Ievads

Vara un citādi domājošie

Protesti un cilvēktiesību prasības

Cilvēks un ideoloģija

Harta 77 -
ierosme Baltijas hartai


Ceļš uz neatkarību
   

Izstādi sagatavoja Latvijas Valsts arhīvs

Ritvars Jansons,
izstādes koncepcija
Iveta Šķiņķe,
dokumentu atlase
Guntis Švītiņš,
vizuālā koncepcija,
dizains, foto
Mārtiņš Eizentāls,
Web tehniskā izstrāde
Ainars Mazvērsītis,
Web tehniskā izstrāde
Izstādes sadarbības partneri

Latvijas Valsts arhīvs, Latvijas Republikas vēstniecība Čehijā,
Čehijas Zinātņu akadēmijas Jaunāko laiku vēstures institūts.

Izstādes atbalstītāji
Latvijas Republikas Ministru kabineta Komisija PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai,
Slovāku kultūras klubs,
Žurnāls Listy.