Sportas

Šalia kitų visuomeninių-kultūrinių gyvenimo sričių Vokietijos DP laikotarpiu svarbią vietą užėmė sportinė veikla.

1945 m. rudenį buvo parengtas Lietuvių tremtinių fizinio auklėjimo ir sporto statuto projektas, kuriame buvo išdėstytos sportinės organizacijos veiklos kryptys. Parengti ir Lietuvių sporto klubo įstatai, kuriais rekomenduota remtis kuriant stovyklose įvairių sporto šakų klubus. Įvairių sporto šakų veiklai koordinuoti įkurta arti trijų dešimčių sporto klubų. Populiariausia sporto šaka ir nepriklausomoje Lietuvoje, ir 1945-1951 m. Vokietijos lietuvių DP stovyklose buvo krepšinis - jam žaisti suburta daugiausia sportininkų. Varžybos organizuotos ir tarp stovyklų lietuvių komandų, ir su kitų tautų DP komandomis. Kitos populiarios sporto šakos buvo futbolas, stalo tenisas, boksas, lengvoji atletika.

Lietuvių sportininkų delegacijos dalyvavo 1945 ir 1946 m. vykusiose Pabaltiečių sporto šventėse. Buvo įdėta nemažai pastangų siekiant įgyti teisę atstovauti Lietuvai 1946 m. organizuotose IV-osiose Europos krepšinio pirmenybėse Šveicarijoje. Suvienytos krepšininkų bei VLIK‘o (Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto) pastangos, deja, nedavė norimų rezultatų. Nors Lietuvos komandai nebuvo leista dalyvauti turnyre, jį stebėti galėjo speciali sporto specialistų grupė.

Po sporto varžybų Oberleningeno lietuvių DP stovykloje 1947 m.,
iš asmeninio P.Nagio archyvo
Oberleningeno lietuvių DP stovyklos gimnazijos krepšinio komanda 1947 m.,
iš asmeninio P.Nagio archyvo
513 UNRRA grupės vadovas R.Maingeot Singer apdovanoja lietuvių gimnazijos komandos kapitoną Praną Nagį, Oberleningeno lietuvių DP stovykla, 1947 m.,
iš asmeninio P.Nagio archyvo
Niurtingeno krepšinio komandos nariai su žymiu lietuvių pedagogu Stasiu Barzduku 1947 m.,
iš asmeninio P.Nagio archyvo
Krepšinio rungtynės Kempteno lietuvių DP stovykloje,
Lituanistikos tyrimo ir studijų centras (toliau - LTSC)
Zedorfo lietuvių DP stovyklos futbolo žaidėjai po rungtynių su britų kareiviais,
ALKA
Šachmatų turnyras, Zedorfo lietuvių DP stovykla,
ALKA