UZ SĀKUMU















 

Latvijas Valsts arhīva projekta grupas dati izmantoti sagatavojot kartes „1941. gada 14. jūnija deportācija Latvijas pilsētās un pagastos” un „1941. gada 14. jūnija deportēto Latvijas iedzīvotāju sākotnējās ieslodzījuma un nometinājuma vietas”.



Kartē „1941. gada 14. jūnija deportācija Latvijas pilsētās un laukos” rādīts izsūtīto cilvēku skaits no katras administratīvās teritorijas.

 

Kartē „1941. gada 14. jūnija deportēto Latvijas iedzīvotāju sākotnējās ieslodzījuma un nometinājuma vietas” norādītas nometnes (atzīmēts nometnes pārvaldes centrs), kurās tika ieslodzīti 1941. gada 14. jūnijā arestētie iedzīvotāji, cietumi, kur tika ieslodzīti un kur tika izpildīti nāves sodi arestētajiem, kā arī nometinājuma vietas administratīvi izsūtītajiem Latvijas iedzīvotājiem (atzīmēts rajona administratīvais centrs).

 
    Kartogrāfs Ronalds Krūmiņš.