Vārds un/vai uzvārds:
Dzimšanas gads:
Apriņķis, pagasts:
 

Meklējot Ludzas apr., atrasti 484 cilvēki

Adijāne Lūcija Riharda m., dz. 1909

Adijāns Gunārs Jezupa d., dz. 1940

Adijāns Jezups Jēkaba d., dz. 1902

Adrickis Aleksandrs Mihaila d., dz. 1885

Ameļko Josifs Grigorija d., dz. 1914

Arcimoviča Aleksandra Romāna m., dz. 1895

Arcimoviča Olga Viktora m., dz. 1853

Arcimovičs Jurijs Vladimira d., dz. 1939

Arcimovičs Vladimirs Mihaila d., dz. 1903

Avsejs (Ausejs) Viktors Jāzepa d., dz. 1876

Bernicka- Logina Irina Vladimira m., dz. 1925

Bernicka-Logina Helēna Antona m., dz. 1895

Bernickis-Logins Vladimirs Alekseja d., dz. 1888

Berre Marta Kārļa m., dz. 1892

Berris Jānis Kārļa d., dz. 1898

Bespalova Zinaīda Grigorija m., dz. 1919

Bērziņa Elza Reinholda m., dz. 1910

Bērziņš Aivars Reinholda d., dz. 1937

Bērziņš Reinholds Jāņa d., dz. 1908

Bērzmalis Vaclavs Jāņa d., dz. 1906

Blaževiča Janīna Lūcija Ādolfa m., dz. 1919

Blaževiča Jeļena Ādolfa m., dz. 1912

Blaževiča Lidija Ādolfa m., dz. 1921

Blaževiča Lūcija Alberta m., dz. 1885

Blaževičs Artūrs Jūlians Ādolfa d., dz. 1914

Blaževičs Vitālijs Mihails Ādolfa d., dz. 1915

Bļasa Helēna Antona m., dz. 1914

Bļasa Irēna Lidija Sīmaņa m., dz. 1939

Bļass Sīmanis Vladislava d., dz. 1912

Brants (Brandts) Jūlijs Kārļa d., dz. 1904

Brenčuks Pēteris Jāņa d., dz. 1901

Broka Helēna Lilija Franča m., dz. 1909

Broks Aleksandrs Boļeslava d., dz. 1909

Buļbika Marija Aleksandra m., dz. 1912

Buļbiks Jānis Jāņa d., dz. 1936

Buļbiks Jānis Jāzepa d., dz. 1905

Buļbiks Valdis Jāņa d., dz. 1940

Buņimoviča Estere Morduha m., dz. 1924

Buņimoviča Raina Hackela m., dz. 1880

Buņimovičs Meiers Morduha d., dz. 1914

Buņimovičs Morduhs (Maksis) Īzaka d., dz. 1878

Buņimovičs Zālamans Morduha d., dz. 1916

Burtniece Anda Artūra m., dz. 1931

Burtniece Guna Artūra m., dz. 1933

Burtniece Helēna Kārļa m., dz. 1901

Burtnieks Andris Artūra d., dz. 1940

Burtnieks Artūrs Jāņa d., dz. 1897

Burtnieks Uldis Artūra d., dz. 1930

Burtnieks Vilnis Artūra d., dz. 1936

Calmane Antoņina Stefana m., dz. 1894

Calmanis Modests Antona d., dz. 1889

Carjonoka Marija Aleksandra m., dz. 1889

Carjonoks Pjotrs Giļara d., dz. 1926

Carjonoks Vladimirs Giļara d., dz. 1928

Cemele Geņa Mihaila m., dz. 1940

Cemele Zinaīda Mendeļa m., dz. 1909

Cemelis Jakovs Mihaila d., dz. 1938

Cemelis Miķelis Movšas d., dz. 1902

Cercina Tekla Bernarda m., dz. 1884

Cercins Stepans Stepana d., dz. 1892

Cīrule Anna Bērtuļa m., dz. 1898

Cīrule Biruta Andreja m., dz. 1926

Cīrule Gaida Andreja m., dz. 1921

Cīrule Rita Andreja m., dz. 1928

Cīrule Skaidrīte Andreja m., dz. 1930

Cīrulis Andrejs Jura d., dz. 1887

Cīrulis Roberts Jāņa d., dz. 1886

Černe Emīlija Viktora m., dz. 1880

Čerņavskis Jānis Jāzepa d., dz. 1914

Daudiša Apolonija Staņislava m., dz. 1929

Daudiša Broņislava Vladislava m., dz. 1917

Daudiša Lūcija Staņislava m., dz. 1940

Daudiša Marija Ādama m., dz. 1888

Daudiša Marija Staņislava m., dz. 1932

Daudiša Sofija Staņislava m., dz. 1928

Daudiša Vera Tarasa m., dz. 1906

Daudišs Alberts Zahara d., dz. 1910

Daudišs Aleksandrs Zahara d., dz. 1934

Daudišs Francis Zahara d., dz. 1926

Daudišs Ivans Zahara d., dz. 1915

Daudišs Staņislavs Donāta d., dz. 1891

Daudišs Vitālijs Alberta d., dz. 04.12.1941

Daudišs Zahars Ivana d., dz. 1871

Daugule Adele Alfona m., dz. 1913

Daugule Ausma Modesta m., dz. 21.09.1941

Daugule Ingrīda Modesta m., dz. 1939

Daugulis Aleksandrs Modesta d., dz. 1937

Daugulis Modests Aleksandra d., dz. 1901

Dolgiļeviča Ārija Nikolaja m., dz. 1940

Dolgiļeviča Jeļizaveta Mihaila m., dz. 1913

Dolgiļevičs Nikolajs Nikolaja d., dz. 1936

Dolgiļevičs Nikolajs Pāvela d., dz. 1890

Dreijers Neuhs Izraēla d., dz. 1887

Driča Agafija Nikandra m., dz. 1900

Dričs Ignats Voiceha d., dz. 1901

Dričs Viktors Ignata d., dz. 1929

Dričs Voicehs Staņislava d., dz. 1872

Dučinska Jūlija Jegora m., dz. 1868

Dučinska Lidija Jāzepa m., dz. 1933

Dučinska Venefrīda Jāzepa m., dz. 1929

Dučinska Vera Antona m., dz. 1910

Dučinskis Boļeslavs Jāzepa d., dz. 1874

Dučinskis Jāzeps Boļeslava d., dz. 1904

Dūmiņa Elvīra Jāņa m., dz. 1939

Dūmiņa Modesta Josifa m., dz. 1911

Dūmiņš Jānis Jāņa d., dz. 1938

Dūmiņš Jānis Jāņa d., dz. 1888

Formuļeviča Irēna Emīla m., dz. 1897

Formuļevičs Janušs Pāvels Vilhelma d., dz. 1922

Formuļevičs Kārlis Vilhelma d., dz. 1931

Formuļevičs Stepans Vilhelma d., dz. 1935

Formuļevičs Vilhelms Boļeslava d., dz. 1887

Freigangs Vasilijs Andreja d., dz. 1881

Gamza Ārons Bers Icika d., dz. 1886

Gamza Basja Ārona m., dz. 1932

Gamza Hasja Eizika m., dz. 1895

Gamza Ichoks Aiziks Ārona d., dz. 1937

Golandskis Moiše Sandlera d., dz. 1891

Golubeva Anastasija Ivana m., dz. 1937

Golubeva Sofija Radiona m., dz. 1913

Golubevs Ivans Ivana d., dz. 1938

Golubevs Ivans Mihaila d., dz. 1881

Gradkovskis Jāzeps Ignata d., dz. 1903

Grišāne Biruta Antona m., dz. 1939

Grišāne Leokādija Timofeja m., dz. 1911

Grišāns Antons Ambrozija d., dz. 1901

Grohoļska Irina Mečislava m., dz. 1929

Grohoļska Solomeja Jāņa m., dz. 1904

Grohoļskis Henrihs Mečislava d., dz. 1931

Grohoļskis Leons Mečislava d., dz. 1927

Grohoļskis Mečislavs Osipa d., dz. 1903

Gržimalo Helēna Ignata m., dz. 1924

Gržimalo Ignats Antona d., dz. 1900

Gržimalo Marija Staņislava m., dz. 1899

Gržimalo Terēze Ignata m., dz. 1927

Gudakovskis Ādolfs Stepana d., dz. 1906

Gulbe Marija Jegora m., dz. 1921

Gulbis Jūlijans Jāņa d., dz. 1903

Gureviča Nehama Iļjas m., dz. 1906

Gurevičs Bērs Gavriila d., dz. 1903

Gurevičs Iļja Bāra d., dz. 1933

Gusareva Irina Daņiila m., dz. 1890

Gusarevs Grigorijs Jāņa d., dz. 1903

Gusarevs Konstantīns Dorofeja d., dz. 1890

Incītis Jānis Jāņa d., dz. 1917

Ivulāne Anna Jegora m., dz. 1910

Ivulāne Emīlija Jāņa m., dz. 1936

Ivulāne Marija Jāņa m., dz. 1931

Ivulāne Veneranda Jāņa m., dz. 1936

Ivulāns Jānis Jēkaba d., dz. 1896

Ivulāns Jāzeps Jāņa d., dz. 1933

Jakobsons Rolands Jāņa d., dz. 1885

Jengaiščeva Anastasija Andreja m., dz. 1891

Juriksone Alvīne Jāņa m., dz. 1902

Juriksone Ilona Aleksandra m., dz. 1932

Juriksone Irēna Aleksandra m., dz. 1933

Juriksone Lidija Aleksandra m., dz. 1924

Juriksone Zenta Aleksandra m., dz. 1925

Juriksons Aleksandrs Miķeļa d., dz. 1883

Juriksons Jānis Aleksandra d., dz. 1930

Jurkāne Janīna Alfona m., dz. 1939

Jurkāne Janīna Konstantīna m., dz. 1914

Jurkāne Veneranda Alfona m., dz. 1936

Jurkāne Veronika Veras m., dz. 1888

Jurkāns Adaljons Osipa d., dz. 1912

Jurkāns Alfons Jura d., dz. 1908

Jurkāns Antons Andreja d., dz. 1895

Jurkāns Juris Andreja d., dz. 1877

Kalnača Anna Dominika m., dz. 1895

Kalnačs Konstantīns Franča d., dz. 1876

Kalniņa Antoņina Otto m., dz. 1889

Kalniņa Edīte Rūdolfa m., dz. 1921

Kalniņa Olga Mihaila m., dz. 1905

Kalniņa Silvija Tatjana Rūdolfa m., dz. 1928

Kalniņš Jēkabs Mārtiņa d., dz. 1891

Kalniņš Rūdolfs Ādama d., dz. 1896

Kalniņš Uldis Jēkaba d., dz. 1930

Kalve Antoņina Jāņa m., dz. 1903

Kalve Jāzeps Staņislava d., dz. 1890

Kalve Regīna Jāzepa m., dz. 1935

Kalve Rita Jāzepa m., dz. 1935

Kazaka Biruta Lūcija Aleksandra m., dz. 1931

Kazaka Edīte Maija Aleksandra m., dz. 1935

Kazaka Emīlija Georgija m., dz. 1904

Kazaka Ieva Aleksandra m., dz. 11.10.1941

Kazaks Aleksandrs Aleksandra d., dz. 1904

Kazaks Valdis Aleksandra d., dz. 1938

Kiriloviča Anna Leona m., dz. 1939

Kiriloviča Broņislava Jāzepa m., dz. 1915

Kiriloviča Jekaterīna Nikolaja m., dz. 1894

Kiriloviča Nuberta Nikolaja m., dz. 1870

Kiriloviča Valentīna Franča m., dz. 1930

Kiriloviča Viktorija Leona m., dz. 1937

Kirilovičs Francis Staņislava d., dz. 1888

Kirilovičs Leons Mihaila d., dz. 1905

Kirilovičs Remigins Franča d., dz. 1922

Kirilovičs Vilis Leona d., dz. 1941

Klendere Irma Aleksandra m., dz. 1924

Klendere Izabella Ivana m., dz. 1895

Klenders Aleksandrs Aleksandra d., dz. 1934

Klenders Aleksandrs Pētera d., dz. 1894

Klenders Leonards Aleksandra d., dz. 1922

Klenders Leons Aleksandra d., dz. 1924

Kokina Marta Jāņa m., dz. 1900

Kokins Jāzeps Ādama d., dz. 1896

Kotāne Anna Andreja m., dz. 1896

Kotāne Marija Pētera m., dz. 1931

Kotāns Pēteris Kazimira d., dz. 1887

Kotāns Pēteris Pētera d., dz. 1924

Kraucāne Antoņina Jāņa m., dz. 1930

Kraucāne Mihalīna Pāvela m., dz. 1906

Kraucāns Jānis Donāta d., dz. 1901

Kravčenko Kondratijs Vasilija d., dz. 1902

Kravčenko Lidija Iļjas m., dz. 1909

Kravčenko Nikolajs Kondratija d., dz. 1932

Kravčenko Valentīns Kondratija d., dz. 1929

Kruppa Basja Jūdas m., dz. 1908

Kruppa Dina Morduha m., dz. 1932

Kruppa Lia Morduha m., dz. 1940

Krupps Morduhs Zāmuela d., dz. 1906

Kuzņecovs Mihails Ivana d., dz. 1894

Lābāne Monika Ādama m., dz. 1912

Lābāns Broņislavs Donāta d., dz. 1910

Lābāns Roberts Broņislava d., dz. 1937

Līnužs Ādolfs Mihaila d., dz. 1888

Locovs Leizers Išera d., dz. 1871

Locovs Zālamans Leizera d., dz. 1906

Loganovskis Viktors Jezupa d., dz. 1893

Ludborža Anna Antona m., dz. 1898

Ludboržs Antons Voiceha d., dz. 1899

Ļeļeva Geļa Antona m., dz. 1919

Ļeļevs Henrihs Antona d., dz. 1911

Ļiņavska Marija Aleksandra m., dz. 1905

Ļiņavskis Alberts Ādama d., dz. 1887

Ļiņavskis Edmunds Alberta d., dz. 1924

Ļiņavskis Jānis Nikolaja d., dz. 1895

Ļiņavskis Leonīds Jāņa d., dz. 1930

Ļiņavskis Leopolds Alberta d., dz. 1919

Ļiņavskis Vladimirs Jāņa d., dz. 1926

Maklēre Jūlija Jāņa m., dz. 1909

Maklēre Valentīna Valija Antona m., dz. 1939

Maklēris Antons Antona d., dz. 1938

Maklēris Antons Boļeslava d., dz. 1909

Martinsone Lilija Jūlija m., dz. 1925

Martinsone Marianna Jura m., dz. 1895

Martinsons Jūlijs Jāņa d., dz. 1895

Martinsons Zigfrīds Jūlija d., dz. 1928

Matīsa Alvīne Pētera m., dz. 1891

Matīsa Dzidra Marija Aleksandra m., dz. 1938

Matīss Aleksandrs Andreja d., dz. 1882

Matjušenoka (Matjušenko) Darja Mihaila m., dz. 1902

Matjušenoks (Matjušenko) Anatolijs Grigorija d., dz. 1926

Matjušenoks (Matjušenko) Filips Grigorija d., dz. 1923

Matjušenoks (Matjušenko) Grigorijs Semjona d., dz. 1898

Matjušenoks (Matjušenko) Pāvels Grigorija d., dz. 1929

Mekša Rozālija Franča m., dz. 1899

Mekša Valentīna Jāņa m., dz. 1920

Mekšs Henrihs Jāņa d., dz. 1925

Mekšs Jānis Jēkaba d., dz. 1886

Mellere Katrīna Ivana m., dz. 1879

Mellers Voldemārs Frīdriha d., dz. 1867

Migleniks Jāzeps Meikuļa d., dz. 1915

Miza Austra Jāņa m., dz. 1917

Miza Eduards Jāņa d., dz. 1908

Miza Lība Jēkaba m., dz. 1873

Miza Rūdolfs Jāņa d., dz. 1906

Molotanovs Broņislavs Ivana d., dz. 1901

Mūze Alma Pauļa m., dz. 1902

Mūzis Jānis Jāņa d., dz. 1935

Mūzis Jānis Toma d., dz. 1892

Ņesterova Jefrosinija Romāna m., dz. 1886

Ņesterova Serafima Pāvela m., dz. 1925

Ņesterovs Pāvels Dmitrija d., dz. 1895

Ņesterovs Sergejs Pāvela d., dz. 1926

Oliņš Alberts Friča d., dz. 1914

Opincāne Antoņina Jāzepa m., dz. 1900

Opincāne Jadviga Nikolaja m., dz. 1934

Opincāns Antons Nikolaja d., dz. 1926

Opincāns Nikolajs Kazimira d., dz. 1895

Orinskis Mateušs Eduarda d., dz. 1902

Orups Eduards Jāņa d., dz. 1909

Ošupa Beatrise Paula m., dz. 1924

Ošupa Sofija Jefima m., dz. 1890

Ošups Pauls Vilhelms Andža d., dz. 1889

Ošups Pāvils Paula d., dz. 1926

Ozoliņa Anna Antona m., dz. 1911

Ozoliņš Kārlis Jūlija d., dz. 1910

Palaškova Anna Jāņa m., dz. 1927

Palaškova Antoņina Antona m., dz. 1904

Palaškova Anzelma Jāņa m., dz. 1926

Palaškovs Aleksandrs Jāņa d., dz. 1928

Palaškovs Jānis Pētera d., dz. 1900

Palaškovs Pēteris Franča d., dz. 1870

Pilmanis Leonīds Frīda d., dz. 1916

Piroženoks Teodors Prohora d., dz. 1898

Platača (Platace) Helēna Silvestra m., dz. 1933

Platača (Platace) Marija Romana m., dz. 1904

Platačs (Platacis) Jānis Silvestra d., dz. 1928

Platačs (Platacis) Leonīds Silvestra d., dz. 1930

Platačs (Platacis) Silvestrs Vaclava d., dz. 1902

Podgornija Helēna, dz. 1895

Podgornijs Dmitrijs Kuprijana d., dz. 1897

Podgornijs Leons Dmitrija d., dz. 1922

Podgornijs Miķelis Dmitrija d., dz. 1924

Pokule Leonora Matveja m., dz. 1887

Pokulis Jezups Izidora d., dz. 1885

Pokulis Vladislavs Jezupa d., dz. 1914

Punāns Andrejs Eliasa d., dz. 1905

Puppa Jūliuss Jūliusa d., dz. 1894

Puppa-Zāmure Erna Jēkaba m., dz. 1903

Purviņš Jānis Jāņa d., dz. 1904

Putniece Johanna Kārļa m., dz. 1897

Putnieks Artūrs Ernesta d., dz. 1896

Putnieks Juris Artūra d., dz. 1928

Putnieks Valentīns Artūra d., dz. 1926

Rabinkina Marija Afanasija m., dz. 1936

Rabinkina Olga Ivana m., dz. 1911

Rabinkina Raisa Afanasija m., dz. 1932

Rabinkins Afanasijs Ņikitas d., dz. 1895

Rancāne Jezupata Mārtiņa m., dz. 1911

Rancāns Antons Jāņa d., dz. 1940

Rancāns Jānis Kazimira d., dz. 1910

Rāviņa Kristīne Jāņa m., dz. 1895

Rāviņš Jānis Jēkaba d., dz. 1888

Rāviņš Tālivaldis Jāņa d., dz. 1933

Reihruds Izraēls Leiba d., dz. 1909

Rimša Stepans Stepana d., dz. 1905

Rivkins Hiršs Berka d., dz. 1903

Rižika Gerarda Staņislava m., dz. 1928

Rižika Juzefa Jāzepa m., dz. 1908

Rižiks Staņislavs Jāzepa d., dz. 1892

Rižiks Teodors Staņislava d., dz. 1930

Rudziša Eleonora Viktora m., dz. 1904

Rudziša Valentīna Juliana m., dz. 1929

Rudzišs Julians Eduarda d., dz. 1898

Rudzīte Elza Jāņa m., dz. 1926

Rudzīte Viktorija Ņikifora m., dz. 1899

Rudzītis Jānis Kārļa d., dz. 1899

Rudzītis Kārlis Heinrihs Jāņa d., dz. 1928

Ruško Anna Sīmaņa m., dz. 1909

Ruško Astrīda Jāņa m., dz. 1937

Ruško Jānis Viktora d., dz. 1903

Ruško Vita Jāņa m., dz. 1940

Samuševa Sofija Aleksandra m., dz. 1906

Samuševa Vitalīna Antona m., dz. 1932

Samuševs Antons Antona d., dz. 1878

Samuševs Antons Antona d., dz. 1936

Samuševs Genadijs Antona d., dz. 1929

Samuševs Staņislavs Antona d., dz. 1927

Samuševs Tomašs Vikentija d., dz. 1874

Seipulnieks Julians Jāzepa d., dz. 1894

Seipulnieks Pēteris Jāzepa d., dz. 1899

Seka Gerda Reinholda m., dz. 1928

Seka Zuzanna Osipa Jāzepa m., dz. 1905

Seks Alfrēds Reinholda d., dz. 1926

Seks Reinholds Reinhards Alfrēda d., dz. 1893

Sekša Pēteris Jāņa d., dz. 1910

Semendjajeva Gaļina Miķeļa m., dz. 1930

Semendjajeva Ņina Voldemāra m., dz. 1902

Semendjajevs Jevgēņijs Miķeļa d., dz. 1941

Semendjajevs Miķelis Jāņa d., dz. 1899

Semendjajevs Oļegs Miķeļa d., dz. 1928

Singirska Anna Aleksandra m., dz. 1891

Singirska Tekla Staņislava m., dz. 1862

Singirskis Leons Aleksandra d., dz. 1908

Singirskis Pāvels Jakova d., dz. 1920

Sjomkāns Francis Augusta d., dz. 1884

Skorodilova Jadviga Pāvela m., dz. 1899

Skorodilova Zinaīda Vikentija m., dz. 1924

Skorodilovs Ivans Vikentija d., dz. 1934

Skorodilovs Vasīlijs Vikentija d., dz. 1922

Skorodilovs Vikentijs Nikodima d., dz. 1894

Skorodilovs Vikentijs Vikentija d., dz. 1932

Skorodilovs Vladimirs Vikentija d., dz. 1926

Skraustiņa Annele Jāņa m., dz. 1890

Skraustiņš Viktors Andreja d., dz. 1893

Sloskāne Tekla Bernarda m., dz. 1883

Sloskāns Antons Vladislava d., dz. 1931

Sloskāns Boļeslavs Vladislava d., dz. 1923

Sloskāns Vitālijs Vladislava d., dz. 1924

Sloskāns Vladislavs Bernarda d., dz. 1895

Soms Jānis Leona d., dz. 1907

Starikova Aleksanda, dz. 1890

Starikova Fevruza Jefima m., dz. 1919

Starikovs Jefims Matveja d., dz. 1887

Starikovs Rodions Jefima d., dz. 1916

Stepanovs Ņikanors Stepana d., dz. 1882

Strauts Staņislavs Jāņa d., dz. 1907

Strazdiņš Pēteris Ilzes d., dz. 1866

Streļča Anna Tekla Aleksandra m., dz. 1915

Streļča Irēna Helēna Henriha m., dz. 1938

Streļča Regīna Henriha m., dz. 1940

Streļčs Antons Henriha d., dz. 1935

Streļčs Henrihs Jēkaba d., dz. 1889

Strogonova Broņislava Jāzepa m., dz. 1909

Strogonovs Filarets Konstantīna d., dz. 1933

Strogonovs Jevgeņijs Aņisima d., dz. 1911

Strogonovs Konstantīns Semjona d., dz. 1913

Strogonovs Vladislavs Konstantīna d., dz. 1940

Stucere Lūcija Jāzepa m., dz. 1939

Stucere Tekla Klementija m., dz. 1904

Stucers Jāzeps Fēliksa d., dz. 1896

Svenne Guntars Otto d., dz. 1924

Svenne-Meldere Anna Jura m., dz. 1891

Taurene Agafja Broņislava m., dz. 1887

Taurene Antoņina Pāvela m., dz. 1928

Taurene Matilde Pāvela m., dz. 1922

Taurene Stefānija Pāvela m., dz. 1920

Taurenis Modests Pāvela d., dz. 1922

Taurenis Pāvels Floriana d., dz. 1886

Taurenis Vilhelms Pāvela d., dz. 1911

Teitelbauma Gesija Dāvida m., dz. 1928

Teitelbauma Malija Dāvida m., dz. 1925

Teitelbauma Milda Kalpinka, dz. dz. gads nav zināms

Teitelbauma Šeina Samuila m., dz. 1897

Teitelbaums Daniels Dāvida d., dz. 1938

Teitelbaums Dāvids Mihaila d., dz. 1896

Teitelbaums Vitolds Kalpinka, dz. dz. gads nav zināms

Tiltenbrance Alma Jāņa m., dz. 1886

Tiltenbrance Milda Kārļa m., dz. 1921

Tiltenbrancis Kārlis Jēkaba d., dz. 1887

Tiltenbrancis Vitolds Kārļa d., dz. 1918

Treimane Anta Edgara m., dz. 1925

Treimane Antoņina Pētera m., dz. 1905

Treimanis Edgars Edgara d., dz. 1927

Treimanis Pēteris Edgara d., dz. 1925

Treimanis Pēteris Edgars Pētera d., dz. 1902

Trokša Emīlija Aleksandra m., dz. 1901

Trokšs Viktors Pāvila d., dz. 1876

Turlaja Aleksandra Alekseja m., dz. 1907

Turlaja Antoņina Jāņa m., dz. 1940

Turlaja Valentīna Jāņa m., dz. 1930

Turlajs Jānis Jāņa d., dz. 1896

Turlajs Nikolajs Jāņa d., dz. 1929

Ūbelis Jānis Pētera d., dz. 02.09.1951

Valeiņa Aleksandrs Donāta d., dz. 1920

Valeiņa Broņislava Meikuļa m., dz. 1887

Valeiņa Donāts Jāņa d., dz. 1880

Valeiņa Helēna Donāta m., dz. 1911

Valeiņa Jevgēņija Donāta m., dz. 1918

Valeiņa Lidija Donāta m., dz. 1924

Valtere Leontīne Nikolaja m., dz. 1896

Valters Aleksandrs Ludviga d., dz. 1890

Valters Arnolds Aleksandra d., dz. 1930

Valters Leopolds Aleksandra d., dz. 1925

Vanags Jānis Pētera d., dz. 1914

Vasiļjevs Nikolajs Vasilija d., dz. 1909

Vestfāla Jekaterīna Kuzmas m., dz. 1911

Vestfāla Lilija Ira Roberta m., dz. 1940

Vestfāla Ludmila Roberta m., dz. 1933

Vestfāls Jorģis Roberts Georga d., dz. 1911

Vilķeļenoka Apolonija Ivana m., dz. 1884

Vilķeļenoks Augusts Osipa d., dz. 1882

Vilķeļenoks Staņislavs Augusta d., dz. 1916

Vilne Anufrija Mārtiņa m., dz. 1907

Vilne Monika Mārtiņa m., dz. 1909

Vilne Sofija Kārļa m., dz. 1875

Vinters Gustavs Jānis, dz. 1914

Vojevodina Emīlija Aleksandra m., dz. 1911

Vojevodina Olga Ļeva m., dz. 1934

Vojevodins Iļja Ļeva d., dz. 1932

Vojevodins Ļevs Alekseja d., dz. 1901

Vorožuns Maksims Grigorija d., dz. 1885

Začeste Marija Ignata m., dz. 1912

Začests Jāzeps Franča d., dz. 1910

Zanders Jānis Jura d., dz. 1906

Zarembo Georgijs Vladimira d., dz. 1892

Zarembo Jeļena Ivana m., dz. 1892

Zarembo Marina Georgija m., dz. 1929

Zariņš Eižens Alfrēds Otto d., dz. 1907

Zeltiņa Anna Antona m., dz. 1898

Zeltiņš Antons Kazimira d., dz. 1904

Zeltiņš Juris Antona d., dz. 1938

Zeltiņš Raimonds Antona d., dz. 1932

Zirnis Klements Tadeuša d., dz. 1907

Zubkāne Velta Aleksandra m., dz. 1908

Zubkāns Jānis Mihaila d., dz. 1938

Zubkāns Miķelis Lavrentija d., dz. 1911

Zussere Atida Moišes m., dz. 1938

Zussere Judifa Manahama m., dz. 1909

Zussers Moiše Josifa d., dz. 1907

Žukovska Jekaterīna Ivana m., dz. 1889

Žukovskis Vasilijs Silvestra d., dz. 1881

Žukovskis Vladimirs Vasilija d., dz. 1909