jēkaba d., dz. 1910

Janele Anita Vilhelma m., dz. 1939

Janele Benita Vilhelma m., dz. 1938

Janele Herta Jāņa m., dz. 1917

Janele Irisa Vilhelma m., dz. 1937

Janelis Vilhelms Vilhelma d., dz. 1910

Janelis Vilhelms Vilhelma d., dz. 1940

Jankovskis Ādolfs Friča d., dz. 1909

Jansone Aina Arvīda m., dz. 1928

Jansone Alma Mārtiņa m., dz. 1906

Jansons Arvīds Mārtiņa d., dz. 1902

Jansons Vilnis Arvīda d., dz. 1926

Kalniņa Alvīne Teņa m., dz. 1913

Kalniņa Emīlija Daniela m., dz. 1880

Kalniņš Arnolds Teņa d., dz. 1904

Kalniņš Jānis Teņa d., dz. 1902

Kalniņš Tenis Pētera d., dz. 1874

Kanniņš Mārtiņš Jāņa d., dz. 1910

Kaucis Jānis Ādama d., dz. 1896

Kazeka Ella Kārļa m., dz. 1905

Kazeks Alberts Pētera d., dz. 1902

Kazeks Andrejs Alberta d., dz. 1930

Kažociņa Hilda Jāņa m., dz. 1897

Kažociņa Ilga Jāņa m., dz. 1922

Kažociņš Jānis Alberts Jāņa d., dz. 1894

Kažociņš Tālivaldis Jāņa d., dz. 1921

Kažoka Marta Kārļa m., dz. 1901

Kažoks Reinholds Kriša d., dz. 1887

Klane Velta Pētera m., dz. 1904

Klanis Jūlijs Lavīzes d., dz. 1895

Klanis Vilis Indriķa d., dz. 1884

Kociņš Leonards Benedikta d., dz. 1906

Krieva Brigita Haralda m., dz. 1934

Kraukle Emma Kārļa m., dz. 1889

Krieva Erna Friča m., dz. 1905

Krauklis Fricis Teņa d., dz. 1880

Krievs Haralds Kārļa d., dz. 1900

Kraulis Teodors Ģirta d., dz. 1898

Krebs Jānis Jāņa d., dz. 1894

Krieva Alīda Jēkaba m., dz. 1903

Krievs Ādams Friča d., dz. 1890

Krievs Leons Ādama d., dz. 1938

Krievs Zigurds Ādama d., dz. 1928

Kuna Berta Jāņa m., dz. 1900

Kuns Pēteris Jāņa d., dz. 1901

Ķirse Erna, dz. 1910

Ķirsis Atis Voldemāra d., dz. 1937

Ķirsis Valdis Voldemāra d., dz. 1933

Ķirsis Voldemārs Arnolda d., dz. 1901

Lezdiņa Berta Kārļa m., dz. 1900

Lezdiņa Smuidra Hermaņa m., dz. 1930

Lezdiņš Ēriks Alfons Hermaņa d., dz. 1929

Lezdiņš Hermanis Miķeļa d., dz. 1904

Lēnmanis Jānis Jāņa d., dz. 1917

Lielmane Marta Jāņa m., dz. 1919

Lielmane Olga Jāņa m., dz. 1890

Lielmanis Hugo Jāņa d., dz. 1917

Lielmanis Jānis Mārtiņa d., dz. 1889

Liepiņa Astra Aleksandra m., dz. 1936

Liepiņa Daira Aleksandra m., dz. 1938

Liepiņa Emīlija Jāņa m., dz. 1904

Liepiņa Ināra Aleksandra m., dz. 1933

Liepiņa Milda Alfrēda m., dz. 1897

Liepiņš Aleksandrs Pētera d., dz. 1905

Liepiņš Alvis Aleksandra d., dz. 1941

Liepiņš Jānis Miķeļa d., dz. 1876

Liepiņš Kārlis Kārļa d., dz. 1897

Liepiņš Uldis Aleksandra d., dz. 1932

Lilienblate Emma Aleksandra m., dz. 1922

Lūkina Anna Teņa m., dz. 1902

Lūkina Ilze Alfrēda m., dz. 1934

Lūkina Ināra Alfrēda m., dz. 1930

Lūkins Alfrēds Teņa d., dz. 1898

Lūzums Jānis Johana d., dz. 1915

Martinova Erna Kārļa m., dz. 1905

Martinovs Gunārs Jūlija d., dz. 1929

Martinovs Imants Jūlija d., dz. 1932

Martinsone Alīda Dāvja m., dz. 1887

Martinsone Elza Ernesta m., dz. 1926

Martinsons Ernests Mārtiņa d., dz. 1889

Martinsons Ernests Mārtiņa d., dz. 1889

Meiere Gunta Alberta m., dz. 1935

Meiere Lonija Alberta m., dz. 1923

Meiere Milda Jura m., dz. 1891

Meiere Valija Alberta m., dz. 1920

Meiers Edvīns Alberta d., dz. 1926

Meiers Olafs Alberta d., dz. 1933

Meiers Roberts Alberts Pētera d., dz. 1890

Meistere Aina Austra Jāņa m., dz. 1928

Meistere Gerda Eduarda m., dz. 1902

Meistere Marija Jāņa m., dz. 1863

Meisters Andris Jāņa d., dz. 1932

Meisters Jānis Gusta d., dz. 1896

Meisters Vilis Jāņa d., dz. 1935

Mellups Hugo Kārļa d., dz. 1910

Miezis Arvīds Kārļa d., dz. 1916

Miķelsone Lilita Jāņa m., dz. 1932

Miķelsone Nelda Elvīra Otto m., dz. 1904

Miķelsons Edgars Jāņa d., dz. 1901

Miķelsons Jānis Miķeļa d., dz. 1906

Neimane Elga Roberta m., dz. 1940

Neimane Vera Konstantīna m., dz. 1910

Neimanis Roberts Ērmaņa d., dz. 1900

Nicmane Malvīne Mārtiņa m., dz. 1888

Nicmanis Pēteris Augusta d., dz. 1920

Ozere Janda Teodora m., dz. 1936

Ozere Matilde Miķeļa m., dz. 1891

Ozers Elmārs Teodora d., dz. 1931

Ozola Elza Matilde Pētera m., dz. 1907

Ozoliņš Nikolajs Jānis Toma d., dz. 1897

Ozols Arnolds Indriķa d., dz. 1916

Ozols Edmunds Eduarda d., dz. 1932

Ozols Eduards Ījaba d., dz. 1902

Ozols Jānis Eduarda d., dz. 1937

Pavasare Kristīne Pētera m., dz. 1866

Pāvuliņa Milda Jāņa m., dz. 1899

Pāvuliņa Ruta Jāņa m., dz. 1930

Pāvuliņš Jānis Kārļa d., dz. 1899

Peniķis Rolands Pēteris Ādama d., dz. 1902

Perne Aivars Jāņa d., dz. 1937

Perne Aldis Jāņa d., dz. 1939

Perne Jānis Augusta d., dz. 1898

Perne Jānis Jāņa d., dz. 1932

Perne Zelma Jāņa m., dz. 1901

Pētersone Biruta Kārļa m., dz. 1934

Pētersone Dace Kārļa m., dz. 1938

Pētersone Elizabete Karlīne Nikolaja m., dz. 1909

Pētersone Lilija, dz. 1870

Pētersons Francis Ernests Kārļa d., dz. 1908

Pētersons Kārlis Augusta d., dz. 1903

Pētersons Valdis Kārļa d., dz. 1931

Pikše Mārtiņš Mārtiņa d., dz. 1897

Pinks Vitolds Gotharda d., dz. 1906

Platacis Jānis Jūlijs Dāvida d., dz. 1891

Pļaviņa Inta Andreja m., dz. 1933

Pļaviņa Māra Andreja m., dz. 1937

Pļaviņa Olga Jāņa m., dz. 1906

Pļaviņš Andrejs Andreja d., dz. 1893

Pļaviņš Andris Andreja d., dz. 1940

Pļaviņš Valdis (Vladimirs) Andreja d., dz. 1924/1926

Poga Hermīne Ernesta m., dz. 1896

Poga Indulis Kārļa d., dz. 1929

Poga Kārlis Kārļa d., dz. 1902

Poga Kristīne, dz. 1880

Poga Spodra Kārļa m., dz. 1925

Pogule Minna Aleksandra m., dz. 1895

Pogulis Jānis Kriša d., dz. 1896

Pokidova Elza Henriha m., dz. 1876

Pokidova Irina Artūra m., dz. 1902

Pokidovs Nikolajs Artjoma d., dz. 1895

Prāme Emīlija Leontīne Miķeļa m., dz. 1909

Prāme Sarmīte Elmāra m., dz. 1939

Prāmis Edgars Elmārs Kārļa d., dz. 1908

Priedīte Lūcija Jāņa m., dz. 1905

Priedītis Andrejs Nikolaja d., dz. 1926

Priedītis Nikolajs Kārļa d., dz. 1898

Priedītis Pēteris Nikolaja d., dz. 1930

Puriņš Jānis Jāņa d., dz. 1907

Putniņa Marta Kārļa m., dz. 1905

Putniņa Rita Margita Rūdolfa m., dz. 1934

Putniņš Rūdolfs Ernesta d., dz. 1902

Putns Ēriks Andrejs Mārtiņa d., dz. 1914

Pūka Biruta Pētera m., dz. 1923

Pūka Ojārs Pētera d., dz. 1925

Pūka Pēteris Dāvja d., dz. 1894

Pūka Rasma Pētera m., dz. 1927

Pūka Velta Mārča m., dz. 1892

Pūris Alfrēds Jēkaba d., dz. 1897

Rone Alma Elfrīda Anša m., dz. 1908

Rozīte Elga Pētera m., dz. 1911

Rozītis Jānis Jāņa d., dz. 1905

Rozītis Juris Jāņa d., dz. 1938

Rudiņa Marija Jāņa m., dz. 1908

Rudiņš Jānis Jāņa d., dz. 1906

Rudzītis Arnolds Voldemārs Pētera d., dz. 1896

Rullis Edgars Jāņa d., dz. 1909

Rungaine Leontīne Jāņa m., dz. 1892

Rungainis Remberts Kārļa d., dz. 1888

Rutkovskis Ignats Boļeslava d., dz. 1901

Saļkova Līvija Kārļa m., dz. 1904

Saļkova Raisa Nikolaja m., dz. 1926

Saļkovs Genadijs Nikolaja d., dz. 1930

Saļkovs Nikolajs Ivana d., dz. 1892

Saļkovs Nikolajs Nikolaja d., dz. 1936

Siliņa Ausma Olita Fēliksa m., dz. 1928

Siliņa Edīte Eduarda m., dz. 1937

Siliņa Elza Indriķa m., dz. 1904

Siliņa Marta Kārļa m., dz. 1914

Siliņa Mārīte Eduarda m., dz. 1940

Siliņš Eduards Kārļa d., dz. 1908

Siliņš Fēlikss Krišjāņa d., dz. 1890

Siliņš Vitauts Fēliksa d., dz. 1932

Sīmanis Jēkabs Jēkaba d., dz. 1896

Skujiņa Vilhelmīne Jūlija m., dz. 1898

Skujiņš Jānis Kārļa d., dz. 1927

Skujiņš Kārlis Jāņa d., dz. 1898

Šlesers Jānis Jāņa d., dz. 1906

Šmite (Šmidte) Pera Leiba m., dz. 1890

Šmits (Šmidts) Alfrēds Kārļa d., dz. 1910

Šmits (Šmidts) Šoloms Ābrama d., dz. 1891

Špilberga Anna Toma m., dz. 1885

Štāls Kārlis Mārtiņa d., dz. 1900

Šternmane Ilze Artūra m., dz. 1925

Šternmane Kristīne Pētera m., dz. 1891

Šternmane Ruta Artūra m., dz. 1929

Šternmanis Artūrs Jāņa d., dz. 1893

Švēde Gaida Ignata m., dz. 1915

Švēde Kārlis Jāņa d., dz. 1905

Švēde Raita Biruta Kārļa m., dz. 1940

Švēde Silvija Kārļa m., dz. 1937

Tauriņa Amālija Jēkaba m., dz. 1880

Tauriņš Fricis Friča d., dz. 1907

Teša Emma Jura m., dz. 1906

Tešs Artūrs Edgars Jāņa d., dz. 1897

Tešs Maigonis Artūra d., dz. 1928

Tešs Valdis Artūra d., dz. 1932

Tetere Anna Kārļa m., dz. 1890

Tetere Berta Pētera m., dz. 1897

Tetere Jautrīte Augusta m., dz. 1924

Tetere Velta Jāņa m., dz. 1922

Teteris Augusts Sīmaņa d., dz. 1893

Teteris Jānis Dāvja d., dz. 1895

Teteris Laimonis Augusta d., dz. 1927

Tille Maija Jāņa m., dz. 1897

Tille Silvija Anša m., dz. 1926

Tillis Ansis Anša d., dz. 1936

Tillis Ansis Pētera d., dz. 1893

Tillis Arvīds Anša d., dz. 1934

Tillis Elmārs Anša d., dz. 1923

Tillis Osvalds Anša d., dz. 1923

Tilta Aina Kārļa m., dz. 1919

Tilta Ieva, dz. 1883

Tilts Kārlis Jāņa d., dz. 1876

Tilts Kārlis Kārļa d., dz. 1917

Tomsone Elza Mārča m., dz. 1899

Tomsons Kārlis Mārtiņa d., dz. 1895

Tomsons Tālis Kārļa d., dz. 1924

Treimanis Hermanis Augusta d., dz. 1907

Trēziņa Eleonora Mārtiņa m., dz. 1884

Trēziņa Gabriela Oļģerta m., dz. 1918

Trēziņš Andis Voldemāra d., dz. 1940

Trēziņš Eduards Miķeļa d., dz. 1881

Trēziņš Leonīds Eduarda d., dz. 1908

Trēziņš Voldemārs Eduarda d., dz. 1912

Upeniece Kate Pētera m., dz. 1899

Upenieks Aivars Otto d., dz. 1930

Upenieks Augusts Jāņa d., dz. 1899

Upenieks Ojārs Augusta d., dz. 1923

Upenieks Otto Jāņa d., dz. 1901

Upenieks Rolands Otto d., dz. 1925

Ustupa Biruta Jāņa m., dz. 1929

Ustupa Vera Mārča m., dz. 1895

Ustups Jānis Pētera d., dz. 1891

Ustups Romans Jāņa d., dz. 1931

Varīte Marija Jēkaba m., dz. 1907

Varīte Vija Jāņa m., dz. 1940

Varītis Jānis Kārļa d., dz. 1902

Veide Kārlis Indriķa d., dz. 1877

Vijups Augusts Augusta d., dz. 1917

Vīpule Alma Mārtiņa m., dz. 1899

Vīpule Astra Arnolda m., dz. 1938

Vīpulis Aivars Arnolda d., dz. 1936

Vīpulis Arnolds Jēkaba d., dz. 1880

Vītola Kristīne Dāvja m., dz. 1866

Vītola Lilita Jāņa m., dz. 1935

Vītola Marta Jāņa m., dz. 1892

Vītola Marta Pētera m., dz. 1902

Vītola Tija Jāņa m., dz. 1924

Vītols Jānis Jāņa d., dz. 1894

Vītols Jānis Jāņa d., dz. 1864

Vītols Jānis Jāņa d., dz. 1939

Vītols Jānis Mārtiņa d., dz. 1887

Volrāte Dzidra Jāņa m., dz. 1928

Volrāte Elza Kārļa m., dz. 1901

Volrāts Jānis Arvīds Eduarda d., dz. 1901

Zariņa Anna Pētera m., dz. 1906

Zariņa Ausma Ernesta m., dz. 1933

Zariņa Laima Eduarda m., dz. 1930

Zariņa Marta Indriķa m., dz. 1902

Zariņa Matilde Jāņa m., dz. 1865

Zariņa Ruta Eduarda m., dz. 1931

Zariņa Valija Friča m., dz. 1911

Zariņš Atis Eduarda d., dz. 1940

Zariņš Augusts Indriķa d., dz. 1908

Zariņš Ernests Ādama d., dz. 1906

Zariņš Gunārs Ernesta d., dz. 1936

Zariņš Jēkabs Andreja d., dz. 1907

Zariņš Juris Eduarda d., dz. 1934

Zāmuelis Jānis Martas d., dz. 1902

Zāvelis Ernests Indriķa d., dz. 1906

Zeibolts Konstantīns Kriša d., dz. 1915

Zeidmane Elfrīda Pētera m., dz. 1904

Zeidmane Ināra Jāņa m., dz. 1930

Zeidmanis Andris Jāņa d., dz. 1935

Zeidmanis Ivars Jāņa d., dz. 1933

Zeidmanis Jānis Kārļa d., dz. 1899

Zeltiņš Ādolfs Kārļa d., dz. 1916

Ziediņa Leontīne Jāzepa m., dz. 1920

Ziediņa Ruta Mārtiņa m., dz. 1941

Zilgalvis Edgars Kārļa d., dz. 1923

Zilgalvis Kārlis Jāņa d., dz. 1883

Zilla-Zillaps Jānis Jāņa d., dz. 1903

Zviedre Berta Ādama m., dz. 1893

Zvirbule Elfrīda Riharda m., dz. 1910

Zvirbule Taiga Jūlija m., dz. 1939

Zvirbulis Jūlijs Eduarda d., dz. 1909

Zvirbulis Vilnis Jūlija d., dz. 1941

Žīgure Olga Arnolda m., dz. 1886

Žīgurs Jānis Jāņa d., dz. 1882