Izstādi sagatavoja

LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvs,
LU Latvijas vēstures institūts,
LNA Latvijas Valsts arhīvs


Projekta vadītāja:
LNA Latvijas Valsts vēstures arhīva direktora vietniece
Dr. hist. Valda Pētersone

Projekta zinātniskā vadītāja:
LU Latvijas vēstures institūta pētniece
Dr. hist. Mārīte Jakovļeva

Virtuālās izstādes dizains un koncepcija:
Guntis Švītiņš, LNA Latvijas Valsts arhīvs

WEB realizācija:
Ainars Mazvērsītis, Latvijas Nacionālais arhīvs

Materiālus sagatavoja:
Mārīte Jakovļeva, Valda Kvaskova, Pārsla Pētersone

Izstādes sagatavotāji izsaka pateicību:
LNA Latvijas Valsts arhīvam,
Rundāles pils muzejam,
Latvijas Arhīvistu biedrībai,
mākslas vēsturniekam Dainim Bruģim,


 

© 2012 LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvs
© 2012 LNA Latvijas Valsts arhīvs