Avoti

Latvijas valsts vēstures arhīvs

 • Kurzemes hercogu arhīvs (554. fonds)
 • Kurzemes bruņniecībasarhīvs (640. fonds)
 • Muižnieku dzimtu arhīvi (1100. fonds)
 • Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības kolekcija (5759. fonds)
 • Pergamentu un papīra dokumenti (5561. fonds)
 • Muižnieku dzimtu dokumenti (1100. fonds)
 • Rīgas Vēstures un senatnes pētītāju biedrības kolekcija (4038. fonds)
 • Latvijas baznīcu iestāžu dokumenti (2728. fonds)
 • Latvijas evaņģēliski luterisko draudžu baznīcu grāmatas (235. fonds)
 • Kurzemes galma virstiesa (581. fonds)
 • Liepājas pilsētas maģistrāts (650. fonds)
 • Ventspils pilsētas maģistrāts (646. fonds)
 • Rīgas maģistrāta Ārējais arhīvs (673. fonds)
 • Karšu un plānu kolekcija (6828. fonds)
 • Baltijas domēņu valde (183. fonds)
Rundāles pils muzeja krājums

Interneta resursi