Allikad

Järvesoo, Elmar; Koobas, Leo. Balti Ülikool Saksamaal 1945–1949. Balti Ülikool, 1991. Balti Ülikooli Eesti Seltsi toimetis (Toronto).

Kool, Ferdinand. DP Kroonika. Eesti pagulased Saksamaal 1944–1951. Eesti Arhiiv Ühendriikides. Lakewood, New Jersey, 1999.

Kumer­Haukanõmm, Kaja. Teisest maailmasõjast tingitud Balti pagulaste problemaatika aastatel 1945–1952: Eesti pagulaste näitel. Dissertatsioon. Juhendajad Vahur Made, Raimo Raag. Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2012.

Luts, Kristjan. Eesti sõdur võõras mundris: Eestlased USA armees 1946–1991. Lõputöö. Tartu Ülikooli ajaloo ja arheoloogia instituut, Tartu, 2006.

Madise, Juhan. Vahi­ ja töökompaniid. – Eesti saatuseaastad 1945–1960. IV osa. Toim. E. Ernits jt. Stockholm, 1966.

Madise, Juhan. Veel sõjameeste saatusest. – Eesti saatuseaastad 1945–1960. IV osa. Toim. E. Ernits jt. Stockholm, 1966.

Michelson, Herbert. Kodumailt võõrsile. Raamat noortele, noortejuhtidele, vanemaile ja noortesõpradele. Mälestusi ja teatmeid 1942–1963. Toronto, Eesti Skautmastrite Kogu USA Koondis, 1979.

Võõrsile siirdumise algus

Pagulaslaagrid Saksamaal

Repatrieerimine

Skriinimine

Sõdurid Saksamaal

Põgenike hoolekanne

Lapsed pagulaslaagris

Kultuuri- ja sporditegevus

Haridus

Kirik

Arhiivid

Punane Rist Saksamaal

Noorteorganisatsioonid

Riigipühad

Riikluse esindajad – saadikud pagulaslaagris

Balti riikide ühtsus

Põgenike ümberasumine

Audiovisuaalne kroonika