. .
 
Meklēt datubāzē Lapas karte E-pasts Meklēt     .  .
 
Aktualitātes >> Aktualitātes >> Arhīvs 2015

.  14.10.2015 LR Valsts kancelejas rīkotais pasākums
links .

Valsts kanceleja, sadarbībā ar valsts pārvaldes institūcijām š. g. 9.oktobrī organizēja „Atvērto durvju dienu”. LNA Latvijas Valsts arhīvs arī piedalījās šajā pasākumā un iepazīstināja interesentus ar iestādes darbu. Arhīvu apmeklēja gan skolēni, gan individuāli uzzināt gribētāji. Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas vadītāja Inese Kalniņa viesiem stāstīja par latviešu dokumentiem, kas radīti ārpus Latvijas, bet Iluta Kristapsone par apstrādi, kad tie ir nonākuši arhīvā. Eksperts Guntis Švītiņš klātesošos iepazīstināja gan ar Latvijas Nacionālā arhīva bagāto un daudzveidīgo dokumentu krājumu, virtuālajām un cita veida izstādēm, kuras sabiedrībai dod iespēju attālināti iepazīties ar arhīvu dokumentiem. Sevišķu interesi izraisīja 1941.gada 14.jūnijā un 1949.gada 25.martā deportēto Latvijas iedzīvotāju saraksti (datu bāzes).
foto

.  20.09.2015 Starptautiska zinātniskā konference Viļņā (Lietuva)
. .

Š.g. 18.septembrī Viļņā notika starptautiska zinātniska konference "1945:Otrā pasaules kara beigas, tās rezultāti un ietekme uz Centrālās un Austrumeiropas valstīm". To rīkoja Lietuvas Genocīda un Rezistences centrs. nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvu tajā pārstāvēja arhīva eksperts Dr.hist.Ainārs Bambals, kurš nolasīja referātu "Otrā pasaules kara rezultāti:Latvijas piemērs", sniedzot LNA ziņas par abu totalitāro lielvaru represijām pret Latvijas iedzīvotājiem.

Konferencē piedalījās 12 zinātnieki no Lietuvas, Latvijas, Polijas, Vācijas, Austrijas un Krievijas. Zīmīgi, ka konference notika Lietuvas Genocīda un Rezistences centra filiālē - Tuskulenai Miera parka kompleksā, kurā savulaik Lietuvas PSR VDM un IeM laikā no 1944.-1947.gadam nogalināja un slepus apraka 767 nacionālās pretestības kustības dalībniekus, viņu vidū 18 latviešus.

.  07.09.2015 Baltijas valstu arhīvistu sanāksme
. .

3. un 4.septembrī Latvijas Nacionālais arhīvs organizēja  Baltijas valstu arhīvistu ikgadējo sanāksmi „Pieejamība digitālajā laikmetā: izaicinājumi un iespējas” (Access in Digital Era: Challenges and Opportunities).

Sanāksmē tika piedāvātas 12 prezentācijas, kas aptvēra visdažādākās jomas digitālajā vidē. Svarīgi un noderīgi ir zināt, kā šie jautājumi tiek risināti Igaunijā un Lietuvā. Interesanti salīdzināt arī mūsu, Latvijas Nacionālā arhīva (LNA), veikumu Baltijas kontekstā.

No LNA Latvijas Valsts arhīva sanāksmē piedalījās nodaļas vadītāja Inese Kalniņa, arhīva eksperts Ainārs Bambals un arhīva eksperts Guntis Švītiņš ar priekšlasījumu "Virtuālā izstāde – informācija, sasaiste, sadarbība. Par Latvijas Nacionālā arhīva virtuālajām izstādēm." (Virtual exhibition – information, connection, cooperation. About virtual exhibitions of the National Archives of Latvia.).

.  29.07.2015 Virtuālās izstādes papildinājums
.

2015. gadā – piedāvājam virtuālās izstādes turpinājumu – sadaļu "1941. gada 14. jūnija deportācija Aizputes, Kuldīgas un Liepājas apriņķos", kas tapusi Latvijas Valsts arhīva sadarbībā ar Liepājas Zonālo valsts arhīvu un Kuldīgas novadpētniecības un mākslas muzeju. Izstādē izmantoti arī Liepājas muzeja Okupācijas nodaļas materiāli un izsūtīto personīgie arhīvi. Sadaļas autori piedāvā ieskatu dokumentos par deportāciju no Aizputes, Kuldīgas un Liepājas apriņķa, izsūtīto atmiņas un fotogrāfijas.

Saite uz izstādi: www.archiv.org.lv/aprinki1941
.  15.07.2015 "Baltijas mantojuma tīkla" konference Rīgā
.

Sabiedriskā organizācija "Baltijas mantojuma tīkls" (Baltic Heritage Network, BHN) apvieno muzeju, bibliotēku un arhīvu speciālistus, kuri nodarbojas ar baltiešu dokumentārā mantojuma apzināšanu, glabāšanu, pētīšanu un popularizēšanu visā pasaulē. Organizācija izveidota 2008. gadā Tartu (Igaunija) un ik pa 3 gadiem notiek starptautiska konference.

No 30.jūnija līdz 2.jūlijam kārtējā konference tika uzticēta organizēt Latvijas pārstāvniecībai – Latvijas Zinātņu akadēmijai un Latvijas Nacionālajam arhīvam (LNA). Šā gada konferences tēma bija „Baltijas ceļš uz neatkarību diasporas arhīvos”. Priekšlasījumus bija sagatavojuši speciālisti no ASV, Austrālijas, Igaunijas, Kanādas, Latvijas, Lielbritānijas, Lietuvas, Nīderlandes, Somijas un Zviedrijas atmiņu institūcijām.

Konferences atklāšanā uzrunas teica Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents Ojārs Spārītis, Pēteris Elferts no Latvijas Ārlietu ministrijas, LNA direktore Māra Sprūdža un BHN prezidente Piret Noorhani (Igaunija).

Latvijas Nacionālais arhīvs (LNA) konferences dalībniekiem piedāvāja iespēju apskatīt divas ceļojošās izstādes. “Latviešu Dziesmu svētki Eslingenā 1947.gada 25.maijā” iepazīstināja ar dokumentiem un fotogrāfijām, kas interesentiem rada priekšstatu par šī kultūras pasākuma apjomu un nozīmi latviešu bēgļu nometņu laikā Vācijā. Vairāk ar eksotisku noskaņu saistījās otra izstāde - "Dokumenti par Tobago Latvijas Nacionālā arhīva krājumā".

Konferences dalībnieki apmeklēja arī Latvijas Nacionālo bibliotēku un LNA Rīgas pilsētas arhīvu. Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu uzskaites un saglabāšanas nodaļas galvenā arhīviste Ligita Kampe un Fondu analītikas un uzziņu sistēmu nodaļas arhīva eksperte Enija Rubina interesanti un saistoši pastāstīja gan par arhīva vēsturi, gan unikālajiem dokumentiem.

Konferences organizatoriskos pienākumus un iespieddarbu maketēšanu veica Latvijas Valsts arhīva Personu fondu un ārvalstu dokumentu nodaļas arhīva eksperts Guntis Švītiņš.
foto

.  15.06.2015 ASV un Austrālijas jaunieši LVA
.

Jau piekto gadu, LNA Latvijas Valsts arhīvam (LVA) sadarbojoties ar Amerikas latviešu apvienības (ALA) organizētā brauciena "Sveika Latvija" vadītājiem, arhīvā ieradās 20 latviešu jaunieši no ASV un Austrālijas. Viesi tika iepazīstināti gan ar dažādu veidu dokumentiem LNA krājumos, gan ar trimdā radītajām dokumentārajām vērtībām. Sarunas gaitā radās dažādi jautājumi. Kādi ir nosacījumi dokumentu nodošanai arhīvā? Vai arhīvam ir pietiekoši lielas telpas jaunpienākušo dokumentu glabāšanai nākotnē? Patiesu interesi izraisīja Valsts arhīva sagatavotās datu bāzes par Latvijas iedzīvotāju deportācijām. Tikšanās noslēgumā tika apskatītas dokumentu glabātavas.
Šajā tikšanās reizē piedalījās arī Matiss Batarags no Ņudžersijas pavalsts, ASV, kurš kā ALA stipendiāts patlaban iepazīstas ar LVA dokumentiem un to kārtošanu, digitalizēšanu, restaurēšanu, kā arī ar citiem pienākumiem, kurus veic arhīva darbinieki.
Tikšanos vadīja LVA arhīva eksperts Guntis Švītiņš.

.  12.06.2015 Izstāde „Straumes spēks”
.

Līdz šā gada septembra beigām LNA Latvijas Valsts arhīvā ir apskatāma izstāde, kas saistīta ar latviešu mākslinieka Jūlija Straumes (1874-1970) radošo darbu Gruzijā. Izstādes autore ir Sandra Dikmane - Gulbenes mākslas skolas direktore, dizainere. Fotogrāfijās un aprakstos interesenti var gūt iespaidus par ekspedīciju “Pa Straumes pēdām Gruzijā” (2013), J. Straumes 140 jubilejas svinības mākslinieka dzimtenē Druvienā (2014), J. Straumes 140 jubilejas izstādes atklāšanu Tbilisi (2014). Latvijas Valsts arhīvā glabājas plaša un nozīmīga Jūlija Straumes radošā darba kolekcija, kurā ietilpst dažādu periodu tapešu meti, paklāju ornamentu un kompozīciju darinājumi krāsās, fotogrāfijas, sarakste. Tas viss veidoja sasaisti ar Sandras Dikmanes vēstījumu. Izstādē apskatāmi arī 4 paklāju meti no LVA dokumentu krājuma.
foto

.  30.05.2015 Viesi no Tobago
.

27. maijā Latvijas Nacionālajā arhīvā viesojās Angelika Wegner un Quammie – Clark no Tobago. Šo tikšanos var uzskatīt par pirmo Tobago pārstāvju vizīti Latvijā. A.Wegner ir Tobago reklāmas analītiķe Austrumeiropā un dzīvo Vācijā, savukārt Quammie – Clark ir mārketinga speciāliste no Tobago.

Vieses bija ieinteresētas iepazīties ar Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) dokumentiem, kuri saistīti ar Tobago, jo abām zemēm ir vienojošas epizodes vesturē. Par šādu dokumentu eksistenci viņas uzzināja pēc LNA sagatavotās izstādes demonstrēšanas 2014.gada vasarā Trinidadas un Tobago prezidentam Antonijam Karmonam viņa rezidencē Port of Spain.

Par LNA struktūru un dokumentiem pastāstīja direktore Māra Sprūdža, tad sekoja Latvijas Valsts Vēstures arhīva speciālista Raimonda Romanovska sagatavotais ieskats Kurzemes hercogistes laikā un stāstījums par kolonijas Tobago iegūšanu un apgūšanu. Viesu uzmanību piesaistīja 17.gs dokumenti un daudz tika jautāts par dažādām tā laika norisēm. Par jaunāko laiku dokumentiem pastāstīja Latvijas Valsts arhīva speciālists Guntis Švītiņš un parādīja gan latviešu vēsturnieka no ASV Edgara Andersona saraksti ar Trinidadas un Tobago valdības pārstāvjiem par dažādiem organizātoriskiem jautājumiem, gan par kopīgās vēstures pētīšanu un popularizēšanu. 1970.gadi bija aktīvas darbības un notikumu bagāts laiks. Aplūkojot fotogrāfijas no Kurzemnieku pieminekļa atklāšanas ceremonijas 1978. gada 25. jūnija Plimutā vieses atpazina gan tā laika valdības pārstāvjus, gan priecājās par bērnu “senajām” skolas formām.

Noslēgumā abas vieses izrādīja interesi iepazīties ar šiem dokumentiem nopietnāk, bet tas jau ir sadarbības jautājums nākotnei.
foto

.  22.05.2015 Topošie mākslas zinātnieki izzina arhīvu

21.maijā grupa Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas zinātnes nodaļas studentu guva ieskatu Latvijas Nacionālā arhīva dokumentu daudzveidībā. Topošajiem zinātniekiem ir svarīgi iepazīties ar arhīvu vidi un kultūras vērtībām, kuras būs jāpēta tuvākā vai attālākā nākotnē. Nodarbības gaitā tika iezīmēta pētniecības uzsākšanas gaita, sākot ar tēmas izvēli, dokumentu meklēšanu gan elektroniskajā datu bāzē, gan fonda aprakstā.

Par ārvalstu dokumentiem un to kārtošanu pastāstīja Personu fondu un ārvalstu nodaļas speciālistes - Everita Tamme un Iluta Kristapsone.

.

Arhīva eksperts Guntis Švītiņš sniedza ne tikai teorētisku ieskatu Latvijas Valsts arhīva dokumentu krājumā, bet studentiem parādīja, kā tiek uzglabātas, izmantotas un popularizētas šīs kultūras un mākslas liecības. Oriģināldarbu apskate raisīja emocijas un rosināja uz darbošanos izvēlētajā profesijā.
foto

.  20.05.2015 Topošie banku speciālisti arhīvā

18. un 19.maijā Latvijas Valsts arhīvā (LVA) viesojās Banku augstskolas 1.kursa studenti, kuri apgūst zinības Uzņēmējdarbības vadīšanas studiju programmā. Lietvedības kursa ietvaros jaunieši iepazinās ar Latvijas Nacionālā arhīva dokumentu krājumu apskatu, to daudzveidību un specifiku. Par Latvijas iedzīvotāju bēgļu nometnēm Vācijā 1944 - 1950 stāstīja LVA nodaļas vadītāja Inese Kalniņa, kā arī iepazīstināja ar nometnēs izveidoto personu kartotēku. Šajā krājumā esošās kartītes pakāpeniski tiek ievadītas datu bāzē, lai tuvākajā nākotnē tās būtu pieejamas arī sabiedrībai.

.

Par arhīva dokumentu popularizācijas formām un izmantošanu pastāstīja arhīva eksperts Guntis Švītiņš, kā arī sniedza nelielu ieskatu dokumentu glabātavā.
foto

.  23.04.2015 Latvijas Valsts arhīvā viesojās karikatūrists Ēriks Ošs
.

22.aprīļa pēcpusdienā uz tikšanos ar Latvijas karikatūras vecmeistaru Ēriku Ošu pulcējās gan Nacionālā arhīva speciālisti, gan mākslinieka kolēģi no Latvijas Avīzes redakcijas. Mēneša laikā bija iespēja pamatīgi izpētīt eksponētās karikatūras, bet autoram klātesot radās lieliska iespēja uzzināt, kā mākslinieks reāli strādā šajā žanrā. Dadža laika darba specifika, kad zīmējumi tika plānoti un sagatavoti mēnesi iepriekš, ievērojami atšķiras no šodienas ātruma, kur jātver aktualitāte, kamēr tā ir „dzīva vai silta”. Mākslinieks atcerējās radošo darba atmosfēru Latvijas televīzijā un viņam pievienojās sarunā arī bijušais kolēģis Vilnis Meliņš. Klātesošajiem bija interesanti uzklausīt arī karikatūrista Daiņa Breikša viedokli par kolēģi.

Latvijas Valsts arhīva direktors Artis Freimanis sarunās uzsvēra, ka Ē.Oša izstādē redzamās karikatūras ir lieliski dokumenti, kas raksturo laiku, politiskās norises, sabiedrības noskaņojumu. Noslēgumā viņš rosināja mākslinieku padomāt par sava radošā darba dokumentu kolekcijas iekļaušanu Nacionālā arhīva krājumā.

Tikšanās noslēgumā māksliniekam bija iespēja ieskatīties dokumentos, kas saistīti ar viņa studijām Latvijas Mākslas akadēmijā 1940.gadu otrajā pusē. Jau tajā laikā studenta raksturojumā tika minēts – labs zīmētājs un raksturotājs.
foto

.  12.03.2015 Latviešu karikatūras vecmeistara izstāde LVA
. .

Var droši teikt, ka trīs paaudzes ir augušas kopā ar karikatūrista Ērika Oša satīriskajiem zīmējumiem, kas allaž trāpīgi norādījuši uz aktualitātēm sabiedrībā. Šajos zīmējumos tverti gan abstrakti, gan ļoti konkrēti personāži, kas izpildīti māksliniekam raksturīgajā stilā ar pietiekoši lielu līdzības devu. Izstādē apskatāmi gan satīriskā žurnāla „Dadža” zīmējumi no 1970., 1980.gadiem, gan radošais veikums no darba „Latvijas Avīzē” pēdējo divdesmit gadu laikā. Jāatzīmē, ka jaunākais darbs, kas šeit apskatāms, ir datēts ar 2015.gadu.

Izstādē ir redzamas arī mākslinieka darinātās gleznas, kas noteikti būs pārsteigums daudziem skatītājiem, bet patiesībā tas ir ļoti pašsaprotami, jo 1953.gadā Ēriks Ošs absolvēja Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļu. Šajā ekspozīcijā ir gan studiju laika darbs „Mārciena”, gan ainavas no Krimas plenēra 1955.gadā.

Izstāde apmeklējama LNA Latvijas Valsts arhīvā, Bezdelīgu ielā 1 līdz š.g. 27.ap rīlim darba dienās no 9.00 līdz 16.00.
13.martā karikatūrists Ēriks Ošs atzīmē savu 88. dzimšanas dienu. Sveicam!
Lasīt vairāk...

.  20.02.2015 Augstskolas "Turība" studenti iepazīst arhīvu
. .

19. februārī Latvijas Valsts arhīvā viesojās augstskolas "Turība" 3. kursa studenti. Jaunieši apgūst studiju programmu "Uzņēmējdarbības vadība", kurā ir iekļauts arī priekšmets "lietvedība" ar ieskatu arhīvniecībā. Studenti tika iepazīstināti ar Latvijas Nacionālā arhīva (LNA) dokumentu krājumu daudzveidību un specifiku, to komplektēšanu, apstrādi, glabāšanu un izmantošanu. Galvenā arhīviste Ieva Tūtere demonstrēja dokumentu šūšanu un iesaistīja arī studentus izmēģināt roku šajā darbā. Par ārvalstu dokumentu specifiku un kārtošanu pastāstīja Personu fondu un ārvalstu nodaļas speciālistes - Everita Tamme un Iluta Kristapsone. Studentiem bija arī iespēja aplūkot, kā tiek glabāti dokumenti. Noslēgumā arhīva eksperts Guntis Švītiņš iepazīstināja ar dažādām LNA dokumentu popularizācijas formām un nepiespiestā sarunā atbildēja uz interesentu jautājumiem.


Aktualitāšu arhīvs:


2015    2014    2013    2012    2011    2010    2009    2008    2007    2006    2005Pēdējās izmaiņas: 6.06.2022.
Copyright © Latvijas Valsts arhīvs
Komentārus par mājas lapu sūtiet: webmaster@archiv.org.lv