Ievads

Vara un citādi domājošie

Protesti un cilvēktiesību prasības

Cilvēks un ideoloģija

Harta 77 -
ierosme Baltijas hartai


Ceļš uz neatkarību
   

2008. gada 5. novembrī Latvijas Kara muzejā tika atklāta ceļojošā izstāde "Prāgas pavasara un Hartas 77 atskaņas Latvijā / Baltijā". Novembra sākumā izstāde pēc ceļošanas pa Čehiju, kur tā bija apskatāma Čehijas Zinātņu Akadēmijā, Rietumbohēmijas, Ostravas universitātē un Homutovas apgabala muzejā, atgriezās Latvijā.

Izstādes atklāšanu Latvijā pagodināja Čehijas, Slovākijas un ASV vēstnieki un cilvēki, par kuriem izstāde stāsta – padomju režīma represētie – Lidija Lasmane (Doroņina), Ints Cālītis, Aldis Cilinskis, represētā disidenta Ivana Jahimoviča sieva Irina Čižova un meita Viktorija, rakstnieks Alberts Bels, kurš 1968. gadā iestājās par cenzūras atcelšanu Latvijā, Saeimas deputāte un Latvijas Universitātes profesore, kādreizēja Līvānu 1968. gada skolēnu pretošanās grupas dalībniece Janīna Kursīte. Diemžēl nevarēja ierasties ārsts Vilens Tolpežņikovs – 1968.–1969. gada opozicionārs Čehoslovākijas jautājumā komunistiskās partijas rindās.

Izstādes kopskats.
Foto: Guntis Švītiņš
Fotogalerija

2009. gada 30. martā Latvijas Universitātes Vēstures muzeja zālē tika atklāta Latvijas Valsts arhīva veidotā ceļojošā izstāde „Prāgas pavasara un Hartas–77 atskaņas Latvijā/Baltijā”.

Izstādes kopskats Latvijas Universitātes Vēstures muzeja zālē.
Foto: Guntis Švītiņš
Fotogalerija