Par izstādi

Virtuālā izstāde ir veidota kā ceļojošās izstādes "No hercoga Gotharda līdz hercogam Jēkabam " interneta variants. Ceļojošā izstāde tika atklāta Latvijas Valsts vēstures arhīvā Rīgā, 2011. gada decembrī un eksponēta
Jelgavā,
Bauskā,
Kandavā,
Tukumā,
Jaunjelgavā, Ventspils
un Jaunpilī.


Izstādē redzamie dokumenti no vienas puses demonstrē Latvijas Valsts vēstures arhīva (LVVA) bagātos un daudzveidīgos dokumentu krājumus, no otras – sniedz ieskatu nozīmīgākajās Kurzemes hercogistes vēstures norisēs, parādot, ka daudz kas no tā, ko it kā ieviesis hercogs Jēkabs, Kurzemē pastāvēja jau pirms viņa kāpšanas tronī. Nozīmīgākās LVVA kolekcijas, kas izmantotas izstādē, ir Kurzemes hercogu arhīvs (554. fonds), Kurzemes bruņniecībasarhīvs (640. f.), Muižnieku dzimtu arhīvi (1100. f.), Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības kolekcija (5759. f.) un pergamentu kolekcija (5561. f.). Kurzemes hercogistes dokumenti glabājas arī vairākos citos arhīva fondos. Izstādi papildina vizuālie materiāli – kartes, plāni, portreti u.c. attēli – gan no LVVA un Rundāles pils muzeja krājumiem, gan arī no internetā pieejamajiem resursiem un izstādes autoru personīgajiem materiāliem.

 

Izstādes tematiskās grupas:

 • Hercogistes izveidošana
 • Hercogs Gothards (1517–1587)
 • Hercogiene Anna (1533–1602)
 • Hercogistes teritorija
 • Baznīca
 • Hercogs Frīdrihs (1569–1642)
 • Hercogs Vilhelms (1574–1640) un hercogiene Sofija (1582–1610)
 • Bruņniecība
 • Hercogs Jēkabs (1610–1681): ceļš uz troni
 • Hercogiene Elizabete Magdalēna (1580 – 1649)
 • Zemnieki
 • Poļu–zviedru karš (1600–1629/1635)
 • Hercoga galms
 • Hercogistes pilsētas

Dokumentu, fotogrāfiju apskate un iespējas

1. Iepriekšējais 4. Pārvietošana
2. Automātiskais režīms 5. Palielināt oriģinālā izmērā
3. Nākošais 6. SlēgtVirtuālajā izstādē publicētos materiālus nedrīkst kopēt vai pavairot. Izmantojot informāciju, lūdzam atsaukties uz šo izstādi un avotu.

Atsauksmes un komentārus par virtuālo izstādi sūtīt Latvijas Valsts vēstures arhīvam (adrese: Slokas iela 16, Rīga, LV-1048, e-pasts: vestures.arhivs@arhivi.gov.lv) vai Latvijas Valsts arhīvam (adrese: Bezdelīgu iela 1, Rīga, LV-1048; e-pasts: lva@arhivi.gov.lv).