Vārds un/vai uzvārds:
Dzimšanas gads:
Apriņķis, pagasts:
 

Meklējot Daugavpils apr., atrasti 1084 cilvēki

Aleksejeva Elizabete Nikolaja m., dz. 1909

Aleksejeva Marija Nikolaja m., dz. 1911

Ančevska Juzefa Jāzepa m., dz. 1875

Andrejeva Nadežda Fjodora m., dz. 1896

Andrejevs Sergejs Jefima d., dz. 1890

Apšvalka Aina Arvīda m., dz. 1922

Apšvalka Erna Pāvila m., dz. 1901

Apšvalks Arvīds Friča d., dz. 1901

Arcimoviča Broņislava Dementija m., dz. 1902

Arcimoviča Genovefa Josifa m., dz. 1907

Arcimoviča Valentīna Pāvela m., dz. 1929

Arcimovičs Jevgeņijs Pāvela d., dz. 1932

Arcimovičs Pāvels Benedikta d., dz. 1902

Arcimovičs Pēteris Pāvela d., dz. 1931

Arcimovičs Vikentijs Josifa d., dz. 1885

Arcimovičs Vikentijs Vikentija d., dz. 1925

Arcimovičs Viktors Pāvela d., dz. 1938

Arhipovs Feokents Konstantīna d., dz. 1909

Aronoviča Masa Zālamana m., dz. 1901

Aronoviča Sāra Dāvida m., dz. 1934

Aronovičs Ārons Dāvida d., dz. 1929

Aronovičs Dāvids Efraima d., dz. 1901

Aronovičs Šlems Dāvida d., dz. 1925

Aronovičs Šumils Dāvida d., dz. 1939

Augustāne Helēna Eduarda m., dz. 1905

Augustāne Irma Staņislava m., dz. 1926

Augustāne Viktorija Staņislava m., dz. 1929

Augustāns Juris Staņislava d., dz. 1933

Augustāns Staņislavs Ādama d., dz. 1892

Austere Ņina Friča m., dz. 1923

Austere Veronika Donāta m., dz. 1909

Austers Fricis (Francis) Jāņa d., dz. 1894

Austruma Olga Nikolaja m., dz. 1903

Austruma Tamāra Vitolda m., dz. 1925

Austruma Tatjana Vitolda m., dz. 1941

Austrums Genadijs Vitolda d., dz. 1926

Austrums Vitolds Staņislava d., dz. 1902

Avseja Halina Ignata m., dz. 1937

Avseja Helēna Kazimira m., dz. 1913

Avsejs Ignats Donāta d., dz. 1909

Ārons Nosons Moišes d., dz. 1884

Babre Darja Jāzepa m., dz. 1900

Babris Augusts Jēkaba d., dz. 1882

Babris Ēvalds Jāņa d., dz. 1926

Babris Pēteris Jāņa d., dz. 1930

Babris Staņislavs Jāzepa d., dz. 1901

Babris Viktors Jāņa d., dz. 1934

Baika Anna Onufrija m., dz. 1928

Baika Marija Kazimira m., dz. 1895

Baika Marija Onufrija m., dz. 1932

Baika Sofija Onufrija m., dz. 1923

Baika Tekla Onufrija m., dz. 1931

Baika Veronika Onufrija m., dz. 1929

Baiks Onufrijs Onufrija d., dz. 1926

Baiks Onufrijs Staņislava d., dz. 1890

Baiks Pēteris Onufrija d., dz. 1937

Baiks Viktors Onufrija d., dz. 1938

Balama Berta Lidija, dz. 1904

Balama Rita Eduarda m., dz. 1927

Balams Eduards Jānis Jēkaba d., dz. 1902

Balams Rolands Arvīds Eduarda d., dz. 1930

Balodis Pēteris Jāņa d., dz. 1884

Baložina Ļubova Jefima m., dz. 1898

Baložins Kondratijs Fjodora d., dz. 1880

Bambāne Anna Staņislava m., dz. 1936

Bambāne Varvara Donāta m., dz. 1908

Bambāns Kārlis Staņislava d., dz. 1931

Bambāns Staņislavs Vikentija d., dz. 1904

Bebre Anna, dz. 1901

Bebris Jānis Antona d., dz. 1901

Beča Marta Jūlija m., dz. 1905

Bečs Aloizs Rafaela d., dz. 1910

Beinaroviča Anna Aleksandra m., dz. 1890

Beinaroviča Franciška Vikentija m., dz. 1895

Beinaroviča Mečislava Heinriha m., dz. 1924

Beinaroviča Olga Konstantīna m., dz. 1921

Beinaroviča Regīna Heinriha m., dz. 1925

Beinaroviča Vanda Heinriha m., dz. 1928

Beinarovičs Fridrihs Heinriha d., dz. 1929

Beinarovičs Heinrihs Ādama d., dz. 1894

Beinarovičs Romualds Heinriha d., dz. 1931

Beinarovičs Rūdolfs Heinriha d., dz. 1927

Beķere Lote Hermīne Matīsa m., dz. 1905

Beķeris Gerhards Ovīdija d., dz. 1905

Belkovska Marija Josifa m., dz. 1916

Bene Dagmāra Kārļa m., dz. 1939

Bene Kārlis Franča d., dz. 1908

Bene Vera Vilhelma m., dz. 1909

Beniksone Anna Pētera m., dz. 1885

Beniksons Aleksandrs Ivana d., dz. 1875

Bernšteina Katrīna Jāzepa m., dz. 1891

Bernšteins Artūrs Jāņa d., dz. 1895

Bernšteins Zigurds Artūra d., dz. 1930

Bičinska Konstance Mihaila m., dz. 1892

Bičinska Veronika Vladimira m., dz. 1933

Bičinskis Vladimirs Ivana d., dz. 1880

Birzāks Jānis Jāzepa d., dz. 1908

Birzgale Alvīne Pētera m., dz. 1906

Birzgale Austra Jāņa m., dz. 1929

Birzgale Velta Jāņa m., dz. 1931

Birzgalis Jānis Jāņa d., dz. 1932

Birzgalis Jānis Mārtiņa d., dz. 1900

Birža Dveira Zundela m., dz. 1924

Birža Estere Falka m., dz. 1895

Biržs Fale Zundela d., dz. 1928

Biržs Zundels Faiviša d., dz. 1903

Bitiņa Vera Pētera m., dz. 1911

Bitiņa Veronika Aleksandra m., dz. 1932

Bitiņš Aleksandrs Aleksandra d., dz. 1930

Bitiņš Aleksandrs Josifa d., dz. 1904

Bitiņš Alfrēds Aleksandra d., dz. 1940

Bitiņš Vladimirs Aleksandra d., dz. 1934

Blehmane Feiga Josifa m., dz. 1930

Blehmane Lilija Josifa m., dz. 1936

Blehmane Sāra Haima m., dz. 1903

Blehmans Josifs Moišes d., dz. 1896

Blošteina Emīlija Zālamana m., dz. 1902

Blošteina Gita Ārona m., dz. 1895

Blošteina Haja Ruvima m., dz. 1925

Blošteina Taube Ruvima m., dz. 1922

Blošteins Ābrams Boruha d., dz. 1927

Blošteins Ābrams Ruvima d., dz. 1929

Blošteins Boruhs Ābrama d., dz. 1888

Blošteins Haims Boruha d., dz. 1932

Blošteins Izraēls Ābrama d., dz. 1882

Blošteins Ruvims Ābrama d., dz. 1888

Blošteins Šnejers Boruha d., dz. 1930

Blumbergs Jēkabs Kārļa d., dz. 1887

Blūzmans Roberts Jura d., dz. 1899

Bļodans Voldemārs Reiņa d., dz. 1904

Bogdāne Ģertrūde Staņislava m., dz. 1924

Bogdāne Irēna Staņislava m., dz. 1930

Bogdāne Juzefa Donāta m., dz. 1900

Bogdāns Staņislavs Ādama d., dz. 1891

Boleišo Helēna Jāzepa m., dz. 1891

Boliņš-Bolens Jāzeps Jāņa d., dz. 1903

Boris Romualds Andreja d., dz. 1910

Brauna Emma Alvīne Kārļa m., dz. 1891

Brauns Miķelis Kārlis Ferdinanda d., dz. 1890

Brica Marija Fjodora m., dz. 1882

Brics Georgijs Georgija d., dz. 1884

Budļevska Marija Marta Rūdolfa m., dz. 1898

Budže Marija Miķeļa m., dz. 1903

Bunnere Alīda Jūlija Jāņa m., dz. 1900

Bunnere Vanda Skaidrīte Jāņa m., dz. 1923

Bunners Jānis Jāņa d., dz. 1882

Bunners Voldemārs Eižens Jāņa d., dz. 1924

Buša Staņislava Vladislava m., dz. 1906

Bušs Nikolajs Eduarda d., dz. 1905

Butina Klāra Jēkaba m., dz. 1907

Butins Jakovs Meiera d., dz. 1938

Butins Meiers Mendela d., dz. 1907

Caune Josifs Josifa d., dz. 1905

Caune Tekla Vikentija m., dz. 1875

Cemele Beila Hilela m., dz. 1892

Cemele Hinda Icika m., dz. 1925

Cemele Rahele Icika m., dz. 1922

Cemelis Iciks Ābrama d., dz. 1886

Cimermanis Juris Mārtiņa d., dz. 1891

Cingela Emīlija Jāzepa m., dz. 1907

Cingels Eduards Pētera d., dz. 1913

Ciškeviča Marija Aleksandra m., dz. 1898

Cīrule Janīna Arvīda (Antona) m., dz. 1914

Cīrulis Arvīds Reiņa (Romāna) d., dz. 1911

Cīrulis Viesturs Arvīda d., dz. 1940

Čabule Anna Kristapa m., dz. 1878

Čapļa Feodosija Aleksandra m., dz. 1907

Čapļa Genadijs Fjodora d., dz. 1901

Čapļa Oļegs Genadija d., dz. 1931

Čapļa Tatjana Genadija m., dz. 1940

Čerņavskis Aleksandrs Miķeļa d., dz. 1897

Čible Anna Jāzepa m., dz. 1903

Čible Anna Pētera m., dz. 1936

Čible Helēna Pētera m., dz. 1928

Čible Vilhelmīne Pētera m., dz. 1930

Čiblis Pēteris Pētera d., dz. 1902

Čirneka Aleksandra Andreja m., dz. 1900

Čirneks Augusts Augusta d., dz. 1900

Čudoviča Nadežda Ivana m., dz. 1879

Čudovičs Boriss Mihaila d., dz. 1913

Čužāne Paulīne Jāņa m., dz. 1900

Čužāns Donāts Vikentija d., dz. 1883

Čužāns Henrihs Donāta d., dz. 1924

Dauburs Viktors Jāņa d., dz. 1914

Daukste Alma Pētera m., dz. 1923

Daukste Eva Pētera m., dz. 1902

Daukste Pēteris Franča d., dz. 1896

Daukste Voldemārs Pētera d., dz. 1928

Dāve Tatjana Pētera m., dz. 1900

Dāvis Jānis Andreja d., dz. 1893

Dedinska Haja Zālamana m., dz. 1891

Dedinskis Jankels Vulfs Haima d., dz. 1890

Dimante Feiga Ābrama m., dz. 1901

Dimante Heņa Īzaka m., dz. 1933

Dimante Ida Īzaka m., dz. 1941

Dimante Sāra Īzaka m., dz. 1930

Dimants Hermanis Jāzepa d., dz. 1902

Dimants Īzaks Hirša d., dz. 1904

Dobrjanska Erna Lidija Nikolaja m., dz. 1895

Dombrovska Albīne Alfrēda m., dz. 1928

Dombrovska Anna Andreja m., dz. 1892

Dombrovska Lilija Alfrēda m., dz. 1932

Dombrovska Nellija Alfrēda m., dz. 1930

Dombrovska Valentīna Alfrēda m., dz. 1924

Dombrovskis Alfrēds Josifa d., dz. 1896

Drēska Benita Valfrīda m., dz. 1936

Drēska Leokādija Josifa m., dz. 1905

Drēska Valfrīds Andreja d., dz. 1904

Drozdecka Klaudija Nazara m., dz. 1910

Drozdeckis Semjons Fedota d., dz. 1902

Druviņš Jāzeps Jāņa d., dz. 1893

Dunaveckis Izraēls Šlema d., dz. 1912

Durāne Akuļina Ivana m., dz. 1892

Dzenīte Valērija Jāņa m., dz. 1912

Dzenītis Pāvils Kārļa d., dz. 1912

Dzerkals Antons Moiseja d., dz. 1913

Dzērve Artūrs Jāņa d., dz. 1903

Dzērve Ivonna Artūra m., dz. 1930

Dzērve Paulīne, dz. 1869

Dzērve Vera Reinholda m., dz. 1902

Dziļuma Berta Eduarda m., dz. 1909

Dziļums Augusts Franča d., dz. 1910

Dzintare Marija Pimena m., dz. 1900

Dzintars Alfrēds Henrihs Kārļa d., dz. 1900

Dzintars Pēteris Alfrēda d., dz. 1931

Edidovičs Vulfs Leiba Morduha d., dz. 1894

Egle Roberts Viļa d., dz. 1904

Elste Anna Augusta m., dz. 1909

Elste Irēna Pētera m., dz. 1937

Elste Natālija Pētera m., dz. 1939

Elste Veneranda Aloiza m., dz. 1906

Elste Zuzanna Ādama m., dz. 1886

Elsts Aloizs Stepana d., dz. 1876

Elsts Pēteris Aloiza d., dz. 1910

Elsts Rihards Pētera d., dz. 1939

Eltermane Klāra Jāņa m., dz. 1925

Eltermane Vassa Makeja m., dz. 1901

Eltermanis Georgs Jāņa d., dz. 1927

Eltermanis Jānis Jāņa d., dz. 1901

Ezerniece Alma Augusta m., dz. 1899

Ezerniece Ausma Roberta m., dz. 1938

Ezerniece Ilga Roberta m., dz. 1932

Ezernieks Roberts Jāņa d., dz. 1898

Feigelsone Ženija Leiba m., dz. 1899

Feigelsons Hiršs Josela d., dz. 1925

Feigelsons Izraēls Josela d., dz. 1921

Feigelsons Josels Leiba d., dz. 1894

Feigelsons Kalmans Josela d., dz. 1930

Freimane Ludmila Aleksandra m., dz. 1902

Frišere Hasja Zelika m., dz. 1904

Frišers Avsejs Mendels Ābrama d., dz. 1906

Frišers Zeliks Avseja d., dz. 1936

Frīdenbergs Jānis Henriha d., dz. 1904

Frīdmane Bella Jankela m., dz. 1928

Frīdmane Haja Ābrama m., dz. 1911

Frīdmane Hana Icika m., dz. 1904

Frīdmane Riva Hilela m., dz. 1934

Frīdmane Sāra Jankela m., dz. 1934

Frīdmanis Jankels Ābrams Hirša d., dz. 1889

Frīdmans Hilels Ābrama d., dz. 1905

Frolovs Kuprijans Ksenofonta d., dz. 1912

Gadzāne Monika Antona m., dz. 1908

Gaile Edīte Ferdinanda m., dz. 1911

Gailis Gunārs Jāņa d., dz. 21.12.1941

Gailis Jānis Jāņa d., dz. 1890

Galdiņš Jānis Gusta d., dz. 1908

Galina Malka Abas m., dz. 1882

Galins Boriss Cala d., dz. 1919

Galins Boruhs Cals Moišes d., dz. 1876

Garbere Nehama Morduha m., dz. 1887

Garbers Ābrams Īzaks Berka d., dz. 1883

Garbers Mihails Īzaka d., dz. 1922

Garbule Paulīne, dz. 1864

Giteļsone Basja Saula m., dz. 1902

Giteļsons Boriss Ārona d., dz. 1900

Giteļsons Šmuels Mendels Borisa d., dz. 1924

Glika Lia Jūdas m., dz. 1935

Glika Rebeka Hirša m., dz. 1910

Glika Reize Dāvida m., dz. 1878

Gliks Dāvids Leibs Josela d., dz. 1877

Gliks Jūda Dāvida d., dz. 1910

Gliks Mozus (Moitans) Jūdas d., dz. 1936

Gliks Zālamans Dāvida d., dz. 1904

Goldmane Basja Faiviša m., dz. 1938

Goldmane Riva Šmeta m., dz. 1912

Goldmanis Faivišs Dāvida d., dz. 1898

Golubecka Valērija Viktora m., dz. 1912

Gordone Elizabete Volfa m., dz. 1898

Gordone Frīda Šlomas m., dz. 1929

Gordone Haja Šlomas m., dz. 1932

Gordone Roha Šlomas m., dz. 1925

Gordons Šloma Izraēla d., dz. 1893

Grasmane Marija Georga m., dz. 1864

Grasmanis Vilhelms Frīdrihs Jāņa d., dz. 1897

Grāvīte Olga Andreja m., dz. 1905

Grāvīte Venta Alberta m., dz. 1938

Grāvītis Alberts Jēkaba d., dz. 1907

Grāvītis Ilmārs Alberta d., dz. 1936

Grebeža Jūlija Staņislava m., dz. 1907

Grebežs Ivans Jāzepa d., dz. 1937

Grebežs Jāzeps, dz. 1910

Greina Emma Zālamana m., dz. 1905

Greina Haja Miķeļa m., dz. 1897

Greins Dāvids Vulfa d., dz. 1923

Greins Iļja Leibas d., dz. 1929

Greins Leiba Zālamana d., dz. 1900

Greins Vulfs Ārons Moišes d., dz. 1887

Greiškalns Pēteris Antona d., dz. 1900

Grigorjevs Matvejs Gordeja d., dz. 1902

Grišāne Anna Sīmaņa m., dz. 1902

Grišāne Beāte Pētera m., dz. 1928

Grišāne Lidija Jāņa m., dz. 1922

Grišāne Ligija Pētera m., dz. 1936

Grišāne Lūcija Kristapa m., dz. 1894

Grišāne Regīna Pētera m., dz. 1930

Grišāns Jānis Kaetana d., dz. 1891

Grišāns Oļģerts Jāņa d., dz. 1924

Grišāns Pēteris Kaetana d., dz. 1896

Grugule Anna Ādama m., dz. 1938

Grugule Eleonora Ādama m., dz. 1933

Grugule Ieva Franča m., dz. 1903

Grugule Ruta Ādama m., dz. 1937

Grugulis Ādams Pētera d., dz. 1885

Grugulis Vitālijs Ādama d., dz. 1930

Guda Berta Kazimira m., dz. 1941

Guda Veronika Boļeslava m., dz. 1916

Guds Kazimirs Ignata d., dz. 1905

Gurviča Dora Pinhusa m., dz. 1897

Gurviča Ševa Altera m., dz. 1930

Gurvičs Alters Jankela d., dz. 1894

Gurvičs Pinhuss Altera d., dz. 1925

Ģībiete Elizabete Jāņa m., dz. 1895

Ģībietis Pēteris Roberts Ģirta d., dz. 1888

Hrebtova Jevgeņija Fjodora m., dz. 1890

Hrebtovs Aleksandrs Semjona d., dz. 1895

Hrebtovs Igors Aleksandra d., dz. 1925

Irbīte Irma Meta Teodora m., dz. 1926

Irbīte Laimdota Gita Teodora m., dz. 1928

Irbīte Milda Marija Kriša m., dz. 1900

Irbītis Teodors Jura d., dz. 1890

Ivanova Anastasija Vasilija m., dz. 1883

Ivanovs Izots Staņislava d., dz. 1912

Ivanovs Josifs Jona d., dz. 1893

Ivsiņš Jāzeps Antona d., dz. 1899

Jablonskis Eduards Josifa d., dz. 1921

Jančevska Marija Boļeslava m., dz. 1906

Jančevskis Anatolijs Jāņa d., dz. 1927

Jančevskis Antons Jāņa d., dz. 1929

Jančevskis Jānis Jāņa d., dz. 1904

Jansberga Lidija Nikolaja m., dz. 1931

Jansberga Marija Lavrentija m., dz. 1903

Jansberga Olga Nikolaja m., dz. 1939

Jansbergs Nikolajs Fjodora d., dz. 1890

Jansbergs Valdemārs Nikolaja d., dz. 1926

Jansone Leontīne Pētera m., dz. 1897

Jansone Margarita Vernera m., dz. 1930

Jansons Verners Kārļa d., dz. 1894

Jaunzema Janīna Jāzepa m., dz. 1908

Jaunzems Albīns Alfons Jura d., dz. 1900

Jefremenko Anna Kārļa m., dz. 1893

Jefremenko Konstantīns Filipa d., dz. 1891

Joksta Anastasija Donāta m., dz. 1929

Joksta Dārta Osipa m., dz. 1871

Joksta Sofija Pētera m., dz. 1906

Joksts Vladislavs Donāta d., dz. 1933

Juhs Šoloms Leiba d., dz. 1901

Jukšinska Anna Jāzepa m., dz. 1923

Jukšinska Marija Ādama m., dz. 1873

Jukšinskis Jāzeps Antona d., dz. 1912

Jurševskis Fricis Kārlis Miķeļa d., dz. 1901

Kagane Bella Gabriela m., dz. 1922

Kagane Haja Sāra Leiba m., dz. 1892

Kagans Dāvids Gabriela d., dz. 1915

Kagans Gabriels Zālamana d., dz. 1889

Kaicere Cipa Moišes m., dz. 1899

Kaicere Dina Mones m., dz. 1901

Kaicere Frīda Zāmuela m., dz. 1933

Kaicere Riva Zāmuela m., dz. 1926

Kaicers Gedalijs Movšes d., dz. 1927

Kaicers Ichoks Movšes d., dz. 1925

Kaicers Movše Īzaka d., dz. 1892

Kaicers Ruvims Movšes d., dz. 1936

Kaicers Viktors Ichoks Zāmuela d., dz. 1928

Kaicers Zāmuels Josifa d., dz. 1894

Kairo Ivans Augusta d., dz. 1906

Kalniņa Irma Emīla m., dz. 1901

Kalniņš Bernhards Roberts Jāņa d., dz. 1907

Kalniņš Jānis Jāņa d., dz. 1891

Kalvāne Helēna Eleonora Jāņa m., dz. 1882

Kalvāns Staņislavs Vikentija d., dz. 1880

Kaminska Nadežda Vilhelma m., dz. 1914

Kaminska Sofija Andreja m., dz. 1886

Kaminskis Vilhelms Jāņa d., dz. 1875

Kamola Valentīna Joakima m., dz. 1884

Kamols Mārtiņš Jāņa d., dz. 1883

Karelova Agripīna Avdeja m., dz. 1878

Karelovs Jevstafijs Vasilija d., dz. 1904

Karelovs Vasilijs Nikolaja d., dz. 1870

Kasperovičs Andrejs Andreja d., dz. 1896

Kaspiroviča Ksenija Kuzmas m., dz. 1897

Kazičkeite Irēna Ivana m., dz. 1933

Kazičkeite Lidija Ivana m., dz. 1930

Kazičkeite Lilija Ivana m., dz. 1928

Kazičkeite Marija Nikolaja m., dz. 1899

Kazičkeits Emīls Ivana d., dz. 1938

Kazičkeits Ivans Ivana d., dz. 1941

Kazičkeits Ivans Kārļa d., dz. 1902

Keiša Anna Pētera m., dz. 1904

Keiša Daniela (Domicela) Antona m., dz. 1927

Keišs Antons Antona d., dz. 1930

Keišs Antons Onufrija d., dz. 1901

Kello Marija Vikentija m., dz. 1890

Kipste Jānis Friča d., dz. 1896

Kitova Irīna Alekseja m., dz. 1950

Klemešova Jevgeņija Germana m., dz. 1899

Klemešovs Rostislavs Vladimira d., dz. 1921

Klemešovs Vladimirs Filimona d., dz. 1896

Kļava Eduards Hermanis Frīdrihs Jāņa d., dz. 1906

Koblencs Iļja Nisana d., dz. 1902

Kociņa (Kokina) Magdalēna Ustima m., dz. 1896

Kociņa (Kokina) Vilhelmīne Broņislava m., dz. 1930

Kociņa (Kokina) Vilhelmīne Josifa m., dz. 1904

Kociņš (Kokins) Benedikts Jāņa d., dz. 1865

Kociņš (Kokins) Broņislavs Benedikta d., dz. 1903

Kociņš (Kokins) Leopolds Broņislava d., dz. 1933

Kokina Eleonora Mihaila m., dz. 1908

Kokina Valentīna Sebastjana m., dz. 1940

Kokins Antons Dominika d., dz. 1894

Kokins Eduards Sebastjana d., dz. 1932

Kokins Jānis Sebastjana d., dz. 1933

Kokins Josifs Franča d., dz. 1912

Kokins Roberts Sebastjana d., dz. 1936

Kokins Sebastjans Andreja d., dz. 1901

Kononova Ludmila Nikolaja m., dz. 1939

Kononova Pelageja Vasilija m., dz. 1913

Kononovs Georgijs Nikolaja d., dz. 1940

Kononovs Nikolajs Andreja d., dz. 1908

Konrāde Antonija Jēkaba m., dz. 1897

Konrāde Silvija Friča m., dz. 1925

Konrāds Fricis Didža d., dz. 1889

Kopilovska Bluma Izraēla m., dz. 1922

Kopilovska Hana Mendela m., dz. 1895

Kopilovskis Haims Izraēla d., dz. 1925

Kopilovskis Izraēls Meiera d., dz. 1888

Korsaka Broņislava Ādama m., dz. 1922

Kovaļevska Aņisja Ivana m., dz. 1914

Kovaļevska Jekaterīna, dz. 1880

Kovaļevskis Aleksejs Ivana d., dz. 1914

Kozlovska Monika Marija Josifa m., dz. 1908

Kozlovskis Antons Konstantīna d., dz. 1932

Kozlovskis Josifs (Jazups) Konstantīna d., dz. 1934

Kozlovskis Konstantīns Jefima d., dz. 1907

Krankals Arvīds Krišjāņa d., dz. 1915

Kravale Alvīne Tadeuša m., dz. 1900

Kravale Silvija Glorija Franča m., dz. 1938

Kravalis Francis Ādama d., dz. 1888

Kravalis Zigfrīds Franča d., dz. 1930

Kreipāne Helēna Juliana m., dz. 1906

Krieva Natālija Andža m., dz. 1912

Krievāne Ērika Jāņa m., dz. 1922

Krievāne Marija Jāņa m., dz. 1898

Krievāne Skaidrīte Jāņa m., dz. 1924

Krievāns Elmārs Jāņa d., dz. 1931

Krievāns Jānis Jāņa d., dz. 1891

Krieviņa Vilhelmīne Silvestra m., dz. 1890

Krieviņš Pēteris Jāņa d., dz. 1888

Krievs Jānis Andža d., dz. 1905

Krutikovs Pāvels Aleksandra d., dz. 1892

Krūmiņa Natālija Ņikitas m., dz. 1884

Krūmiņš Jānis Kārļa d., dz. 1885

Kudiņa Marija Daniela m., dz. 1890

Kudiņa Staņislava Antona m., dz. 1927

Kudiņa Tekla Mihaila m., dz. 1863

Kudiņa Valentīna Antona m., dz. 1925

Kudiņš Antons Augusta d., dz. 1885

Kukle Adele Pētera m., dz. 1934

Kukle Albīne Pētera m., dz. 1935

Kukle Antoņina Jāzepa m., dz. 1908

Kuklis Antons Pētera d., dz. 1938

Kuklis Jāzeps Pētera d., dz. 1932

Kuklis Pēteris Josifa d., dz. 1900

Kuļikovska Jevdokija Prokopija m., dz. 1897

Kurmeļeva Agafja Pētera m., dz. 1905

Kurmeļeva Jekaterīna Ksenofonta m., dz. 1929

Kurmeļeva Natālija Ksenofonta m., dz. 1925

Kurmeļevs Grigorijs Ksenofonta d., dz. 1936

Kurmeļevs Ksenofonts Timofeja d., dz. 1902

Kurmeļevs Vasilijs Ksenofonta d., dz. 1930

Kursiša Anna Donāta m., dz. 1895

Kursišs Aleksejs Pētera d., dz. 1920

Kursišs Andrejs Pētera d., dz. 1923

Kursišs Francis Pētera d., dz. 1921

Kursišs Pēteris Jāzepa d., dz. 1890

Kursišs Staņislavs Pētera d., dz. 1927

Kursīte Anna Jāņa m., dz. 1906

Kursīte Valentīna Jāzepa m., dz. 1940

Kursītis Antons Jāzepa d., dz. 1937

Kursītis Jāzeps Donāta d., dz. 1896

Kusiņa Eleonora Jāzepa m., dz. 1927

Kusiņa Staņislava Jāņa m., dz. 1900

Kusiņš Jāzeps Ignata d., dz. 1881

Kušķis Alfrēds Teodora d., dz. 1888

Kušķis Teodors Nikolajs Teodora d., dz. 1893

Kūliņa Helēna Kazimira m., dz. 1885

Kūliņa Valērija Kazimira m., dz. 1927

Kūliņš Kazimirs Josifa d., dz. 1889

Kūliņš Staņislavs Kazimira d., dz. 1926

Ķigure Barbara Aleksandra m., dz. 1900

Ķigure Valentīna Nikolaja m., dz. 1927

Ķigurs Juris Nikolaja d., dz. 1931

Ķigurs Nikolajs Daniela d., dz. 1891

Labinskis Vitālijs Jāņa d., dz. 1914

Lapčenoks Jānis Jāņa d., dz. 1892

Lapiņa Berta Pētera m., dz. 1888

Lapiņš Pāvils Otto d., dz. 1887

Lapoško Alma Jura m., dz. 1908

Lapoško Jānis Nikolaja d., dz. 1939

Lapoško Nikolajs Jāzepa d., dz. 1891

Lazareva Lea Rase Hlavna m., dz. 1887

Lazarevs Movša Ārons Jankela d., dz. 1882

Lazdāne Marija Franča m., dz. 1914

Leikuma Anna Ādama m., dz. 1914

Leikums Pēteris Vikentija d., dz. 1899

Leikums Visvaldis Pētera d., dz. 1940

Leitāne Marija Georga m., dz. 1886

Leitāns Vladislavs Vladislava d., dz. 1906

Leitis Jānis Jāņa d., dz. 1930

Leitis Jānis Pētera d., dz. 1893

Leitis Reinis Jāņa d., dz. 1927

Lejiņa Ausma Velta Jura m., dz. 1935

Lejiņa Elga Jāņa m., dz. 1930

Lejiņa Tekla Staņislava m., dz. 1916

Lejiņa Zelma Jāņa m., dz. 1901

Lejiņa Zigrīda Jāņa m., dz. 1929

Lejiņš Jānis Mārtiņa d., dz. 1901

Lejiņš Juris Mārtiņa d., dz. 1903

Lejiņš Miervaldis Jura d., dz. 1938

Levickis Antons Augusta d., dz. 1904

Lielais Aleksandrs Konstantīna d., dz. 1923

Lielais Konstantīns Kristapa d., dz. 1890

Lielā Beatrise Konstantīna m., dz. 1931

Lielā Lidija Matveja m., dz. 1901

Ligere Veronika Staņislava m., dz. 1909

Ligers Ilmārs Nikolajs Nikolaja d., dz. 1940

Ligers Nikolajs Jakova d., dz. 1898

Linde Lotārs Ernesta d., dz. 1912

Linde Vera Eduarda m., dz. 1919

Lisovskis Vladislavs Ignata d., dz. 1879

Lociks Antons Donāta d., dz. 1903

Losjevs Jānis Alekseja d., dz. 1891

Lucikovičs Antons Vasilija d., dz. 1876

Ludvigsone Berta Jāņa m., dz. 1891

Ludvigsone Nellija Jāņa m., dz. 1923

Ludvigsons Arvīds Jāņa d., dz. 1925

Ludvigsons Jānis Nikolaja d., dz. 1895

Luka Erna Jāņa m., dz. 1906

Luks Alberts Jura d., dz. 1903

Luks Miervaldis Alberta d., dz. 1932

Lūse Ilga Jāņa m., dz. 1934

Lūse Marta Mārtiņa m., dz. 1898

Lūsis Jānis Pētera d., dz. 1898

Lūsis Miervaldis Jāņa d., dz. 1931

Ļebedeva Anastasija Stepana m., dz. 1899

Ļebedeva Vera Semjona m., dz. 1922

Ļebedevs Georgijs Semjona d., dz. 1919

Ļebedevs Semjons Haritona d., dz. 1895

Maculeviča Milda Jāņa m., dz. 1900

Maculevičs Pēteris Jura d., dz. 1897

Magarams Šoloms Jankela d., dz. 1892

Magida Hana Codika m., dz. 1878

Magids Izraēls Leiba d., dz. 1880

Makarska Akuļina Jāņa m., dz. 1900

Makarskis Aleksandrs Vitolda d., dz. 1900

Makarskis Ilmārs Aleksandra d., dz. 1929

Makarskis Raimonds Aleksandra d., dz. 1924

Makaruho Aleksandrs Pāvela d., dz. 1938

Makaruho Iraīda Josifa m., dz. 1911

Makaruho Pāvels Moiseja d., dz. 1912

Makaruho Pāvels Pāvela d., dz. 1934

Makņa Antons Antona d., dz. 1897

Makņa Broņislava Donāta m., dz. 1910

Makņa Jānis Antona d., dz. 1939

Makņa Staņislavs Antona d., dz. 1935

Maļinovska Adēlija Ivana m., dz. 1906

Maļinovska Valentīna Grigorija m., dz. 1932

Maļinovskis Grigorijs Vasilija d., dz. 1902

Maļinovskis Jevgeņijs Grigorija d., dz. 1935

Maļinovskis Vladimirs Grigorija d., dz. 1949

Marciļonoka Irēna Josifa m., dz. 1933

Marciļonoka Viktorija Boļeslava m., dz. 1908

Marciļonoks Josifs Vladislava d., dz. 1896

Marciļonoks Vladimirs Josifa d., dz. 1938

Marčuka Tatjana Iļjas m., dz. 1914

Marčuks Jevgeņijs Onufrija d., dz. 1940

Marčuks Onufrijs (Andrejs) Pētera d., dz. 1900

Markevičs Alfons Antona d., dz. 1910

Marona Lea Haima m., dz. 1934

Marona Rahele Grigora m., dz. 1901

Marons Haims Hirša d., dz. 1904

Martinaitis Augusts Josifa d., dz. 1899

Mašinskis Pēteris Justīna d., dz. 1902

Medika Janīna, dz. 1915

Mediks Edvards Mečislava d., dz. 1938

Mediks Mečislavs Antona d., dz. 1914

Meiersone Sofija Borisa m., dz. 1912

Meiersons Īzaks Šmerla d., dz. 1886

Meinards Donāts Ignata d., dz. 1900

Meņšikovs Aleksandrs Aleksandra d., dz. 1923

Meņšikovs Aleksandrs Jemeļjana d., dz. 1882

Mercalova Jekaterīna Mihaila m., dz. 1935

Mercalova Jeļena Kirila m., dz. 1899

Mercalovs Mihails Mihaila d., dz. 1895

Mežinska Helēna Ādama m., dz. 1895

Mežinskis Konstantīns Jāzepa d., dz. 1893

Mežinskis Konstantīns Konstantīna d., dz. 1927

Miglāne Bogumila Andreja m., dz. 1897

Miglāne Olga Staņislava m., dz. 1926

Miglāns Staņislavs Osipa d., dz. 1888

Milanoviča Marija Aleksandra m., dz. 1899

Milanovičs Nikolajs Pētera d., dz. 1884

Millers Pēteris Krišjānis Pētera d., dz. 1916

Mitčenkova Jevdokija Dāvida m., dz. 1899

Mižs-Mišins Vitolds Antona d., dz. 1913

Modzeļevskis Vladimirs Konstantīna d., dz. 1861

Muceniece Alma Dāvida m., dz. 1905

Muceniece Vija Kārļa m., dz. 1927

Mucenieks Harijs Kārļa d., dz. 1924

Mucenieks Kārlis Pētera d., dz. 1892

Mukāne Antoņina Jāņa m., dz. 1915

Mukāne Mārīte Alfona m., dz. 1940

Mukāne Regīna Alfona m., dz. 1939

Mukāns Alfons Ignata d., dz. 1909

Munča Ārija Donāta m., dz. 1939

Munča Ingrīda Donāta m., dz. 1935

Munča Marija Antona m., dz. 1904

Munčs Donāts Franča d., dz. 1908

Murina Freida Zāmuela m., dz. 1895

Murina Ita Leizera m., dz. 1930

Murins Leizers Hirša d., dz. 1888

Nahimovska Basciona Izraēla m., dz. 1925

Nahimovska Bluma Benciona m., dz. 1895

Nahimovska Ciļa Icika m., dz. 1934

Nahimovska Lea Izraēla m., dz. 1932

Nahimovska Taube, dz. 1893

Nahimovskis Bencions Izraēla d., dz. 1927

Nahimovskis Iciks Šepšeļa d., dz. 1896

Nahimovskis Izraēls Šepšela d., dz. 1899

Nahimovskis Īzaks Izraēla d., dz. 1921

Nahimovskis Ļevs Icika d., dz. 1932/1933

Nartišs Alberts Antona d., dz. 1904

Nautrāne Larisa (Eleonora) Jāzepa m., dz. 1929

Nautrāne Margarita (Regīna) Jāzepa m., dz. 1925

Nautrāne Marija Konstantīna m., dz. 1902

Nautrāne Ņina (Janīna) Jāzepa m., dz. 1936

Nautrāns Alfrēds (Ādolfs) Jāzepa d., dz. 1927

Nautrāns Jāzeps Ignata d., dz. 1899

Neimarks Morduhs Jakova d., dz. 1907

Nikolajeva Ksenija Fedota m., dz. 1895

Nirenburga Sofija Jakova m., dz. 1888

Nirenburgs Mihails Grigorija d., dz. 1922

Nirenburgs Zālamans Judela d., dz. 1886

Ņevedomska Varvara Jegora m., dz. 1909

Ņikitina Ija Jevgeņija m., dz. 1928

Ņikitina Marija Dorofeja m., dz. 1914

Ņikitina Pulhērija Konstantīna m., dz. 1905

Ņikitina Zoja Jevgeņija m., dz. 1923

Ņikitins Jevgeņijs Sergeja d., dz. 1897

Ņikitins Sergejs Jevgeņija d., dz. 1931

Obolikšte Helēna Daņilas m., dz. 1912

Obrazcovs Sergejs Mihaila d., dz. 1895

Oglevica Leonija Jāņa m., dz. 1901

Oglevica Minna Morica m., dz. 1863

Oglevics Nikolajs Friča d., dz. 1855

Oglevics Visvaldis Nikolaja d., dz. 1891

Olehnoviča Tatjana Prokofa m., dz. 1902

Oļšanska Broņislava Fabiana m., dz. 1906

Oļšanska Karolīne Ādama m., dz. 1880

Oļšanskis Jānis Jāņa d., dz. 1938

Oļšanskis Jānis Jāņa d., dz. 1906

Osina Nahona Zāmuela m., dz. 1938

Osina Rozālija Nauma m., dz. 1907

Osins Anatolijs Zāmuela d., dz. 1932

Osins Zāmuels Hirša d., dz. 1905

Ostrovska Otīlija Jura m., dz. 1892

Ostrovska Vilma Kazimira m., dz. 1923

Ostrovskis Kazimirs Giljara d., dz. 1889

Ošupa Elfrīda Augusta m., dz. 1902

Ošups Jānis Sando d., dz. 1929

Ošups Miervaldis Sando d., dz. 1923

Ošups Sando Andža d., dz. 1882

Ozola-Eglīte Emma Kārļa m., dz. 1894

Ozola-Eglīte Mirdza Edgara m., dz. 1926

Ozoliņa Zelma Jāņa m., dz. 1912

Ozoliņš Andrejs Kārļa d., dz. 1901

Ozols-Eglītis Edgars Pētera d., dz. 1888

Pabērzs Sebastjans Staņislava d., dz. 1889

Pakšane Amālija Pētera m., dz. 1907

Pakšane Ilze Jāņa m., dz. 1874

Pakšans Artūrs Jāņa d., dz. 1928

Pakšans Imants Jāņa d., dz. 1937

Pakšans Jānis Jāņa d., dz. 1931

Pakšans Jānis Mārtiņa d., dz. 1901

Pakšans Mārtiņš Jāņa d., dz. 1864

Palejs Emīls Jakova d., dz. 1896

Pankins Viktors Donāta d., dz. 1926

Paula Dora Ābrama m., dz. 1885

Paulovska Helēna Pētera m., dz. 1906

Paulovskis Pēteris Antona d., dz. 1901

Pauls Ichoks Rafaila d., dz. 1884

Pauls Leiba Ichoka d., dz. 1913

Pauls Naums Ichoka d., dz. 1910

Peisakovska Afanasija Spiridona m., dz. 1915

Peisakovskis Ivans Ivana d., dz. 1914

Peisakovskis Viktors Ivana d., dz. 1936

Peiznere Geta Etele Zāmuela m., dz. 1895

Peizners Morduhs Meiera d., dz. 1881

Platonova Anastasija Feofana m., dz. 1909

Plesņa (Pļesna) Dominela Jāņa m., dz. 1874

Plesņa (Pļesna) Jānis Staņislava d., dz. 1893

Plūduma Benita Alfrēda m., dz. 1935

Plūduma Ella Krišjāņa m., dz. 1898

Plūdums Alfrēds Jēkaba d., dz. 1902

Pļaveniece Vilma Jāņa m., dz. 1904

Pļavenieks Gustavs Franča d., dz. 1893

Pļuščevskis-Pļuščiks Hrisanfs Nikolaja d., dz. 1878

Poča Apolonija Jāzepa m., dz. 1904

Počs Jānis Aloiza d., dz. 1903

Pokļikajeva Irina Timofeja m., dz. 1902

Pokļikajevs Anatolijs Dmitrija d., dz. 1927

Pokļikajevs Dmitrijs Kuzmas d., dz. 1897

Portnoja Hene Geršona m., dz. 1934

Portnoja Judifa Benjamiņa m., dz. 1898

Portnojs Bers (Boriss) Geršona d., dz. 1923

Portnojs Geršons Šoloma d., dz. 1891

Potašņiks Staņislavs Jura d., dz. 1910

Priede Astra Pētera m., dz. 1934

Priede Gunārs Pētera d., dz. 1931

Priede Jānis Pētera d., dz. 1938

Priede Marija Pētera m., dz. 1902

Priede Pēteris Jēkaba d., dz. 1902

Prikņa Ivans Alekseja d., dz. 1909

Pruhņika Irēna Kazimira m., dz. 1918

Puķītis Ernests Antona d., dz. 1899

Pulla-Pulle Artūrs Augusta d., dz. 1920

Puļķis Eduards Jāņa d., dz. 1909

Putekle Benita Teodora m., dz. 1925

Putekle Emīlija Andreja m., dz. 1897

Puteklis Harijs Teodora d., dz. 1922

Puteklis Teodors Jura d., dz. 1885

Putraima Anna Jura m., dz. 1881

Raisina Hinda Boruha m., dz. 1933

Raisina Meri Ruvina m., dz. 1903

Raisina Raisa Boruha m., dz. 1939

Raisins Boruhs Īzaka d., dz. 1904

Raisins Josifs Boruha d., dz. 1938

Raisins Ļevs Boruha d., dz. 1931

Regute Emīlija Pētera m., dz. 1903

Regute Helēna Antona m., dz. 1875

Reguts Pēteris Jēkaba d., dz. 1871

Rinkina Marta Pētera m., dz. 1900

Rinkina Tamāra Konrāda m., dz. 1921

Rinkins Konrāds Jāņa d., dz. 1890

Rinkins Raimonds Konrāda d., dz. 1928

Rituma Anita Aleksandra m., dz. 1940

Rituma Melita Kristapa m., dz. 1919

Ritums Aleksandrs Miķeļa d., dz. 1915

Romanova Elvīra Nikolaja m., dz. 1925

Romanova Jevgeņija (Eiženija) Nikolaja m., dz. 1929

Romanova Klāra Nikolaja m., dz. 1931

Romanova Larisa Nikolaja m., dz. 1926

Romanova Tamāra Nikolaja m., dz. 1923

Romanova Ustiņja (Justīne) Makeja m., dz. 1900

Romanovs Jurijs Nikolaja d., dz. 1933

Romanovs Nikolajs Georga d., dz. 1898

Rozenberga Gita Meiera m., dz. 1925

Rozenberga Roha Pesja Moišes m., dz. 1893

Rozenberga Zāra Gita, dz. 1910

Rozenbergs Gecels Meiera d., dz. 1927

Rozenbergs Meiers Gecela d., dz. 1888

Rubene Olimpija Vanda Valeriāna m., dz. 1902

Rubene Vanda Antona m., dz. 1931

Rubenis Antons Franča d., dz. 1899

Rubenis Romualds Antona d., dz. 1926

Rubenis Teodors Antona d., dz. 1938

Rubīns Dāvids Benjamiņa d., dz. 1904

Rubļevska Ariadna Anatolija m., dz. 1929

Rubļevska Valentīna Mihaila m., dz. 1894

Rubļevskis Anatolijs Fadeja d., dz. 1896

Rudāne Broņislava Henriha m., dz. 1931

Rudāne Marija, dz. 1887

Rudāne Tekla Ivana m., dz. 1912

Rudāns Henrihs Antona d., dz. 1904

Rudāns Jānis Henriha d., dz. 1938

Rudāns Romualds Henriha d., dz. 1937

Rudāns Vitālijs Henriha d., dz. 1932

Rusecka Matrjona Jefima m., dz. 1889

Ruseckis Trofims Timofeja d., dz. 1878

Ruskule Ieva Fabiāna m., dz. 1906

Ruskulis Antons Ignata d., dz. 1902

Saikovskis Boriss Konstantīna d., dz. 1915

Saksone Melita Jūlija m., dz. 1902

Saksons Rolands Georgija d., dz. 1927

Saksons Vilhelms Ludviga d., dz. 1912

Sandors Anatolijs Josifa d., dz. 1891

Sapožņikova Ludmila Fjodora m., dz. 1921

Savickis Pēteris Jāņa d., dz. 1913

Savičs Pāvels Gavriila d., dz. 1902

Semjonovs-Joksts Donāts Alekseja d., dz. 1903

Silavs Izidors Eduarda d., dz. 1908

Silinēviča Viktorija Antona m., dz. 1871

Siļčenko Elza Jāņa m., dz. 1899

Siļčenko Georgijs Georgija d., dz. 1885

Siņica Monika Vikentija m., dz. 1912

Skrinda Antons Jāzepa d., dz. 1902

Skrinda Ģertrūde Antona m., dz. 1934

Skrinda Lidija Antona m., dz. 1936

Skrinda Marija Antona m., dz. 1910

Skrinda Marija Antona m., dz. 1940

Skrinda Silva Veronika Antona m., dz. 1939

Skuja Elza Jāņa m., dz. 1890

Skuja Ruta Rūdolfa m., dz. 1932

Skuja Rūdolfs Jāņa d., dz. 1878

Skuja Valda Rūdolfa m., dz. 1916

Skuja Zenta Rūdolfa m., dz. 1914

Skutele Zuzanna Augusta m., dz. 1905

Skutelis Arkādijs Pētera d., dz. 1941

Skutelis Jānis Pētera d., dz. 1939

Skutelis Pēteris Jāņa d., dz. 1900

Sluckina Zelda Mihaila m., dz. 1910

Sluckins Lipmans Avseja d., dz. 1907

Sluckins Ruvims Lipmana d., dz. 1934

Sļivkina Hasja Zālamana m., dz. 1925

Sļivkina Pera Zālamana m., dz. 1929

Sļivkina Rahele Ābrama m., dz. 1891

Sļivkina Sāra Zālamana m., dz. 1922

Sļivkins Ābrams Zālamana d., dz. 1923

Sļivkins Benjamiņš Zālamana d., dz. 1932

Sļivkins Zālamans Josela d., dz. 1890

Smirnova Elizabete Vasilija m., dz. 1888

Smirnova Jeļena Konstantīna m., dz. 1928

Smirnovs Georgijs Konstantīna d., dz. 1934

Smirnovs Konstantīns Konstantīna d., dz. 1890

Smirnovs Konstantīns Konstantīna d., dz. 1924

Sokolovs Rodions Jona d., dz. 1889

Solovjovs Ļevs Viktora d., dz. 1906

Sorkina Estere Šnejera m., dz. 1889

Sorkina Marija Josela m., dz. 1924

Sorkina Sāra Josela m., dz. 1926

Sorkins Ābrams Josels Ševaha d., dz. 1898

Sorkins Ševahs Ābrama d., dz. 1929

Spika Malvīne Andreja m., dz. 1911

Staņevičs Alberts Aleksandra d., dz. 1911

Stefans Jānis Augusta d., dz. 1878

Stencele Emīlija Terēze Kārļa m., dz. 1893

Stencelis Jānis Jāņa d., dz. 1922

Stencelis Jānis Kārļa d., dz. 1883

Stikāne Anna Jura m., dz. 1894

Stikāns Aloizs Jura d., dz. 1900

Stikāns Ādolfs Aloiza d., dz. 1932

Stivriņa Anna Boļeslava m., dz. 1912

Stivriņa Lilija Vincenta m., dz. 1939

Stivriņš Jāzeps Vincenta d., dz. 1936

Stivriņš Roberts Vincenta d., dz. 1937

Stivriņš Vincents Augusta d., dz. 1907

Stomma Helēna Josifa m., dz. 1910

Stomma Julians Jāzepa d., dz. 1899

Šadurska Marija Donāta m., dz. 1893

Šadurskis Jānis Jāzepa d., dz. 1898

Šalka Regīna Eduarda m., dz. 1922

Šalka Teofīlija Silvestra m., dz. 1902

Šalks Eduards Antona d., dz. 1894

Šalks Ilgvars Eduarda d., dz. 1925

Šalks Voldemārs Eduarda d., dz. 1925

Šapiro Gecels Šloma d., dz. 1911

Šeloņina Agnese Ādama m., dz. 1901

Šeloņina Antoņina Nikolaja m., dz. 1933

Šeloņins Nikolajs Nikolaja d., dz. 1887

Šēna Irīna Kārļa m., dz. 1925

Šēna Jadviga Jāņa m., dz. 1904

Šēns Kārlis Jāņa d., dz. 1899

Šilvāne Pelageja Kuzmas m., dz. 1911

Šīmans Konstantīns Juliana d., dz. 1902

Šlozberga Ceita Rebeka Zālamana m., dz. 1933

Šlozberga Nehama Šmuela m., dz. 1898

Šlozberga Zāra Sofija Zālamana m., dz. 1923

Šlozbergs Ābrams Zālamana d., dz. 1922

Šlozbergs Daniels Zālamana d., dz. 1927

Šlozbergs Zālamans Šmuela d., dz. 1881

Šļivko Jāzeps Jāzepa d., dz. 1913

Šļivko Regīna Jāzepa m., dz. 1940

Šļivko Tatjana Mirona m., dz. 1922

Šneidere Zenta Rūdolfa m., dz. 1914

Šneidermane Emma (Jeska) Borisa m., dz. 1908

Šneidermans Iļja Šlema d., dz. 1936

Šneidermans Ļevs Šlema d., dz. 1931

Šneidermans Šlems Haima d., dz. 1902

Šneiders Jānis Jāņa d., dz. 1938

Šneiders Jānis Jēkaba d., dz. 1904

Šneiders Uldis Jāņa d., dz. 1940

Špoģe Lūcija Pētera m., dz. 1936

Špoģe Olga Pētera m., dz. 1933

Špoģe Rita Pētera m., dz. 1935

Špoģe Valentīna Pētera m., dz. 1938

Špoģe Viktorija, dz. 1868

Špoģe Virgīnija Jēkaba m., dz. 1907

Špoģis Pēteris Viktora d., dz. 1904

Šrēdere Natālija Donāta m., dz. 1887

Štorha Sāra Mendela m., dz. 1912

Štorhs Mendels Zāmuela d., dz. 1936

Štorhs Zāmuels Ābrama d., dz. 1907

Šulca Ņina Mihaila m., dz. 1888

Šulcs Voldemārs Kārļa d., dz. 1885

Taragina Gita Zālamana m., dz. 1929

Taragina Jenta Haima m., dz. 1886

Taragina Judifa Dāvida m., dz. 1905

Taragins Movša Ošera d., dz. 1875

Taragins Zālamans Ošera d., dz. 1880

Teivāne Veronika Jēkaba m., dz. 1916

Teivāns Donāts Antona d., dz. 1900

Teivāns Vitālijs Donāta d., dz. 1939

Timermane Ksenija Ivana m., dz. 1907

Timermanis Aleksandrs Augusta d., dz. 1937

Timermanis Augusts Kārļa d., dz. 1897

Timermanis Jevgeņijs Augusta d., dz. 1929

Tirikina Helēna Kazimira m., dz. 1910

Tirikins Nikolajs Nikolaja d., dz. 1905

Tračuma Lūcija Staņislava m., dz. 1924

Tračuma Monika Antona m., dz. 1899

Tračums Anatolijs Staņislava d., dz. 1932

Tračums Henrihs Staņislava d., dz. 1930

Tračums Staņislavs Ādama d., dz. 1890

Traiņina Šeina Meiera m., dz. 1903

Traiņins Izraēls Eliasa d., dz. 1905

Trapša-Kārkle Jūlija Jēkaba m., dz. 1870

Trapša-Kārkle Tija Eduarda m., dz. 1937

Trapša-Kārkle Zinaīda Jāņa m., dz. 1901

Trapša-Kārklis Eduards Pētera d., dz. 1901

Trapša-Kārklis Pēteris Eduarda d., dz. 1939

Trapša-Kārklis Valdis Eduarda d., dz. 1936

Tuholke Gustavs Jūliana d., dz. 1895

Tunte Jānis Indriķa d., dz. 1910

Umbrase Stefānija Antona m., dz. 1906

Upeniece Marija Jāņa m., dz. 1912

Upeniece Paulīne Aleksandra m., dz. 1900

Upenieks Broņislavs Pētera d., dz. 1911

Upenieks Gabriels Jāņa d., dz. 1898

Upenieks Jānis Gabriela d., dz. 1931

Upenieks Pēteris Gabriela d., dz. 1936

Urbāne Olga Filipa m., dz. 1894

Urbāns Jāzeps Franča d., dz. 1893

Urbāns Leonards Jāzepa d., dz. 1918

Urbāns Pāvels Jāzepa d., dz. 1912

Urbāns Rostislavs Jāzepa d., dz. 1920

Utināne Jūlija Jura m., dz. 1892

Utināns Jānis Andreja d., dz. 1910

Utināns Pēteris Izidora d., dz. 1897

Uztiča Anna Jēkaba m., dz. 1887

Uztiča Dzintra Alberta m., dz. 1938

Uztiča Rita Alberta m., dz. 1941

Uztiča Veronika Broņislava m., dz. 1908

Uztiča Zenta Alberta m., dz. 1932

Uztičs Alberts Mārtiņa d., dz. 1908

Ūbele Aina Arnolda m., dz. 1930

Ūbele Anna, dz. 1874

Ūbele Rita Arnolda m., dz. 1938

Ūbele Tatjana Jāņa m., dz. 1910

Ūbele Zilva (Silvija) Arnolda m., dz. 1934

Ūbelis Arnolds Jāņa d., dz. 1905

Ūdre Erna Jāņa m., dz. 1905

Ūdre Gunta Guna Ērmaņa m., dz. 1940

Ūdris Ērmanis Ērmaņa d., dz. 1905

Ūdris Ilgvars Ingus Ērmaņa d., dz. 1937

Ūdris Jānis Ērmaņa d., dz. 1936

Vagelis Jānis Georgija d., dz. 1864

Vaikuls Ignats Ivana d., dz. 1912

Vaimane Malka Boruha m., dz. 1932

Vaimane Zāra Haja Zāmuela m., dz. 1889

Vaimanis Boruhs Morduhs Jakova d., dz. 1889

Vaimanis Daniels Boruha d., dz. 1922

Vaimanis Jakovs Boruha d., dz. 1921

Vaivods Aloizs Kazimira d., dz. 1895

Vaivods Aloizs Kazimira d., dz. 1895

Valaine Emīlija Jāzepa m., dz. 1937

Valaine Helēna Ignata m., dz. 1904

Valaine Jevgeņija Jāzepa m., dz. 1930

Valaine Monika Konstantīna m., dz. 1911

Valainis Jāzeps Pētera d., dz. 1902

Valainis Jāzeps Staņislava d., dz. 1901

Vanaga Antoņina Voiceka m., dz. 1936

Vanaga Paulīne Augusta m., dz. 1913

Vanaga Valentīna Voiceka m., dz. 1938

Vanags Voiceks Jegora d., dz. 1901

Vasiļevska Elizabete Kirila m., dz. 1906

Vasiļevska Tatjana Zigizmunda m., dz. 1926

Vasiļevskis Konstantīns Zigizmunda d., dz. 1930

Vasiļevskis Zigizmunds Kazimira d., dz. 1902

Vasiļjeva Praskovja Vasilija m., dz. 1905

Vasiļjevs Aņisims Filipa d., dz. 1932

Vasiļjevs Filips Afanasija d., dz. 1896

Vasiļjevs Savēlijs Filipa d., dz. 1930

Veikšāne Anna Staņislava m., dz. 1912

Veikšāne Rita Franča m., dz. 1936

Veikšāns Francis Staņislava d., dz. 1908

Vērdiņa Juzefa Pāvela m., dz. 1898

Vērdiņa Lidija Eduarda m., dz. 1923

Vērdiņš Eduards Justīna d., dz. 1900

Vidiņa Elza Velta Matīsa m., dz. 1902

Vidiņa Marija Aleksandra m., dz. 1932

Vidiņš Aleksandrs Jāņa d., dz. 1900

Vikse Jānis Andreja d., dz. 1895

Vikse Jānis Jāņa d., dz. 1926

Vikse Marta Andreja m., dz. 1897

Visocka Jūlija Jāņa m., dz. 1915

Visocka Kornēlija Antona m., dz. 1938

Visockis Antons Pētera d., dz. 1912

Visokiha Frīda Dagmāra Miķeļa m., dz. 1903

Visokihs Svjatoslavs Vladimira d., dz. 1934

Visokihs Vladimirs Vladimira d., dz. 1899

Vītola-Vītule Ella Leontīne Jāņa m., dz. 1895

Vītoliņš Vilis Ādama d., dz. 1909

Vītols-Vītuls Kārlis Lielvārds Kārļa d., dz. 1924

Vītols-Vītuls Kārlis Pētera d., dz. 1893

Voiskoviča Glikerija Varfolomeja m., dz. 1905

Voitiško Josifs Josifa d., dz. 1890

Vojceha Anna Jēkaba m., dz. 1872

Vojceha Helēna Voiceha m., dz. 1907

Vojceha Kristīne Antona m., dz. 1936

Vojcehs Antons Jāzepa d., dz. 1901

Vojcehs Jāzeps, dz. 1870

Vojcehs Juris Antona d., dz. 1936

Vojcehs Marjans Antona d., dz. 1931

Volodina Marija Gotharda m., dz. 1912

Volodina Tamāra Nikolaja m., dz. 1938

Volodins Boriss Nikolaja d., dz. 1940

Volodins Juris Nikolaja d., dz. 1936

Volodins Nikolajs Nikolaja d., dz. 1909

Volonte Stepanīda Antona m., dz. 1888

Volonts Justīns Antona d., dz. 1870

Vonogs Vincents Ludviga d., dz. 1895

Voronoviča Elionora Staņislava m., dz. 1917

Voronovičs Mečislavs Jāņa d., dz. 1892

Voroņecka Anna Mārtiņa m., dz. 1889

Voroņecka Rozālija Aleksandra m., dz. 1896

Voroņeckis Aleksandrs Fjodora d., dz. 1889

Voroņeckis Boriss Aleksandra d., dz. 1915

Voroņeckis Fjodors Fjodora d., dz. 1891

Voroņeckis Jevgeņijs Fjodora d., dz. 1923

Vucens Jānis Ādama d., dz. 1910

Vulfsone Hinda Malka Kalmana m., dz. 1899

Vulfsons Henohs Hirša d., dz. 1896

Vulfsons Hiršs Henoha d., dz. 1926

Vulfsons Rahmils Henoha d., dz. 1924

Zaiceva Ija Nikolaja m., dz. 1933

Zaiceva Marija Zinaīda Nikolaja m., dz. 1904

Zaicevs Nikolajs Pētera d., dz. 1902

Zaļivska Larisa Stefana m., dz. 1928

Zaļivska Lidija Ivana m., dz. 1900

Zaļivska Marjana Stefana m., dz. 1938

Zaļivskis Arkādijs Stefana d., dz. 1920

Zaļivskis Georgijs Stefana d., dz. 1925

Zaļivskis Stefans Nikona d., dz. 1897

Zaščerinska Irēna Jāzepa m., dz. 1936

Zaščerinska Jadviga Juliana m., dz. 1911

Zaščerinskis Jāzeps Teodora d., dz. 1909

Zaščerinskis Jevgeņijs Jāzepa d., dz. 1938

Zeile Helēna Kazimira m., dz. 1910

Zeile Jānis Ignata d., dz. 1897

Zeiļa Antons Josifa d., dz. 1908

Ziediņa Margarita Jāņa m., dz. 1868

Zilbermane Haja Rahele Jeruhima m., dz. 1903

Zilbermans Benjamiņš Mendela d., dz. 1915

Zilbermans Samsons Ārona d., dz. 1906

Zīmele Dergominesa Jāņa m., dz. 1922

Zīmelis Antons Jāņa d., dz. 1912

Zvanītājs Jānis Jāņa d., dz. 1879

Zveins Jankels Leiba Hirša d., dz. 1879

Zvejniece Emma Jāņa m., dz. 1901

Zvejniece Erna Antona m., dz. 1931

Zvejnieks Antons Andža d., dz. 1896

Zvirbule-Geduša Franciska Jura m., dz. 1891

Zvirbule-Geduša Jūlija Antona m., dz. 1924

Zvirbulis-Gedušs Antons Izidora d., dz. 1882

Žuniņa Helēna Antona m., dz. 1912

Žuniņš Nikolajs Kārļa d., dz. 1907