Pie LNPL reģistrētie citu organizāciju statūti

Lielbritānijas latviešu sabiedrībā bija daudz dažādu sabiedrisku organizāciju. Lai šo organizāciju biedri varētu piedalīties LNPL vēlēšanās un izvirzīt savus kandidātus, bija nepieciešams reģistrēties pie LNPL, iesūtot savus statūtus. Latviešu dokumentācijijas centrās un archīvā saglabājušies šādi statūti: