Par vietni

Virtuālā izstāde Latvieši Lielbritānijā ir sagatavota plašam interesentu lokam, lai sniegtu ieskatu vēstures norisēs, ikdienas dzīvē, politiskajās un sabiedriskajās aktivitātēs, kultūrā un rakstniecībā. Interesenti var iepazīties ar dokumentiem, fotogrāfijām, kinohroniku un audio fragmentiem par latviešu dzīvi Lielbritānijā. Vecākais dokuments šajā izstādē ir Hercoga Jēkaba 1657. gada tirdzniecības un kuģniecības līgums ar lordu protektoru Oliveru Kromvelu.

Izstādi veido tematiskās grupas:

 • Ieskats vēsturē (līdz 1940.gadam, 1945- 1991, 1991-2020).
 • Bēgļu gaitu sākums un bēgļu nometnes Vācijā.
 • Ieceļošanas sākums.
 • Latviešu organizācijas.
  • Latvju biedrība Lielbritānijā,
  • Latviešu Nacionālā padome Lielbritānijā,
  • Daugavas vanagu fonds,
  • Eiropas latviešu jaunatnes apvienība,
  • Skauti,
  • „Bitenieki”,
  • Latviešu mākslinieku un daiļamatnieku kopa,
  • Latviešu preses biedrības Anglijas kopa,
  • Baltiešu padome,
  • Korporācijas,
  • Citu organizāciju statūti.
 • Latviešu sabiedriskie īpašumi.
 • Sabiedriskā dzīve.
  • Reliģiskā dzīve,
  • Izglītība,
  • Latviešu preses izdevumi,
  • Bibliotēkas ,
  • Grāmatu klubi,
  • Grāmatnīcas,
  • Grāmatizdevēji,
  • Gadskārtējie svētki, atceres dienas,
  • Sports.
 • Kultūra.
  • Dziesmu dienas/svētki,
  • Mūzika,
  • Tautas deju kopas,
  • Teātri,
  • Rakstniecība.
  • Daiļamatniecība,
  • Tēlotāja māksla.
 • Politiskās aktivitātes.
 • Ziemeļīrijas latvieši.
 • Gērnsijas latvieši.

Dokumentu, fotogrāfiju apskate un iespējas.

1. Iepriekšējais 4. Pārvietošana
2. Automātiskais režīms 5. Palielināt oriģinālā izmērā
3. Nākošais 6. Slēgt


Saīsinājumi.

ĀMA Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas arhīvs
LDCA Lielbritānijas Latviešu dokumentācijas centrs un archīvs
LNA Latvijas Nacionālais arhīvs
LVA Latvijas Valsts arhīvs
LVVA Latvijas Valsts vēstures arhīvs
LVKFFDA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs
LNB Latvijas Nacionālā bibliotēka
LOM Latvijas Okupācijas muzejs
LSM Latvijas Sporta muzejs
LU AB Misiņa bibliotēka LU Akadēmiskā bibliotēka Misiņa bibliotēka
apr. apraksts
F fonds
f. fonds
l. lieta
lp. lapa

Virtuālajā izstādē publicētos materiālus nedrīkst kopēt vai pavairot. Izmantojot informāciju, lūdzam atsaukties uz šo izstādi un avotu.

Izstādes veidotāji lūdz atsaukties un aicina piedāvāt dokumentus, fotogrāfijas no personīgajiem arhīviem, lai papildinātu izstādi un darītu to bagātāku ar ilustratīvo materiālu.

Kontakti:
Inese Auziņa Smita, e-pasts: inese.auzinasmita@gmail.com, Guntis Švītiņš, e-pasts: guntis.svitins@arhivi.gov.lv

 

© Latvijas Nacionālais arhīvs, 2020.
© Latviešu Nacionālā padome Lielbritānijā, 2020.