Ievads

Vara un citādi domājošie

Protesti un cilvēktiesību prasības

Cilvēks un ideoloģija

Harta 77 -
ierosme Baltijas hartai


Ceļš uz neatkarību
   
Čehijas Republikā

2008. gada 17. jūnijā Čehijas Zinātņu Akadēmijā tika atklāta Latvijas Valsts arhīva veidotā izstāde "Prāgas pavasara un Hartas 77 atskaņas Latvijā/Baltijā". Sadarbojoties Latvijas Valsts arhīvam, Latvijas Republikas vēstniecībai Čehijā un Čehijas Zinātņu Akadēmijas Jaunāko laiku vēstures institūtam, izstāde tika iekļauta starptautiskās konferences "1968. gada Prāgas pavasaris. Sabiedrība. Mēdiji. Politisko un kultūras procesu pārveide" programmā (www.konference.usd.cas.cz). Izstādes atklāšanā piedalījās konferences dalībnieki, Čehijas zinātnieku aprindu pārstāvji, Baltijas valstu, Somijas, Vācijas un Horvātijas vēstnieki.

Atklāšanā Latvijas Valsts arhīva direktore Daina Kļaviņa uzsvēra, ka sabiedrībai par Prāgas pavasara atbalsīm Latvijā bija maz ziņu. Tomēr, izpētot Latvijas, Lietuvas un Igaunijas arhīvus, izstādes autori atrada dokumentus, kas liecina par Prāgas notikumu ietekmi Baltijā.

Latvijas Republikas komisijas "PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai" vadītājs Edmunds Stankevičs (pirmais no kreisās) saka apsveikuma vārdus izstādes "Prāgas pavasara un Hartas 77 atskaņas Latvijā/Baltijā" atklāšanā Čehijas Zinātņu Akadēmijā. No kreisās: Čehijas Zinātņu Akadēmijas viceprezidents Jaroslavs Paneks, Latvijas Valsts arhīva direktore Daina Kļaviņa, Latvijas Republikas vēstniece Čehijā Argita Daudze, Čehijas Zinātņu Akadēmijas Jaunāko laiku vēstures institūta direktors Oldržihs Tuma.
Izstādes atklāšana Prāgas zinātņu akadēmijā. No kreisās: Profesors Jaroslav Pánek, Vēstniece Argita Daudze, Čehijas Mūsdienu Vēstures institūta direktors Oldřich Tůma, Pāvels Štols un Jiří Durman.
Foto: LR vēstniecība Čehijā.

Izstādes atklāšana Prāgas zinātņu akadēmijā 17.06.2008.
Izstādes atklāšana Homutovas apgabala muzejā.
No kreisās: Vēstniece Argita Daudze, Helena Noskova, muzeja direktors Stanislavs Djeds.
Foto: LR vēstniecība Čehijā.

Izstādes atklāšana Homutovas apgabala muzejā
10.07.2008.
Latvijas Republikas vēstniece Čehijā Argita Daudze un Rietumčehijas Universitātes rektors doc. Ing. Josef Průša, CSc, atklāj izstādi "Prāgas pavasara un Hartas 77 atskaņas Latvijā/Baltijā" Pilzenes universitātes telpās.
Foto: LR vēstniecība Čehijā.

Izstādes atklāšana Rietumčehijas universitātē Pilzenē 23.09.2008.
Ostravas pilsētas rātnams.
Foto: LR vēstniecība Čehijā.

Izstādes atklāšana Ostravas Universitātē
16.10.2008.

Lietuvas Republikā

2009. gada 21. augustā Viļņā (Lietuva), Genocīda un pretošanās kustības izpētes centra memoriālā kompleksa Tuskulenu "Miera parks" izstāžu zālē tika atklāta Latvijas Valsts arhīva ceļojošā izstāde "Prāgas pavasara un Hartas 77 atskaņas Latvijā/Baltijā".

Viļņā vienlaikus notika vairāki pasākumi, kas veltīti gan Lietuvas nacionālo partizānu piemiņai, Baltijas ceļa 20. gadadienai, gan saistīti ar 70. gadadienu, kopš parakstīts Molotova-Ribentropa pakts.

Izstādes atklāšanā piedalījās Lietuvas prezidente Daļa Grībauskaite. Pasākumu atklāja Lietuvas Genocīda un pretošanās kustības izpētes centra ģenerāldirektore Birutė Burauskaitė, uzrunu lietuviešu valodā teica Latvijas vēstnieks Lietuvas Republikā Hardijs Baumanis. Latvijas vēstniece Čehijas Republikā Argita Daudze, kura bija viena no izstādes iniciatorēm un sniegusi lielu atbalstu tās eksponēšanā Čehijas Republikā, sniedza izsmeļošu ieskatu izstādes saturā un kopā ar izstādes autoru Ritvaru Jansonu iepazīstināja ar ekspozīciju Lietuvas prezidenti Daļu Grībauskaiti. Izstādes atklāšanā piedalījās arī Čehijas vēstnieks Lietuvā Aloizs Buhta, Lietuvas disidenti, kuri parakstīja Baltijas hartu, Genocīda upuru muzeja darbinieki un interesenti.

Latvijas Valsts arhīvu pārstāvēja izstādes autori Ritvars Jansons, Iveta Šķiņķe un izstādes mākslinieks Guntis Švītiņš.

Genocīda un pretošanās kustības izpētes centra memoriāla kompleksa Tuskulenu „Miera parks” izstāžu zāle.