Sources

The Latvian State Historical Archives

 • Kurzemes hercogu arhīvs (Collection 554)
 • Kurzemes bruņniecībasarhīvs (Collection 640)
 • Muižnieku dzimtu arhīvi (Collection 1100)
 • Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības kolekcija (Collection 5759)
 • Pergamentu un papīra dokumenti (Collection 5561)
 • Muižnieku dzimtu dokumenti (Collection 1100)
 • Rīgas Vēstures un senatnes pētītāju biedrības kolekcija (Collection 4038)
 • Latvijas baznīcu iestāžu dokumenti (Collection 2728)
 • Latvijas evaņģēliski luterisko draudžu baznīcu grāmatas (Collection 235)
 • Kurzemes galma virstiesa (Collection 581)
 • Liepājas pilsētas maģistrāts (Collection 650)
 • Ventspils pilsētas maģistrāts (Collection 646)
 • Rīgas maģistrāta Ārējais arhīvs (Collection 673)
 • Karšu un plānu kolekcija (Collection 6828)
 • Baltijas domēņu valde (Collection 183)

Rundale Palace Museum's collection

Internet resources