Näituse koostajad

  Guntis Ðvîtiòð,
projektijuht, Läti rahvusarhiiv, arhiiviekspert riigiarhiivis
(visuaalne ülesehitus, kujundus)
EESTI  
Piret Noorhani,
MTÜ Baltic Heritage Network president (koordineerimine)
Kristina Lupp,
MTÜ Baltic Heritage Network (tõlkimine)
Rahvusarhiiv:
Birgit Kibal,
Nõunik (tekst, annotatsioonid, dokumentide valimine)
Tiiu Kravtsev,
kogumisosakonna juhataja riigiarhiivis
(annotatsioonid, dokumentide valimine)
Ph.D. Kaja Kumer-Haukanõmm,
teadur, Tartu Ülikool, Välis-Eesti uuringute keskus (teksti toimetamine, nõuanded)
Ph.D. Anne Valmas,
teadur, Tallinna Ülikool, Väliseesti kirjanduse keskus (teksti toimetamine)
Kadi Kuivits,
Välis­-Eesti Muuseum VEMU / Eesti Õppetöö Keskus Torontos
(annotatsioonid, dokumentide valimine)
LÄTI  
Läti Rahvusarhiiv:
Gatis Karlsons,
Asedirektor (koordineerimine)
Inese Kalniòa,
osakonnajuhataja riigiarhiivis (tekst, dokumentide valimine)
Aija Kalnciema,
peaspetsialist riigiarhiivis (teksti toimetamine, dokumentide valimine)
Linda Pleða,
audiovisuaalsete arhiivide osakonna juhataja riigiarhiivis (tekst, dokumentide valimine)
Ainars Mazvçrsîtis,
infotehnoloog ja veebihaldur.
Dr. hist. Kârlis Kangeris,
Läti Ülikool, Läti ajaloo instituut (nõuanded, konsulteerimine)
LEEDU  
Martynas Mazvydase nimeline Leedu Rahvusraamatukogu:
Jolanta Budriûnienë,
Lituanica osakonna juhataja (tekst, dokumentide valimine)
Jolanta Matuzaitë,
Lituanica osakonna vanembibliograaf (tekst, dokumentide valimine)
Viktorija Kirijakaitë,
Lituanica osakonna vanembibliograaf (tõlkimine).