Dzimtbūšanas atcelšana Kurzemē un Vidzemē 

Pārmaiņu laikmets Baltijas provincēs 19. gadsimta pirmajā pusē

 

 

 

"Zemnieki ar brīvlaišanu saprot ne tikai dzimtbūšanas, bet arī ienīsto muižas klaušu atcelšanu. Viņi labprātāk spītīgi tic neiedomājamākam, nekā atmet šīs [iedomātās] kvēlākās idejas."

Repinas draudzes (tag. Igaunijā) mācītājs Johans Frīdrihs Hellers, 1823. gads

LVVA, F1_3_108, 18. lp.

©Latvijas Nacionālais arhīvs 2023