Ievads

Vara un citādi domājošie

Protesti un cilvēktiesību prasības

Cilvēks un ideoloģija

Harta 77 -
ierosme Baltijas hartai


Ceļš uz neatkarību
   

Virtuālā izstāde ir veidota kā ceļojošās izstādes "Prāgas pavasara un Hartas 77 atskaņas Latvijā/Baltijā" interneta variants. Ceļojošā izstāde pirmo reizi atklāta 2008. gada 16.–17. jūnijā Prāgā notikušās starptautiskās konferences "1968. gada Prāgas pavasaris. Sabiedrība. Mēdiji. Politisko un kultūras procesu pārveide" laikā.

Izstādē vēsta par to, kā 1968. gada notikumi Čehoslovākijā atbalsojās Latvijā un visā Baltijā. Tajā atklāti maz zināmi fakti par Latvijas iedzīvotāju protestiem pret PSRS karaspēka ievešanu Čehoslovākijā.

Nozīmīga vieta izstādē atvēlēta arī Čehoslovākijas cilvēktiesību aizstāvju "Hartas-77" ietekmē 1979. gadā parakstītajai baltiešu disidentu hartai ar aicinājumu pasaules valstīm nosodīt un atcelt 1939. gada 23. augusta Molotova-Ribentropa paktu.

Izstādē redzamie dokumenti un bagātīgais foto klāsts informē par to, kā no cīņas par cilvēktiesībām Baltijas valstīs izauga prasības par neatkarīgu valstu atjaunošanu.

Izstādē izmantoti Baltijas valstu un Krievijas arhīvu, muzeju, kā arī privātkolekciju dokumenti.

Izstādi veido piecas tematiskās sadaļas
Vara un citādi domājošie
Protesti un cilvēktiesību prasības
Cilvēks un ideoloģija
Harta-77 ierosme Baltijas hartai
Ceļš uz neatkarību

Informācija par ceļojošās izstādes eksponēšanu ārzemēs un Latvijā ir ievietota sadaļā "Par izstādi".

Dokumentu, fotogrāfiju apskate un iespējas

1. Iepriekšējais 4. Pārvietošana
2. Automātiskais režīms 5. Palielināt oriģinālā izmērā
3. Nākošais 6. Slēgt

Virtuālajā izstādē publicētos materiālus nedrīkst kopēt vai pavairot. Izmantojot informāciju, lūdzam atsaukties uz šo izstādi un avotu.
Atsauksmes un komentārus par virtuālo izstādi sūtīt Latvijas Valsts arhīvam (adrese: Bezdelīgu iela 1, Rīga, LV-1048; e-pasts:lva@lvarhivs.gov.lv).


© Latvijas Valsts arhīvs 2009