Baltijos šalių vienybė

Svarbiausia organizacija, vienijusi pabėgėlių iš Baltijos šalių veiklą, buvo Baltų centrinė taryba (1946-1949), įsteigta padedant Britų okupacinei valdžiai. Ši organizacija su būstine Detmolde tvarkė ir derino darbo, rūpybos ir švietimo reikalus su Didžiosios Britanijos okupacinės valdžios organais. 1947 m. buvo įsteigtos Baltijos moterų taryba ir Baltijos studentų taryba.

Ambasadoriai, pagrindinės pabėgėlių organizacijos ir stovyklų komitetai ne kartą sėkmingai išnaudojo galimybes organizuoti jungtines trijų Baltijos šalių protesto kampanijas prieš okupacinę valdžią. Tokiu būdu buvo padėtas tvirtas pagrindas būsimam Baltijos tautų tremtinių organizacijų bendradarbiavimui.

 

Kvietimas prof. J. Puzinui ir poniai K.Puzinienei į Estijos nepriklausomybės metinių minėjimą, 1949,
LNB RKRS F52:307L
„Lietuva, Latvija ir Estija: nepriklausomybės laukiant“,
ALKA

Savanoriškos tremties pradžia

DP stovyklos Vokietijoje

Kareiviai Vokietijoje

Pabėgėlių globa

Vaikai DP stovyklose

Kultūra

Sportas

Švietimas

Archyvai

„Raudonojo Kryžiaus” organizacija Vokietijoje

Valstybinės šventės

Baltijos šalių vienybė

Emigracija