Noorteorganisatsioonid

Teadolevalt loodi esimene eesti skaudiüksus 13. mail 1945 Ühendriikide tsoonis Sachseni ja Thüringeni piiri lähedal. Enamus nendest poistest, kes koos Eesti skautmeisteri Herbert Michelsoniga selle üksuse rajasid, olid hiljem DP-skaudirühmade asutajate hulgas Augsburgis ja mujal. Skaudi- ja gaidiüksusi, ka Noorte Meeste Kristlik Ühing (YMCA) spordi- ja mänguringe rajati Saksamaal peaaegu igas suuremas pagulaslaagris 1945. aasta teisel poolel. Need loodi noorte ja nende juhtide algatusel. Erinevalt sõjaväevõimudest, kes suhtusid noorte organiseerumistesse pooldavalt, oli UNRRA suhtumine hoiatav. UNRRA ametnikud kartsid, et loodud organisatsioonidest võib areneda midagi poliitilist või militaristlikku. Näiteks ei tohtinud noored rivis käia ega esialgu ka vormi kanda.

1945. aasta detsembri alguses peeti Saksmaa Ühendriikide tsooni I noorsootöötegelaste päevad, kus kogunesid nii vanad kui uued erinevate liikumiste ja organisatsioonide tegevusega seotud noortega tegelejad ja loodi USA tsooni Eesti Noorsootöö Keskus. Edaspidi toimusid regulaarselt noorsootööjuhtide suve- ja talvepäevad, treeninglaagrid. Noorteorganisatsioonid lõpetasid oma tegevuse seoses noorte pagulaste ja nende juhtide ümberasumisega järgmistesse riikidesse.

Organiseeritud noorsootöö arenes kõige kiiremini eestlaste suurimas laagris Geislingenis. 1945. aasta hilissügisel korraldasid seda valdkonda kirik, meeste ja naiste kristlikud ühendused (YMCA, YWCA) ja kõige intensiivsemalt skautlikud organisatsioonid. Esimene koosolek noorte organiseerimiseks toimus 9. novembril 1945, mil valiti kolmeliikmeline toimkond. Suurem skaudi- ja gaidijuhtide koosolek peeti 18. novembril, kui otsustati rajada „Eesti Skautide ja Gaidide Geislingeni Malev“. Kuu aega hiljem rajati sama ühenduse juurde sõprade selts. Märtsis 1946 oli Geislingenis organiseeritud 384 skautlikku noort, neist 207 skauti ja 177 gaidi, pooltel oli ka vormiriietus. Juunis 1946 oli skaute ja gaide kokku 410, hõlmates ka noorliikmeid hundusid ja hellakesi.

Geislingeni noorte kristlikud ühendused loodi detsembris 1945, juunis 1946 oli meeste ühenduses 316 liiget ja naisorganisatsioonis 101 liiget. Meeste kristliku ühenduse tegevuses lõid aktiivselt kaasa sportlased, kellest asusid Geislingenis mitu tuntud talisportlast, võimlejat, kergejõustiklast, jalgpallurit ja käsipallurit, samuti korvpalli rahvuskoondise liige Valdeko Valdmäe, kes oligi ühingu spordiala juhataja. Aktiivseim spordiürituste korraldamine leidis aset 1946. a suvel ja sügisel, suurima sündmusena peeti 16.–18. augustil Ühendriikide tsooni spordimängud.

Gaidid ja skaudid pagulaslaagris Saksamaal, arvatavasti 1946. aastal.
VEMU FK.61-36
Schleswigi Eesti kooli gaidid ja hellakesed 1948. aastal.
VEMU FK.61-37
Gaidide juhid Altenstadti laagris, dateerimata.
VEMU FK.61-109

Võõrsile siirdumise algus

Pagulaslaagrid Saksamaal

Repatrieerimine

Skriinimine

Sõdurid Saksamaal

Põgenike hoolekanne

Lapsed pagulaslaagris

Kultuuri- ja sporditegevus

Haridus

Kirik

Arhiivid

Punane Rist Saksamaal

Noorteorganisatsioonid

Riigipühad

Riikluse esindajad – saadikud pagulaslaagris

Balti riikide ühtsus

Põgenike ümberasumine

Audiovisuaalne kroonika