Ievads

Vara un citādi domājošie

Protesti un cilvēktiesību prasības

Cilvēks un ideoloģija

Harta 77 -
ierosme Baltijas hartai


Ceļš uz neatkarību
   

Latvija
Latvijas Valsts arhīvs,
Latvijas Republikas Satversmes aizsardzības biroja Totalitārisma seku dokumentēšanas centrs,
Latvijas Republikas Saeimas arhīvs,
Latvijas Televīzijas arhīvs,
Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs,
Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs,
Priežmales pamatskolas muzejs,
Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs,
Tautas Frontes muzejs.

Igaunija
Igaunijas Filmu arhīvs,
Igaunijas Valsts arhīvs,
Igaunijas Vēstures muzejs.

Lietuva
Lietuvas Sevišķais arhīvs,
Lietuvas Republikas Seima arhīvs,
Lietuvas Genocīda un pretošanās kustības izpētes centra Genocīda upuru muzejs,
Lietuvas Nacionālais muzejs.

Krievija
Biedrības ”Memoriāls” PSRS citādi domājošo vēstures arhīvs,
Krievijas Valsts Jaunāko laiku vēstures arhīvs.

Ar privātkolekciju dokumentiem piedalījās
Arvydas Anušauskas, Vilma Juozavičiūte, Pēteris Korsaks, Pavo Kuiva, Janīna Kursīte, Lidija Lasmane, Olev Livik, Mart Nikluss, Jaroslav Nosek, Jiří Nosek, Helena Noskova, Pēteris Šķiņķis, Guntis Švītiņš, Ritvars Jansons, Ainars Mazvērsītis, Vilens Tolpežņikovs, Raits Valters, Viljar Viljame.