Deportācija no Abrenes apriņķa notika pēc līdzīga scenārija kā visā Latvijas teritorijā. 1941. gada jūnija sākumā Latvijas PSR Valsts drošības tautas komisariāta darbinieki sagatavoja arestējamo un izsūtāmo personu uzskaites lietas un citus apcietināšanas un izsūtīšanas dokumentus.

Par galveno apsūdzības dokumentu pret arestētajiem cilvēkiem noderēja Latvijas PSR Valsts drošības tautas komisariāta darbinieku sagatavotā "Izziņa par kompromitējošiem materiāliem un dokumentiem, kas to apstiprina".

Neilgi pirms 1941. gada 14. jūnija Latvijas PSR Valsts drošības tautas komisariāta Abrenes apriņķa daļa izveidoja īpašas operatīvās grupas, kas izsūtīšanai paredzēto cilvēku dzīvesvietās veica arestēšanu, kratīšanu, mantas aprakstīšanu un nogādāja aizturētos līdz ešelonam. Viņiem aktīvi palīdzēja kompartijas Abrenes apriņķa komitejas darbinieki un aktīvisti.

No Abrenes apriņķa – Abrenes pilsētas un 15 pagastiem – tika izsūtīti 445 cilvēki (235 vīrieši un 210 sievietes). Daļu no šiem cilvēkiem arestēja. Kopumā no Abrenes apriņķa deportējamajiem arestēja 137 cilvēkus (visi vīrieši). No tiem 104 cilvēki tika ieslodzīti Sevurallagā (Ziemeļurālu labošanas darbu nometne) Sverdlovskas apgabalā; 22 ieslodzīja Noriļlagā (Noriļskas labošanas darbu nometne) Krasnojarskas novadā; sešus ieslodzīja Vosturallagā (Austrumurālu labošanas darbu nometne) Sverdlovskas apgabalā; divus ieslodzīja Ivdeļlagā (Ivdeļskas labošanas darbu nometne) Sverdlovskas apgabalā; pa vienam ieslodzīja Astrahaņlagā (Astrahaņas labošanas darbu nometne) Staļingradas apgabalā un Usoļlagā (Usoļjes labošanas darbu nometne) Molotovas apgabalā, bet viena arestētā ieslodzījuma vieta nav zināma. 29 no šiem ieslodzītajiem 1942. gadā tika nošauti, vēl 68 mira ieslodzījumā. No nometnēs ieslodzītajiem izdzīvoja un vēlāk tika atbrīvoti vien 27 cilvēki, savukārt par vēl 14 arestēto tālāko likteni dokumentāru liecību trūkst.

No Abrenes apriņķa izsūtītās ģimenes nometināja dažādos Krasnojarskas novada rajonos. Vairākums no viņiem nonāca Nazarovas un Berjozovskas rajonā, taču atsevišķas ģimenes vai cilvēki tika nometināti arī Bogotolas rajonā, Hakasijas autonomā apgabala Bejas rajonā, Kanskas, Uderejas vai Ustjjeņisejas rajonā.

No Abrenes apriņķa izsūtītajiem specnometinājuma vietās un ceļā nomira 53 cilvēki. Vairums cilvēku no specnometinājuma tika atbrīvoti 20. gs. 50. gadu vidū, bet par 20 no Abrenes apriņķa izsūtīto cilvēku likteni precīzu ziņu nav.