UZ SĀKUMU 

Personas meklēšanas LVA datu bāzē ir iespējama:

- pēc personas vārda, uzvārda, tēva vārda,
- pēc dzimšanas gada,
- pēc konkrēta apriņķa vai pagasta,
- visos apriņķos un pagastos.

Atverot meklēto personu sarakstu un aktivizējot vārdu, uzvārdu ir iespēja iegūt detalizētu informāciju:

- personas uzvārds, vārds, tēva vārds,
- dzimšanas gads,
- LVA arhīva lietas Nr.,
- adrese, no kuras persona tikusi izsūtīta.

LVA datu bāzē ir apkopotas ziņas par 15443 1941. gada 14. jūnijā deportētajiem Latvijas iedzīvotājiem. No tiem 3741 bērnu vecumā līdz 16 gadiem, ieslodzījuma vietās nošauti 700 cilvēki, miruši 3453 cilvēki, nometinājuma vietās miruši 1940 cilvēki.