Sources

Järvesoo, Elmar; Koobas, Leo. Balti Ülikool Saksamaal 1945–1949. Balti Ülikool, 1991. Balti Ülikooli Eesti Seltsi toimetis (Toronto).

Kool, Ferdinand. DP Kroonika. Eesti pagulased Saksamaal 1944–1951. Eesti Arhiiv Ühendriikides. Lakewood, New Jersey, 1999.

Kumer­Haukanõmm, Kaja. Teisest maailmasõjast tingitud Balti pagulaste problemaatika aastatel 1945–1952: Eesti pagulaste näitel. Dissertatsioon. Juhendajad Vahur Made, Raimo Raag. Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2012.

Luts, Kristjan. Eesti sõdur võõras mundris: Eestlased USA armees 1946–1991. Lõputöö. Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut, Tartu, 2006.

Madise, Juhan. Vahi­ ja töökompaniid. – Eesti saatuseaastad 1945–1960. IV osa. Toim. E. Ernits jt. Stockholm, 1966.

Madise, Juhan. Veel sõjameeste saatusest. – Eesti saatuseaastad 1945–1960. IV osa. Toim. E. Ernits jt. Stockholm, 1966.

Michelson, Herbert. Kodumailt võõrsile. Raamat noortele, noortejuhtidele, vanemaile ja noortesõpradele. Mälestusi ja teatmeid 1942–1963. Toronto, Eesti Skautmastrite Kogu USA Koondis, 1979.


LNA Latvijas Valsts arhīva 1971. fonds: "Trimdas latviešu organizāciju dokumenti".

LNA Latvijas Valsts arhīva 2176. fonds: "Šilde Ādolfs (1907–1990), jurists, vēsturnieks, (Vācija)/privātarhīvs ".

LNA Latvijas Valsts arhīva 2552. fonds: "Daugavas Vanagu Centrālā valde (Lielbritānija)".

LNA Latvijas Valsts arhīva 2232. fonds: "Kalniņš Kārlis (1902–1967), diplomāts, Eslingenas bēgļu nometnes vecākais (Vācija)".

LNA Latvijas Valsts arhīva 2123. fonds: "Latviešu studiju centra arhīvs (Kalamazū, ASV)".

LNA Latvijas Valsts arhīva 2335. fonds: "Latviešu tautas kopības Vācijā arhīvs ("Minsteres arhīvs")".

LNA Latvijas Valsts arhīva 2250. fonds: "Trimdas latviešu dokumenti".

LNA Latvijas Valsts arhīva 2322. fonds: "Bērziņš Alfrēds Jānis (1920–2011), sabiedriskais darbinieks, Daugavas Vanagu organizācijas ģenerālsekretārs, (Vācija)".

LNA Latvijas Valsts arhīva 2552. fonds: "Daugavas Vanagu Centrālā valde (Lielbritānija)".

LNA Latvijas Valsts arhīva 2806. fonds: "Liepiņš Roberts (1890–1978), diplomāts (Vācija)".

LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva 1319., 1323., 5335., 5340. fondi

Vilhelma Hittorfa ģimnāzija Minsterē (Vācija), 2009. LWL-Vestfāles Mediju centrs, 2009