Näitusest

Käesolev aasta tähistab 70 aasta möödumist tuhandete Balti riikide kodanike lahkumisest läände põgenikena. Paljud neist jätsid oma sünnimaa igaveseks maha.

1944. aastal põgenenutest jõudsid paljud esimese sihtkohana Saksamaale, kus rajati arvukalt laagreid, mida hiljem on hakatud kutsuma pagulaslaagriteks või veelgi täpsemalt DP laagriteks (displaced persons' camps). Uurimistööde tulemusel on jõutud järeldusele, et Saksamaale jõudis umbes 40 000 eestlast, 171 000 lätlast ja 60 - 70 000 leedulast.

Selle dramaatilise aja tegevuste ja tõestuste võimalikult avaraks tutvustuseks on Balti riikide mäluasutused loonud virtuaalse näituse nimega "Balti riikide pagulaslaagrid Saksamaal 1944-1951". Koostööd teinud asutused on järgmised: Eesti rahvusarhiiv, Läti rahvusarhiiv, Martynas Mazvydase nimeline Leedu rahvusraamatukogu, MTÜ Baltic Heritage Network, ja lisaks mitu toetajat teistestki asutustest. Näituse koostajad pakuvad huvilistele pagulaslaagrite tegevusperioodi ülevaadet alustades laagrite rajamisest ja igapäevaelust kuni pühade tähistamise ja laagrite sulgemiseni.

Laagrid ei olnud üksnes ajutised elukohad, vaid tutvustasid omal moel iga Balti riigi tavasid ja eluviise. Laagrites tegutsesid koolid, teatritrupid, orkestrid, balletirühmad ja koorid, samuti anti välja hulgaliselt trükiseid. Laagrites korraldati näituseid, laulupidusid, kontserte ja spordivõistlusi, tegutsesid käsitööringid ja viidi läbi kingseppade ja metallitööliste kursusi. Rõhutati tegevusi, mis aitasid säilitada rahvuslikku eneseteadvust - parima näitena olgu nimetatud iseseisvuspäevade tähistamised.

Näituse veebilehel saab iga huviline tutvuda laagrielu kajastavate dokumentide, fotode ja ka mõne üksiku filmilõiguga. Loodetavasti pakub virtuaalnäitus huvi nii spetsialistidele kui ka laiemale avalikkusele.

Näituse teemajaotus:
Eesti (18)
Läti (24)
Leedu (18)

Kujutiste vaatamine

1. Eelmine 4. Lohista
2. Slaidiseanss 5. Suurenda
3. Järgmine 6. Sulge

Virtuaalnäituse materjale ja väljavõtteid võib kasutada täpse allikaviite äranäitamisel.

Näituse viited:
www.archiv.org.lv/balti_dp_saksamaal
www.archiv.org.lv/baltijas_dp_vacija
www.archiv.org.lv/baltijos_dp_vokietija
www.archiv.org.lv/baltic_dp_germany

Näituse kommentaarid palume saata ühele järgmistest aadressidest:

Eesti rahvusarhiiv: e-mail: rahvusarhiiv@ra.ee, www.ra.ee (J. Liivi 4, 50409, Tartu, Estonia).
Läti riigiarhiiv: e-mail: lva@arhivi.gov.lv ( Bezdelîgu iela 1, Rîga, LV-1048, Latvia)
Martynas Maþvydase nimelise Leedu rahvusraamatukogu Lituanica osakond:
e-mail: j.budriuniene@lnb.lt (Gedimino ave. 51, Vilnius, LT-01504, Lithuania)

 

© Eesti rahvusarhiiv, 2014
© Läti rahvusarhiiv, 2014
© Martynas Maþvydase nimelise Leedu rahvusraamatukogu Lituanica osakond, 2014