Bēgļu aprūpe

Bēgļu aprūpi sabiedroto valstu karaspēka ieņemtajā teritorijā sākotnēji galvenokārt uzņēmās militārās iestādes, bet no 1945. gada oktobra pilnīgu atbildību par pārvietoto personu aprūpi uzņēmās UNRRA. Šo darbu veica 450 UNRRA komandas, katra ar 13 darbiniekiem.

Civilajiem bēgļiem tika nodrošināta pajumte bēgļu nometnēs, racionēta (kaut arī diezgan pieticīga un ne vienmēr kvalitatīva) uztura deva, nepieciešamākais apģērbs un medicīniskā aprūpe. Papildu preces bēgļu vajadzībām tika iepirktas par ASV debloķētajiem Latvijas valsts līdzekļiem, ievērojamu palīdzību bēgļi saņēma no Sarkanā Krusta, Latvijas bēgļu centrālajām organizācijām, kā arī no Zviedrijā u. c. zemēs dzīvojošajiem latviešiem. Īpaša vērība tika pievērsta latviešu bijušajiem karavīriem, kuriem bieži vien pilnīgi trūka civilo drēbju, kā arī bija nepieciešama ārstēšana un protezēšana.

UNRRA beidza darbību 1947. gada 1. jūlijā. Tās funkcijas pārņēma IRO – šīs organizācijas Ģenerālās padomes 1. sesija sanāca 1948. gada 13. septembrī. IRO darbojās līdz 1952. gada 31. janvārim.

UNRRA galvenās funkcijas bija bēgļu aprūpe un viņu repatriācija, bet IRO galvenais uzdevums bija bēgļu aprūpe un viņu izvietošana mītnes zemēs ārpus Vācijas.

Apkārtraksts par dienas kaloriju daudzumu Heidenheimas apkārtnē dzīvojošiem ārzemniekiem. 1945. gada 15. jūnijs.
LVA, 2176. f., 2v. apr., 7. l., 10. lp.
Nodarbinātības noteikumi. Eslingenas DP nometne. 1946. gada 28. jūnijs.
LVA, 2176. f., 2v. apr., 3. l., 10. lp., 10. o.p. lp., 11. lp.
Noteikumi par atvaļinājumiem un slimojošajiem. Eslingenas DP nometne. 1946. gada 24. jūlijs.
LVA, 2176. f., 2v. apr., 3. l., 14. lp.
Mērbekas DP nometnes ārsti, māsas un slimnieku kopēju kursu dalībnieces. 1946. gads.
LVA, 2250. f., 2v. apr., 8. l., 1. lp., 1. o.p. lp.
Kurpnieku darbnīca. 1948. gads.
LVA, 2335. f., 1. apr., 402. l., 26. lp.
Apģērba kartiņa sievietēm.
LVA, 2335. f., 1. apr., 187. l., 97. lp., 97. o.p. lp.
Apģērba kartiņa vīriešiem.
LVA, 2335. f., 1. apr., 187. l., 98. lp., 98. o.p. lp.
Ziņojums par pārtikas kvalitāti.
LVA, 2335. f., 1. apr., 281. l., 119. lp.
DP pārtikas dienas deva.
LVA, 2232. f.

Bēgļu gaitu sākums

Bēgļu nometnes Vācijā

Repatriācija

Skrīnings

Latviešu karavīri Vācijā

Bēgļu aprūpe

Bērni bēgļu nometnēs

Kultūra, sports

Izglītība

Baznīca

Latvijas Nacionālā komiteja

Latviešu Nacionālā komiteja Bavārijā

Latviešu Centrālā padome,
Latviešu Centrālā komiteja

Arhīvs

Latvijas Sarkanais Krusts Vācijā

Daugavas Vanagi

Jaunatnes organizācijas

Latvijas Centrālā padome

Latviešu Nacionālā padome

Valsts svētki

Latvijas sūtņi — valstiskuma reprezentanti bēgļu nometnēs

Baltijas valstu vienotība

Lielā izklīšana

Kinohronika