UZ SĀKUMU 

Struktūranalīzē raksturotas 1941. gada 14. jūnijā deportēto grupas, parādīts arestēto un izsūtīto skaits pa apriņķiem, dzimuma sastāvs, deportēto etniskais sastāvs un deportēto īpatsvars pēc etniskā sastāva, sadalījums pa vecuma grupām, strukturēti parādīti deportēto likteņi – ziņas par nošautajiem, nometnēs un nometinājuma vietās mirušajiem, atbrīvotajiem.

Struktūranalīze sagatavota, izmantojot LR Iekšlietu ministrijas Nepamatoti represēto pilsoņu reabilitācijas nodaļas izveidotās elektroniskās datu bāzes datus un Latvijas Valsts arhīva darba grupas pētījumu rezultātus.