Rīgas pilsētas arhīvs

Virtuālā izstāde

Rīgas pilsētas arhīvs pieder pie senākajiem arhīviem Baltijā un vecākajām Rīgas pilsētas kultūras institūcijām. Pilsētas arhīva vēsture aizsākās 13. gs. un laika gaitā tas izauga no rātes kancelejas dokumentu glabātavas līdz neatkarīgai institūcijai ar plašu uzdevumu klāstu.

Rīgas pilsētas arhīvs ir piedzīvojis unikālu likteni Latvijas arhīvu vēstures kontekstā. Tā dokumentu komplekss veido senāko un vērtīgāko Latvijas dokumentārā mantojuma daļu, sniedzot bagātīgu informāciju par Rīgas pilsētas, Latvijas un Baltijas reģiona vēsturi.

 

Virtuālā izstāde iepazīstina ar pilsētas arhīva priekšvēsturi no 13. gs. sākuma līdz 19. gs. otrajai pusei, atspoguļo arhīva darbību no tā izveides 1882. gadā līdz  slēgšanai 1964. gadā. Izstāde sniedz ieskatu arhīvā savulaik uzkrātā dokumentu kompleksa daudzveidībā. Izstādes virtuālā tūre ļauj izstaigāt Rīgas pilsētas arhīva vēsturiskās telpas Rīgā, Palasta ielā 4, un ļauj uzzināt vairāk par tajās glabātajiem dokumentiem.

“Mūsu laiks lepojas ar sen pagājušo laikmetu izpratni un mums, mūsu īpatnējos apstākļos, jābūt skaidrībā par to, ka tikai pierādījumi iz pagātnes spēj atbalstīt tagadni. Tikai tad, kad zinām kā esam tapuši, zinām kas esam. Te slēpjas mūsu arķīvu nozīme: uzslēgdami pagātni, nodrošinām nākotni. Ja kādam pieder arķīvs, lai lepojas ar to, jo kam pieder arķīvs, tam ir arī sava vēsture.”

Rihards Hausmanis

Virtuālās izstādes un tūres atbalstītāji: