Izstādi sagatavoja

Inese Auziņa Smita, Latviešu nacionālā padome Lielbritānijā, projekta koordinatore
Guntis Švītiņš, LNA Latvijas Valsts arhīvs, projekta koordinators

LNA Latvijas Valsts arhīvs:
Agnija Lesničenoka, dokumentu atlase, teksti
Sabīne Vītola, dokumentu digitalizācija
Ainars Mazvērsītis, WEB izstrāde
Guntis Švītiņš, dokumentu atlase, vizuālā koncepcija, dizains, foto

LNA Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs:
Ieva Nagle, koordinatore
Rūdolfs Henčels, dokumentu digitalizācija
Ēriks Vēmanis, dokumentu digitalizācija

LNA Latvijas Valsts vēstures arhīvs:
Gunta Minde, dokumentu atlase

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija:
Iveta Šķiņķe, koordinatore
Aija Gūtmane, dokumentu digitalizācija
Silvija Križevica, materiālu atlase, teksti, anotācijas

Latvijas Nacionālā bibliotēka:
Inta Beijere, dokumentu atlase

LU Akadēmiskā bibliotēka Misiņa bibliotēka:
Gunta Jaunmuktāne, materiālu atlase, teksti
Vija France, skenēšana

Latvijas Okupācijas muzejs:
Lelde Neimane, dokumentu atlase

Latvijas Sporta muzejs:
Solvita Lomanova, materiālu atlase, teksti
Ieva Sniedze, materiālu atlase, digitalizācija
Dzintra Grundmane, teksts

Latviešu nacionālā padome Lielbritānijā (LNPL)
Lielbritānijas Latviešu dokumentācijas centrs un archīvs (LDCA)
Latviešu izglītības fonds Lielbritānijā (LifL)
:

Inese Auziņa–Smita, satura koncepcija, teksti, dokumentu atlase, tulkojumi, foto

Sadaļu tekstu autori:
Inguna Daukste-Silasproģe, dokumentu atlase, teksti
Emily Gilbert, teksts
Rūta Astra Jēkabsone, teksti
Lilita Krūze, teksts
Ingrīda Lāčkāja, teksti, tulkojumi
Roger M. Smith, dokumentu atlase, dokumentu digitalizācija
Inta Rozenvalde,tekstu redaktore
Ilze Antēna,tekstu redaktore