Bēgļu nometnes Vācijā

1945. gada vasarā Rietumvācijā esošie latvieši bija izvietoti pa vairāk nekā 300 UNRRA (United Nation Relief and Rehabilitation Administration – dibināta 1943. gada 9. novembrī) uzturētajām bēgļu nometnēm.

Bēgļus oficiāli sauca par "pārvietotajām personām" (angl. Displaced persons, saīsinājumā – DP).

Lielākās bēgļu nometnes/centri starp 1945. un 1951. gadu Vācijā bija: ar 2500 – 5500 iemītniekiem – Eslingena, Vircburga, Nirnberga un Lībeka; bet ar 1000 – 2500 iemītniekiem – Amberga, Gēsthahta, Augsburga, Fišbaha, Manheima, Eihštete, Hanava, Flensburga, Altgarge, Mērbeka, Rāvensburga, Husuma, Šlēsviga, Ansbaha, Grēvene, Hersbruka, Karlsrue, Kleinkeca, Minhene, Oldenburga, Rēgensburga, Špakenberga, Veidene.

Lauenburgas izdevuma "Trimda" pirmais numurs. 1945. gada 18. jūnijs.
LVA, 1971. f., 5. apr., 82. l., 1. lp.
Vildflekenas nometnes latviešu biļetens. 1945. gada. 30. jūnijs.
LVA, 2176. f., 2v. apr., 119. l., 17. lp.
Pagaidu reģistrācijas kartīte.
LVA, 2250. f., 2v. apr., 6. l., 52. lp.
Veidlapa reģistrācijai policijas iecirknī.
LVA, 2250. f., 2v. apr., 6. l., 54. lp.
DP nometnes fotogrāfija.
LVA, 2335. f., 1. apr., 386. l., 10. lp.
Vircburgas latviešu bēgļu nometne..
LVA, 2335. f., 1. apr., 402. l., 17. lp.

1946. gadā UNRRA sāka likvidēt mazās nometnes, tās apvienojot un veidojot lielākas. 1947. gada 1. jūlijā bēgļu aprūpi pārņēma IRO (International Refugee Organisation – Starptautiskā bēgļu aprūpes organizācija), turpinot nometņu tīkla pārkārtošanu un mazo nometņu apvienošanu. Dažkārt notika nometņu pārcelšana, lai pārkārtotu tās uz nacionalitāšu pamata, veidojot atsevišķas nometnes, kurās bija izmitināti vienas tautības cilvēki.

Otrā latviešu apgabala komitejas ziņojums Latviešu Centrālajai komitejai par UNRRAs rīkojumu bēgļu nometnēm. 1946. gada 11. aprīlis.
LVA, 2335. f., 1. apr., 55. l., 93. lp.
Latviešu Centrālās komitejas informācija par DP juridisko statusu. 1946. gada 7. maijs.
LVA, 2335. f., 1. apr., 55. l., 105. lp.
Atļauja uzturēties DP nometnē. 1946. gads.
LVA, 1971. f., 1v. apr., 66. l., 3. lp.
Karoga iesvētīšana latviešu bēgļu nometnē "Saule"
LVA, 2250. f., 2v. apr., 12. l., 6. lp.
Lielbritānijas, Latvijas un Lietuvas karogi bēgļu nometnē angļu okupācijas zonā.
LVA, 2250. f., 2v. apr., 76. l., 4. lp.
Latviešu bēgļu nometne "Tērvete" Oldenburgā. 1945.-1948.g.
LVA, 2250. f., 25v. apr., 1. l., 1. lp.
Latviešu bēgļu nometne "Tērvete" Oldenburgā. 1945.-1948.gads.
LVA, 2250. f., 25v. apr., 1. l., 5. lp.
Latviešu bēgļu nometne Lībekā
LVA, 2250. f., 25v. apr., 1. l., 22. lp.
Latvijas sūtniecības Vašingtonā izplatītais pārvietoto personu (Displaced person) skaidrojums. 1948. gada janvāris.
LVA, 1971. f., 1.apr., 64. l., 1. lp.

Ar 1949. gadu radās jauni cēloņi bēgļu nometņu tīkla reorganizācijai sakarā ar emigrējušo skaita pieaugumu un bēgļu pakāpenisku pāriešanu vācu administrācijā. Atlikušos bēgļus centās koncentrēt noteiktos apvidos. 1949. gadā sāka realizēt IRO plānu par īpašu nometņu izveidi speciālām bēgļu kategorijām atkarībā no iespējām tos izvietot imigrācijas zemēs. Atsevišķas nometnes bija izvietojamajiem – t.s. izceļošanas nometnes un izceļojošo caurlaides nometnes. Īpašas nometnes izveidoja slimiem un veciem cilvēkiem, kuriem nebija iespējams izceļot vai sākt patstāvīgu dzīvi ārpus nometnēm.