Bēgļu gaitu sākums

PSRS Sarkanajai armijai tuvojoties Latvijas austrumu robežām, 1944. gada vasarā sākās plaša Latvijas iedzīvotāju bēgļu kustība uz rietumiem. Cilvēki bēga no boļševiku terora un iespējamām represijām, bez tam bēgļu kustību noteica frontes un karadarbības tuvošanās. Daudzus Latvijas iedzīvotājus piespiedu kārtā evakuēja nacistu okupācijas varas iestādes. Bēgļu skaitu Vācijā papildināja nacistu okupācijas laikā uz turieni nosūtītie strādnieki, cietumos un koncentrācijas nometnēs ieslodzītie, kā arī uz Vāciju pārvestie latviešu karavīri.

Ziemeļkurzemes novada komisāra rīkojums par bēgļu evakuāciju. 1944. gada 25. decembris.
LVA, 2232. f.
Rīkojums par latviešu bēgļu evakuēšanu uz Vāciju.
Noraksts no laikraksta "Kurzemnieks" Nr. 22. 1944. gada 28. decembris.
LVA, 2176. f., 2v. apr., 8. l., 11. lp.
Civiliedzīvotāju evakuācijas/bēgšanas ceļi pa Baltijas jūru.
No Rīgas ar kuģiem evakuācija sākās 1944. gada augusta sākumā un ilga līdz 10. oktobrim. Gala osta visbiežāk bija Danciga. Evakuācija no Ventspils (Windau) un Liepājas (Libau) ar kuģiem sākās 1944. gada septembrī un gala ostas Vācijā bija Danciga (Danzig) un Danciga-Neifārvasera (Neufahrwasser). No Liepājas daži kuģi devās arī uz Pillavu (Pillau). Evakuācija no Liepājas un Ventspils turpinājās līdz 1945. gada janvāra sākumam.

Vācijas reihā 1945. gada sākumā bija nonākuši 171 000 Latvijas iedzīvotāju

1945. gada vasarā, karam beidzoties, Rietumvācijā, t. i., amerikāņu, britu un franču okupācijas zonās, atradās 107 000 bēgļu no Latvijas (25 400 no tiem šai laikā bija rietumu sabiedroto karagūstekņu nometnēs). 45,5% no viņiem dzīvoja britu zonā, 52% ASV zonā, bet franču zonā 2,5%. Vīriešu un sieviešu attiecība bija 56% : 44% vīriešu labā.

Bez tam 1945. gada vasarā Zviedrijā bija nonākuši 4600 latvieši, Dānijā 2100, bet Austrijā atradās 2200 latvieši.

Latviešu sadalījums pēc vecuma un dzimuma (uz 01.11.1947.) pēc t. s. latviešu Hanavas kartotēkas datiem (Vācijas, Austrijas, Zviedrijas un Dānijas latviešu dati)

Dzimšanas gadi vīrieši sievietes kopā %
1876. g. un agrāk dzimušie 559 1368 1927 1,7
1877. – 1886. g. 1819 2658 4477 4,1
1887. – 1896. g. 3990 4764 8754 7,9
1897. – 1906. g. 8692 8410 17102 15,5
1907. – 1916. g. 14080 9579 23659 21,4
1917. – 1926. g. 19236 9461 28697 26,0
1927. – 1928. g. 1996 1377 3373 3,1
1929. – 1931. g. 1511 1483 2994 2,7
Bērni līdz 16 gadiem 9829 9458 19287 17,6
Kopā 61712 48558 110270 100,0

 

Latviešu sadalījums pēc vecuma un dzimuma pēc vecuma grupām

Vecums vīrieši sievietes kopā %
61 un vecāks 2378 4026 6404 5,8
51 – 60 3990 4764 8754 7,9
41 – 50 8692 8410 17102 15,5
31 – 40 14080 9579 23659 21,4
21 – 30 19236 9461 28697 26,0
16 – 20 3507 2860 6367 5,8
0 – 15 9829 9458 19287 17,6
Kopā: 61712 48558 110270 100,0%

 

Latviešu skaita trimdā salīdzinājums procentos pēc vecuma grupām ar tautas skaitīšanas datiem 1943. gadā Latvijā

Vecums trimdā 1947. g. % Latvijā 1943. g. %
61 un vecāks 5,8 14,9
51 – 60 7,9 10,5
41 – 50 15,5 12,8
31 – 40 21,4 16,3
21 – 30 26,0 12,3
16 – 20 5,8 8,1
0 – 15 17,6 25,1