Vaikai DP stovyklose

Ikimokyklinis auklėjimas

1944 m. Vokietijos DP stovyklose atsidūrė apie 2500 ikimokyklinio amžiaus vaikų. Jų ugdymu ir priežiūra rūpinosi virš 100 iš Lietuvos pasitraukusių vaikų darželių auklėtojų. Ikimokyklinės įstaigos Vokietijos DP buvo pirmosios lietuvių ugdymo įstaigos tremtyje. Jos steigėsi įsikūrus lietuvių stovykloms pačių gyventojų iniciatyva ir buvo globojamos Lietuvių tremtinių bendruomenės. Vieną iš pirmųjų vaikų darželių lietuviai įsteigė jau 1944 m. rudenį karo nuniokotame Dresdene. Po metų ikimokyklinio ugdymo įstaigų skaičius išaugo iki 71, 1947-1948 m. pasiekė 77, vėliau mažėjo dėl gyventojų migracijos, vaikų perkėlimo į pradžios mokyklas. Didžiausioje lietuvių DP stovykloje Hanau 1945 m. įsteigtą darželį lankė net 150 lietuvių pabėgėlių vaikų. Dažniausiai darželinukai buvo vaikai iki 6 metų, tačiau kai kur būdavo dirbama dviem grupėm: pirmąją grupę lankė vyresnieji, rengiami pradžios mokyklai, o antrąją – visi likusieji. Stovyklose, kuriose nebuvo kvalifikuotų pedagogių, mažuosius prižiūrėjo pradinių klasių mokytojos ar labiau išsilavinusios stovyklos moterys. Auklėtojos ne tik rūpinosi vaikų ugdymu, bet ir švietė vietos lietuvių bendruomenę: rengė tėvų susirinkimus, skaitė paskaitas. Skurdžios sąlygos, tinkamų patalpų, elementarių priemonių trūkumas nesutrukdė dirbti net pagal M. Montesori pedagoginės sistemos reikalavimus. Tokio atkaklumo pavyzdys – Lietuvos M. Montesori draugijos įkūrėjos M. Varnienės, jos pagalbininkės D. Petrutytės ir dailininko A. Varno 1946 m. Ravensburge įkurtas lietuvių vaikų darželis. Ekstremaliomis sąlygomis priverstų dirbti DP lietuvių stovyklų pedagogų entuziazmas neleido atitrūkti nuo Lietuvos ugdymo tradicijų, formavo mažųjų vertybines nuostatas. Tremties darželiai buvo ne tik priežiūros įstaigos, bet ir rengė vaikus pradinei mokyklai.

Vaikų darželio auklėtiniai Miuncheno-Freimano stovykloje 1947 m.,
LKI
Hanau vaikų darželis 1945 m.,
LKI
Vaikų lopšelis Hanau stovykloje 1947 m.,
LKI
Augsburgo-Hochfeldo vaikų darželis 1948 m., Lietuvių švietimas Vokietijoje, Chicago, 1969,
LNB A(LKA)50/969
Eichšteto-Rebdorfo vaikų darželio auklėtinės 1945 m., Lietuvių švietimas Vokietijoje, Chicago, 1969,
LNB A(LKA)50/969