Baltijas valstu vienotība

Baltijas valstu bēgļu kopdarbībai nozīmīgākā institūcija bija ar britu okupācijas pārvaldes institūciju atbalstu izveidotā Baltijas Centrālā padome (1946–1949). Šī organizācija, kuras centrs atradās Detmoldā, kārtoja darba, aprūpes un izglītības jautājumus ar britu okupācijas varu. 1947. gadā tika dibināta Baltijas Sieviešu padome un Baltijas Studentu centrālā padome.

Sūtņi, bēgļu centrālās organizācijas, arī nometņu komitejas vairākkārt sekmīgi izmantoja iespēju rīkot kopējas triju Baltijas valstu pilsoņu protesta akcijas pret okupācijas varu. Tādējādi tika likti stabili pamati baltiešu trimdas organizāciju sadarbībai nākotnē.

 

Igaunijas pārstāvja Bavārijā A. Perandi pateicības vēstule Latvijas Sarkanajam krustam. 1946. gada 6. jūnijs.
LVA, 2176. f., 2v. apr., 18. l., 1. lp.
Lietuviešu pārvietoto personu kopienas apsveikums Latviešu Centrālajai komitejai. 1948. gada 17. decembris.
LVA, 2335. f., 1. apr., 218. l., 71. lp.
Bēgļu nometnes "Valka" Latviešu komitejas vēstule. 1949. gada 12. jūlijs.
LVA, 2806. f. 0. apr., 0. l., 001. lp.
Bēgļu nometnē "Valka" pieņemtais latviešu, igauņu un lietuviešu protesta memorands. 1949. gada 14. jūnijs.
LVA, 2335. f., 1. apr., 260. l., 39. lp.
Baltijas valstu atbrīvošanas komitejas memorands. 1949. gada 14. jūnijs.
LVA, 2176. f., 2v. apr., 7. l., 275., 275.o.p. lp.
Aizvestajiem baltiešiem veltītais piemiņas vakars Gronavā. 1951. gada 14. jūnijs.
LVA, 2335. f., 1. apr., 406. l., 30. lp.
Aizvestajiem baltiešiem veltītais piemiņas vakars Gronavā. 1951. gada 14. jūnijs.
LVA, 2335. f., 1. apr., 406. l., 31. lp.
Aizvestajiem baltiešiem veltītais piemiņas vakars Gronavā. 1951. gada 14. jūnijs.
LVA, 2335. f., 1. apr., 406. l., 42. lp.1951. gada 14. jūnijs.