Avoti

Krimināllieta pret Augustu Krimu. LNA Latvijas Valsts arhīvs, 1986. fonds, 2. apraksts, P-6677. lieta.

Augusta Krima ģimenes izsūtīšanas lieta. LNA Latvijas Valsts arhīvs, 1987. fonds, 1. apraksts (Abrene), 15605. lieta.

Krimināllieta pret Aleksandru Siliņu. LNA Latvijas Valsts arhīvs, 1986. fonds, 2. apraksts, P-9941. lieta.

Aleksandra Siliņa ģimenes izsūtīšanas lieta. LNA Latvijas Valsts arhīvs, 1987. fonds, 1. apraksts (Abrene), 15520. lieta.

Materiāli no Balvu novada muzeja krājuma: BNM-4863; BVMM-1616; BVMM-1617.

Fotogrāfijas no Viktora Krima ģimenes arhīva.

Fotogrāfija no Margaritas Stradiņas personīgā arhīva.

Stradiņa M. Atņemtā dzimtene. [Rīga]: autora izdevums, 1999.