UZ SĀKUMU 

Grāmatā “Aizvestie. 1941. gada 14. jūnijs” ir publicēti tematiski svarīgi Krievijas Federācijas Valsts arhīva 9479. fonda dokumenti, kuros atklājas PSRS IeTK rīcība Latvijas iedzīvotāju deportācijas sagatavošanā un norisē. Šie dokumenti ir sarakste starp PSRS IeTK un VDTK struktūrām, kā arī starp PSRS IeTK un IeTK Labošanas darbu nometņu un koloniju galveno pārvaldi un tai pakļautajām iestādēm par deportācijas organizēšanu, izsūtīto cilvēku pārsūtīšanu, izvietošanu, reģistrāciju, uzskaiti, nodarbināšanu, izsūtījumā nometināto režīmu un uzraudzību un LVA 1987. fonda “1941. gada 14. jūnijā no Latvijas izsūtīto personu lietas” un 1986. fonda “Latvijas PSR VDK par sevišķi bīstamiem pretvalstiskiem noziegumiem apsūdzēto personu krimināllietas (1940–1985)” dokumenti.

Publicētie dokumenti uzskatāmi par nozīmīgu vēstures avotu grupu, pētot padomju totalitārā režīma izpausmi Latvijā.

Dokumenti grupēti atbilstoši izsūtīto represēšanas un reabilitācijas procesam:


deportācijas sagatavošana
un norise


arestētie ieslodzījuma vietās

 


izsūtītie nometinājuma vietās


izsūtīto tiesiskais statuss


izsūtīto reabilitācija